Podpisana pogodba za izvedbo del na Slovenski cesti v Mengšu

V ponedeljek, 8. avgusta 2022, je bila podpisana pogodba z izbranim izvajalcem Trgograd, d.o.o., za obnovo Slovenske ceste v Mengšu. Franc Jerič, župan Občine Mengeš, je ob podpisu pogodbe z izvajalcem del povedal: »Tranzitni promet je obvoznica preusmerila iz Slovenske in Prešernove ceste, zato smo decembra 2021 na Ministrstvu za promet podpisali sporazum o sofinanciranju ureditve Slovenske ceste v Mengšu. V sporazumu smo zapisali, da bo Občina sofinancirala obcestne površine in obnovo komunalne infrastrukture, ministrstvo oziroma direkcija pa voziščno konstrukcijo in cestno opremo. Namen prenove je vzpostavitev prometne ureditve, ki bo umirila promet na Slovenski cesti za prijaznejšo uporabo tudi za pešce in kolesarje. Promet bo potekal dvosmerno«. Predstavnik izvajalca del je zagotovil, da bodo obnovitvena dela izvedena kvalitetno in v pogodbeno dogovorjenem roku.

Javno naročilo za izbor izvajalca je bilo objavljeno v aprilu, postopek izbora najugodnejšega izvajalca pa se je zaključil 19. julija 2022. Za izvajalca je bil izbran najugodnejši ponudnik, podjetje Trgograd d.o.o. iz Litije. Direktor podjetja Andrej Poglajen je ob podpisu pogodbe povedal: »Obnova Slovenske ceste je obsežna investicija, v okviru katere bomo sodelovali z različnimi javnimi podjetji oziroma izvajalci javni del za ureditev oziroma prenovo infrastrukture, ki je vključena v cestišče in prebivalci, ki mejijo nanjo. Pričakujemo, da bo obnova, ki jo občina oziroma občani upravičeno pričakujejo po dolgih letih tranzitnega prometa skozi središče mesta, stekla hitro in da bo potekala po dogovorjeni časovnici.«

Podpis pogodbe za Slovensko cesto. (Foto: arhiv Občine Mengeš)

Projekt obnove Slovenske ceste ne spreminja dvosmernega prometa

Slovenska cesta se bo uredila kot enotna površina v skupni širini 7 metrov, kar poleg cestišča vključuje tudi površine za pešce in kolesarje. Na območju rekonstrukcije bodo vključena tudi stojala za kolesa, predvidena omejitev hitrosti pa bo 30 km/h. S prenovo ceste je predvidena tudi prenova avtobusnih postajališč, ki bodo s talnimi oznakami urejena tudi za dostop slepih in slabovidnih.

Na Glavnem trgu je načrtovana nova javna površina, ki je oblikovana kot delno ozelenjen, odprt prostor. Za osrednji motiv trga je predvidena prestavitev Marijinega znamenja, ki je v preteklosti že stalo na tem mestu.

Z novo prometno ureditvijo bo na križišču Grobeljske in Slovenske ceste več prostora za pešce, na severnem delu se bo uredil razširjen pločnik za tržne površine. Na zahodni strani Slovenske ceste pa se bodo na razširjeni del pločnika umestile klopi in posamezna drevesa. Del površine pa bo tudi tlakovan.

Franc Jerič, župan Občine Mengeš, je pojasnil: »Cilji rekonstrukcije je ureditev privlačnega javnega prostora, ki bo povečal vtis celostne podobe Mengša. Obenem pa apeliram na vse stanujoče ob Slovenski cesti, da v času rekonstrukcije tudi sami pristopijo k ureditvi pročelji hiš in tem pripomorejo k lepši in boljši ureditvi samega mesta. Seveda pa je v prvi vrsti naš cilj umiritev prometa in s tem povečanje prometne varnosti vseh udeležencev v prometu, zlasti pešcev in kolesarjev ter zmanjšanje obremenitev okolja s hrupom in izpušnimi plini, tudi z ureditvijo kolesarskih površin.« Pogodbena vrednost investicije znaša 3 milijone evrov z DDV, od katere bo 48,7 odstotka zagotovila država, ostalo pa proračun občine Mengeš.

Avtor: Tina Drolc; Foto: arhiv občine Mengeš

 

Tagi