Urbanizem v občini Domžale: V letu 2021 ponovno uspešno presegli stihijsko urejanje prostora in povezali dva osrednja prostora v centru Domžal

V občini Domžale si skupaj s priznanimi načrtovalci prostora prizadevajo, da bi presegli preteklo stihijsko načrtovanje prostor, predvsem pa, da bi v centru Domžal ustvarili prostor s katerim se bodo lahko identificirale vse občanke in občani.

Podžupanja mag. Renata Kosec je ob svetovnemu dnevu urbanizma napovedala sistematično urejanje pomembnih območij v občini Domžale: »Potencial povezovanja, priložnosti za druženje občank in občanov, oblikovanje zelenih oaz in drugih vsebin, ki ga v sebi skriva širše območje centra Domžal, torej od železniške postaje do stavbe Univerzale, bomo urejali tripartitno. To pomeni, da bomo k oblikovanju vsebin in elementov, ki jih želimo v centru Domžal, povabili strokovnjake, občanke in občane ter odločevalce.« Ob svetovnem dnevu urbanizma je potrebno spomniti tudi na druge prostore, ki so pomembni za razvoj občine in se v občini urejajo skladno z dogovorjenimi prioritetami: »V letu 2021 je bil postavljen temeljni kamen za gradnjo doma krajanov v Študi. Pristopili pa bomo tudi k urejanju drugih površin oziroma objektov, ki bodo povezovali občanke in občane ter s tem predstavljali možnosti za nadgradnjo razvoja oziroma življenja v naseljih oziroma krajevnih skupnosti občine.«

Osrednji izziv na področju urbanizma v občini Domžale je preseči stihijsko urejanje centra Domžal in vse pomembne elemente povezati v celoto, ki bo vključevala različne interese v prostoru, od kulture, športa, prostora za organizacije prireditev in drugo. Prvi načrti so se začeli pripravljati že pred več kot desetletji, bolj podrobno pa v preteklih letih po odkupu makadamskega parkirišča med veleblagovnico in tržnico. Mag. Renata Kosec je opozorila: »Za ureditev širšega centra Domžal bo potrebno najti konsenz med prebivalci, ki živimo na tem območju, med občani, ki se morajo s centrom identificirati, med snovalci prostora, ki morajo ponuditi smele rešitve ter med odločevalci, ki morajo prisluhniti vsem predlogom in najti najboljšo skupno rešitev.«

Svetovni dan urbanizma posebej opozarja na pomen umeščanja različnih vsebin v prostor, ne samo za uresničevanje sedanjih interesov, ampak tudi za vse aktivnosti, ki se jih v prostoru načrtuje v prihodnje. Prav zato je za smelo načrtovanje vsebin v prostoru potrebno ne samo tehnično zanje, ampak tudi poznavanje družbe, njenih sestavnih elementov in nujnost povezav teh elementov v celoto. Poleg prostora je potrebno poznati potrebe različnih generacij po različnih vsebinah v prostoru, npr. medtem ko mlade družine potrebujejo prostor za sprehode in otroška igrišča, mlade zanimajo športne površine in možnost kulturnega ustvarjanja, starejše prostor za umirjeno druženje, … Hkrati pa se je treba zavedati, da se potrebe omenjenih skupin spreminjajo tudi iz generacije v generacijo, npr. medtem ko je bilo včasih za mlade pomembno le preživljanje prostega časa na prostem, je danes del tega časa nemenjem tudi mobilnim napravam.

Pomemben element pri urejanju prostora pa so tudi prostori za druženje v krajevnih skupnostih ali večjih naseljih, ki jih občina ureja skladno z dogovorjenimi prioritetami in razpoložljivi sredstvi v proračunu občine. Mag. Renata Kosec, podžupanja  občine je opozorila: »Za povezovanje občank in občanov, za načrtovanje in izvajanje aktivnosti v krajevnih skupnostih ali naseljih so potrebni prostori za druženje. Verjamem, da bomo skupaj uspeli urediti primerne prostore za izvajanje aktivnosti, ki jih bodo kot prioritete določili v krajevnih skupnostih oziroma ki so in še bodo zaživele s pomočjo iniciativ občank in občanov. Tako bomo s sredstvi, rezerviranimi v predlogu proračuna podprli preureditev skate parka v Športnem parku Domžale. Prodorne ideje in aktivne civilne iniciative bomo podpirali tudi v prihodnje.« Podžupanja je še opozorila, da je potrebno pri načrtovanju vsebin v prostoru vedno prisluhniti uporabnikom prostora in interesom, ki bodo uresničevali slogan občine, »prostor zadovoljnih ljudi«.

Avtor: Občina Domžale; Foto: arhiv Občine Domžale

 

Komentarji uporabnikov
Tagi