Sanacijska dela Kamniške Bistrice se nadaljujejo

Prejšnji teden, 22. februarja 2024, je v Nožicah potekalo srečanje krajanov z državnim sekretarjem Boštjanom Šeficem. V domžalski občini so posledice lanske avgustovske poplave najhuje občutili ravno krajani Nožič in Homca. Teden dni kasneje smo se odpravili na teren z namenom, da preverimo, kako potekajo sanacijska dela na dveh lokacijah ob Kamniški Bistrici.

Sanacijska in protipoplavna dela na Kamniški Bistrici potekajo v več fazah. Direkcija za vode je v prvi fazi uporabila idejno zasnovo protipoplavnega projekta, ki je bil pripravljen že pred avgustovskim poplavami. V drugi fazi bodo projektanti preučili nove razmere na terenu ter ideje in pomisleke krajanov, tako da bodo protipoplavni ukrepi kar se da ustrezno izpeljani in zanesljivi, za kar si več čas aktivno prizadevajo Občina Domžale, Občina Kamnik in državna direkcija za vode.

V četrtek, 29. februarja 2024, je bila naša ekipa na terenu v Nožicah in na Količevem. Kot so nam zaupali operaterji delovnih strojev, je bilo ta dan na območju Nožic aktiviranih več delovnih strojev, od tega najmanj šest bagerjev, po trije na domžalski in trije na kamniški strani.

Na Količevem trenutno poteka čiščenje brežine Kamniške Bistrice in priprava na naslednjo fazo sanacije. Čiščenje naj bi bilo po besedah operaterjev končano do prihodnjega torka, 5. marca, vendar je veliko odvisno tudi od vremenskih pogojev in primernosti terena.

Sanacijska dela so v teh dneh potekala tudi ob sotočju Rače in Kamniške Bistrice.

Z Občine Domžale so nam v petek, 1. marca, posredovali sporočilo, da s strani pristojnih državnih organov pooblaščeni izvajalec, Gorenjska gradbena družba, v ponedeljek, 4. marca, začela z rušenjem mostu preko Kamniške Bistrice, poškodovanim v lanskih avgustovskih poplavah. Dela bodo potekala predvidoma od 7. do 17. ure vsak dan, tudi v soboto, ob tem pa ne bo cestne zapore oziroma se bo promet odvijal nemoteno.

Dela na prizadetih območjih torej intenzivno potekajo, v prihodnjih dveh letih pa je s strani direkcije za vode pričakovati realizacijo vrste pobud in predlogov za protipoplavno ureditev ogroženih območij v občini. Občina Domžale je v teh dneh na pristojno direkcijo za vode pripravila predloge za uvrstitev v program sanacije vodotokov v letih 2024 in 2025 v ocenjeni višini 9.900.000 evrov. Predlogi se nanašajo na vodotoke Kamniška Bistrica, Rovščica, Hujski potok, Rača, Pšata, Radomlja, Želodnik, Čudna, mlinščice in Žabnica, obsegajo pa potrebna dela, kot so: ureditev, dvig in utrditev brežine, čiščenje naplavin, sanacija strug, brežin in pragov, sečnja in odstranjevanje vejevja, saniranje erozij in čiščenje sipin, izvedba akvadukta, poglobitev struge ter sanacija podpornikov, temeljenje. V predlogu sta vključena tudi začasni varovalni nasip Nožice in izgradnja etape 2 – Šmarca – Radomlje.

Avtor: Karin Božič Zupančič; Foto: Karin Božič Zupančič

Sorodna novica:

Državni sekretar Boštjan Šefic obiskal krajane Nožic in Homca

Tagi