Pogrebne storitve v domžalski občini po novem z enotnimi cenami in storitvami

Domžalski svetniki, so na zadnji 19. seji Občinskega sveta, v drugem branju sprejeli tudi spremembe in dopolnitve dveh odlokov, ki se nanašata na pokopališko in pogrebno dejavnost, s čimer se še natančneje urejata ti dve dejavnosti. Razlog za spremembe in dopolnitve teh dveh odlokov je bil predvsem v tem, da se za izvajanje pogrebne dejavnosti zagotavlja osnovna vrsta pokopov in standardi, ki so potrebni, da se storitev na območju občine opravlja enotno in z enotnimi cenami.

Termini opravljanja pogrebov
Pogrebi se bodo po novem opravljali vsak dan od ponedeljka do sobote, razen ob nedeljah in praznikih ter dela prostih dnevih in sicer:

 • od 1. aprila do 30. septembra od 10.00 do 19.00 ure
 • od 1. oktobra do 31. marca od 10.00 do 16.00 ure

Na posebno željo naročnika in v soglasju z izvajalcem se lahko pogreb izvede tudi ob nedeljah, praznikih in dela prostih dnevih.

Prevzem in prevoz pokojnika
Prevzem in prevoz pokojnika s kraja smrti se v okviru osnovnega pogreba izvaja od ponedeljka do petka od 7.00 do 19.00 ure ter v soboto od 7.00 do 15.00 ure.
Izven tega časa, v nočnem času, ob praznikih ter med dela prostimi dnevi je prevzem in prevoz pokojnika s kraja smrti predmet posebnega dogovora. Cena prevzema pokojnika izven določenega časa je 30% višja od cene določene za pripravo pokojnika in prevoz. Cena prevzema pokojnika v nočnem času med 22.00 in 6.00 uro, nedeljah in praznikih ter dela prostih dnevih pa je za 50% višja od cene določene za pripravo pokojnika in prevoz.

Cene pogrebne dejavnosti
S predlagano odredbo se je na enoten in pregleden način določila vrste storitev, ki jih stranka lahko pričakuje v okviru izvajanja gospodarske javne službe in njene cene.

Pokop je lahko zemeljski pokop umrlega v krsti (osnovni klasični pogreb), pokop žare s pepelom v grob (osnovni žarni pogreb) in raztros pepela.

Osnovni klasični pogreb: Skupna cena = 589,94 €

 • Oprema: 157,21 €
 • Priprava pokojnika in prevoz 137,93 € (Prevoz pokojnika na območju občine Domžale)
 • Priprava groba in pokop 294,80 €

Osnovni žarni pogreb: Skupna cena = 434,51 €

 • Oprema: 142,91 €
 • Priprava pokojnika in prevoz 213,60 € (Prevoz pokojnika na območju občine Domžale in prevoz krste iz občine Domžale v Ljubljano na Žale na upepelitev)
 • Priprava groba in pokop 78,00 €

Raztros pepela pokojnika: Skupna cena = 455,51 €

 • Oprema: 142,91 €
 • Priprava pokojnika in prevoz 213,60 € (Prevoz pokojnika na območju občine Domžale in prevoz krste iz občine Domžale v Ljubljano na Žale na upepelitev)
 • Priprava groba in pokop 99,00 €

Najem mrliške vezice: 61,43 €/dan.

Mrliška vežica je na dan najema odprta in na razpolago najemnikom med 8.00 in 20.00 uro. V istem času imajo najemniki mrliške vežice na razpolago tudi čajno kuhinjo, katere najem je vključen v ceno najema mrliške vežice.

Naročniki, ki bi želeli storitve, ki niso zajete z osnovnimi standardi si lahko dodatne storitve s plačilom na osnovi ponudbe in povpraševanje zagotovijo sami.

Cene za izvajanje pokopališke dejavnosti
Cene za izvajanje pokopališke dejavnosti (pristojbin in najemnin za grobove) ostajajo nespremenjene.

 • Prenos najemništva grobnih polj: 10,60 €
 • Soglasje k spomeniku: 58,40 €
 • Vzdrževanje opuščenih grobov: 13,74 €

Stroški letnega vzdrževanja grobov:

 • žarni grob: 14,00 €
 • enojni grob: 21,00 €
 • raztros pepela: 21,00 €
 • dvojni grob: 41,00 €
 • grobnica in grobovi izven standardnih dimenzij: 83,00 €

Odpiralni čas vseh pokopališč

 • od 1. aprila do 30. oktobra od 6.00 do 20.00 ure
 • od 30. oktobra do 1. aprila od 8.00 do 18.00 ure
Avtor: Miha Ulčar
Komentarji uporabnikov
Tagi