Prenos Cegunce v upravljanje Društva krajanov Tuštanj

S podpisom Najemne pogodbe med županom Občine Moravče dr. Milano Balažicem in predsednikom Društva krajanov Tuštanj Francijem Cerarjem je bilo področje Cegunce 14. oktobra 2020, preneseno v upravljanje Društva krajanov Tuštanj. Pred tem je Občina Moravče Cegunco lastniško prenesla z države (Sklad kmetijskih zemljišč) na Občino Moravče.

Na Občini Moravče so ob tem povedali, da so znova prisiljeni opozoriti na zmedenost in neresnice, ki jih širi Lista bivšega župana Martina Rebolja. Na svoji spletni strani so namreč zapisali, da njihova Lista “pričakuje, da bo Občina Moravče nujno in čimprej poskrbela, da bo v upravljanje Cegunco dobilo DK Tuštanj”.

“S tem zapisom ustvarjajo lažni vtis, da se to še ni zgodilo. O tem prenosu upravljanja smo na spletni strani Občine Moravče poročali že pred nekaj dnevi. Prav tako je neresnična navedba, da se je s tem postopkom začelo v mandatu prejšnjega župana Rebolja. Uradni postopek za lastniški prenos Cegunce z države na Občino Moravče se je začel 17. januarja 2020 s Prošnjo za prednostno rešitev vloge pri parcelaciji zemljišča za prenos zemljišča iz Sklada kmetijskih zemljišč na Občino Moravče. Postopek se je nadaljeval z Vlogo za prenos lastništva, ki je bila s strani Občine Moravče Skladu posredovana 25. marca 2020. S Pogodbo o neodplačnem prenosu zemljišč med Skladom in občino je postopek stopil v sklepno fazo 24. aprila 2020. Vpis v zemljiško knjigo je bil izveden 17. junija 2020,” so pojasnili na Občine Moravče.

Ob novih neresnicah bivšega župana Rebolja je predsednik Društva krajanov Franci Cerar izjavil naslednje: “Mislim, da vsakdo ve, koliko je ura. Postopek za prenos Cegunce je bil speljan v mandatu župana dr. Milana Balažica.” Župan dr. Milan Balažic pa je k temu dodal: “Rebolj ni bil sposoben v 14 letih izvesti nobenega resnega projekta, zdaj ko se stvari dogajajo s polno paro, pa si jih hoče pripisati sebi. Dejansko je tam, kjer bi morali biti projekti, za seboj pustil prazne omare. Ni se lepo kititi s tujim perjem.”

Miha Ulčar; Foto: Občina Moravče

Tagi