V Dobu in Nožicah poteka obnova vodovodnega in kanalizacijskega omrežja

Za zagotavljanje kakovostne oskrbe s pitno vodo in ustreznega odvajanja komunalne odpadne vode se sistematično izvajajo investicijsko vzdrževalna dela na vodovodnem in kanalizacijskem omrežju.

V teh dneh se bodo pričela investicijsko vzdrževalna dela na vodovodu, kanalizaciji in vodovodnih hišnih priključkih na Stritarjevi ulici v Dobu. V okviru del bo obnovljenih 315 metrov glavnega vodovoda in 22 hišnih priključkov, sočasno pa bo točkovno sanirana kanalizacija. Zaradi del bo potekala zapora ceste, ki bo označena skladno z odločbo o zapori. Dela bodo predvidoma zaključena do konca decembra 2020.

Investicijsko vzdrževalna dela na vodovodu in kanalizaciji trenutno potekajo tudi na Gostičevi cesti v Nožicah in na Vodnikovi ulici v Dobu.

Na Gostičevi cesti v Nožicah bo obnovljenih 245 m vodovoda in 8 hišnih priključkov, prav tako bo sočasno točkovno sanirana kanalizacija. Dela bodo zaključena do konca novembra.

Na Vodnikovi ulici v Dobu je bilo obnovljenega 220 m glavnega voda, trenutno pa poteka obnova 19 vodovodnih hišnih priključkov. Sočasno poteka tudi točkovna sanacija kanalizacije. Po zaključenih delih na hišnih vodovodnih priključkih in po izvedenih prevezavah na obstoječi vodovodni sistem se bodo izvedla zaključna dela na vozišču (priprava podlage in asfaltiranje). Dela bodo predvidoma zaključena do 20. novembra.

V Javnem komunalnem podjetju Prodnik d.o.o. uporabnike naprošajo za strpnost in dosledno upoštevanje prometne signalizacije v času izvajanja del. Redno in investicijsko vzdrževanje vodovodnega in kanalizacijskega omrežja je ključnega pomena za varno oskrbo s pitno vodo in ustrezno urejeno odvajanje komunalne odpadne vode.

Miha Ulčar; Foto: Vido Repanšek

Tagi