PGD Prevoje: Pri prostovoljstvu v gasilstvu ni meja

Letošnji tradicionalni mesec požarne varnosti je namenjen osveščanju prebivalstva. Na osnovi statistike so v Gasilski zvezi Slovenije ugotovili, da se v prostem času in času potovanj posamezniki premalo zavedamo pomena varstva pred požarom. Za požarno varnost je treba ustrezno poskrbeti na dopustu, počitnicah, praznikih, vikendih, morju, potovanju, gorah ali kar doma. Intervencije prostovoljnih gasilskih društev potekajo, vendar se ukrepi zajezitve koronavirusa kažejo tudi v izvažanju manjših posadk. Posebno priznanje je prostovoljnim gasilskim društvom v dolini Črnega grabna septembra podelila županja mag. Olga Vrankar. Ob srebrnem jubileju samostojne Občine Lukovica je plakete županje prejelo vseh pet prostovoljnih društev v dolini Črnega grabna, ki smo jih povprašali o vtisih letošnjega leta in načrtih za prihodnost.

V Prostovoljnem gasilskem društvu Prevoje smo zastavili vprašanja predsednici Mateji Pavlič, VG I. st. in poveljniku Gašperju Bergantu, GČ. I. st. Pojasnila sta, da za letošnji oktober niso bile načrtovane posebne aktivnosti. »V spomladanskem času je bil naš redni občni zbor društva predviden za 13. marca, a smo ga zaradi tveganja možnosti z okužbe z virusom in posledično varnosti udeležencev odpovedali, saj je bil napovedan termin tik pred razglasitvijo epidemije. Ker so se v začetku jeseni razmere zopet začele zaostrovati smo odpovedali nadomestni septembrski termin. Kljub odpovedim smo izpolnili vse zakonske obveznosti glede samega poslovanja in delovanja društva.«

V društvu PGD Prevoje je delovala samo operativna enota, saj so morali kljub epidemiji zagotoviti varnost za občane. Na intervencije so izvažali z manjšo posadko kot običajno, ki so jo razporedili po več vozilih z namenom vzdrževanja ustrezne razdalje.

Sogovornika sta dejala, da so nameravali, v kolikor bi jim dopuščale razmere do konca leta, v okrnjenem vsebinskem programu izpeljati društveni izlet. »Po delovnem planu mora operativna enota izvesti še društveno gasilsko vajo, ki pa je zaradi razglasitve epidemije v Sloveniji prestavljena za nedoločen čas. V mesecu oktobru smo začeli s tečajem za prvega posredovalca pod vodstvom inštruktorja iz Ljubljanskega Univerzitetnega kliničnega centra. Tečaj je bil proti koncu predavanj prekinjen in prestavljen zaradi razglasitve epidemije. Zaradi istega razloga je prestavljen tečaj za operativnega gasilca, katerega začetek je bil načrtovan v novembru.«

Drugič v letošnjem letu organizacija krvodajalske akcije

Ena najplemenitejših oblik pomoči sočloveku je krvodajalska akcija, ki jo nameravajo gasilci in gasilke PGD Prevoje izvesti že drugič v tem letu. »S tovrstno aktivnostjo dokazujemo, da v prostovoljstvu v gasilstvu ni meja. Akcijo si želimo izpeljati skladno s priporočili NIJZ in Zavoda RS za transfuzijsko medicino,« pravijo v PGD Prevoje. Obenem letos nadaljujejo z zbiranjem starega papirja, ki pomaga pri zbiranju dodatnih finančnih sredstev. Lotili so se čistilne akcije gasilskega doma, vseh notranjih prostorov in vseh štirih vozil. Pravijo, da so v teh izjemno težkih časih, ko je bilo na preizkušnji naše družabno življenje, ponovno dokazali, da znajo in zmorejo stopiti skupaj, ko je treba in premagati vse ovire. Poleg izvajanja intervencij na območju občine Lukovica so v obdobju julijskega neurja nudili pomoč tudi občanom Domžal pri odpravljanju posledic.

Letošnji tradicionalni mesec požarne varnosti je namenjen osveščanju prebivalstva. Na osnovi statistike so v Gasilski zvezi Slovenije ugotovili, da se v prostem času in času potovanj posamezniki premalo zavedamo pomena varstva pred požarom.

Tudi v PGD Prevoje je bilo letos aktivnosti manj ali pa so bile prilagojene koronavirusu. Nekaj dni po razglašeni epidemiji so dali 16. marca v veljavo prvi sklop pravil in napotkov za njihove člane in članice, ki so jih sproti še trikrat dopolnili. V društvu je delovala samo operativna enota, saj so morali kljub epidemiji zagotoviti varnost za občane. Na intervencije so izvažali z manjšo posadko kot običajno, ki so jo razporedili po več vozilih z namenom vzdrževanja ustrezne razdalje. Ob tem sta poudarila, da varnost občanov v nobenem trenutku ni bila ogrožena. Zadrževanje v društvenih prostorih ni bilo dovoljeno, opravili so samo nujne formalnosti, očistili opremo, izvajali niso niti sej upravnega odbora PGD Prevoje. 

V spominu za leto 2020 ostaja julijska intervencija na Prevaljah

Kar 91 gasilcev je 22. julija posredovalo na požaru, ko je med neurjem zagorelo večje gospodarsko poslopje. Gasilci so bili iz osmih gasilskih enot iz občin Lukovica in Domžale. Celotna intervencija je trajala več kot 11 ur in PGD Prevoje ostala v spominu tudi po okvarah obeh gasilskih cistern. »Na eni gasilski cisterni se nam je pokvaril mehanizem na visokotlačni cevi. Na drugi cisterni je bila okvara večja, saj je počila kardanska os ter nastala škoda na vseh štirih pnevmatikah, zadnji osi in na podvozju. Obe poškodbi smo sanirali v roku 10 dni ter stroške pokrili iz lastnih sredstev. Po sklepu poveljstva GZ Lukovica na oktobrski seji pa je bil celoten strošek okvare povrnjen s strani GZ Lukovica oziroma Občine Lukovica, za kar se jim zahvaljujemo.«

V PGD Prevoje je bilo letos aktivnosti manj ali pa so bile prilagojene koronavirusu. Nenapovedano septembrsko požarno vajo za zaposlene in gasilce na sedežu podjetja HOFER trgovina d.o.o. so letos izvedli na tako imenovani odpadni rampi, in sicer požar palet.

V mesecu septembru so izvedli tradicionalno gasilsko reševalno vajo v upravno logističnem centru podjetja Hofer trgovina, d.o.o. na Prevojah, pri kateri so sodelovale vse gasilske enote v Gasilski zvezi Lukovica. »Sodelovanje s podjetjem Hofer je na visoki ravni. Nenapovedano požarno vajo za zaposlene in gasilce smo letos izvedli na tako imenovani odpadni rampi, in sicer požar palet. Po tradicionalnem ogledu objekta so nam predstavili tudi novitete na področju požarne zaščite in nas pogostili z malico. Za letos so bila odpovedana vsa tekmovanja za mladino na ravni občine, regije in države, prav tako smo dokončno odpovedali gasilsko tekmovanje članov, članic in starejših gasilcev, ki ga vsako leto izmenično organiziramo z Gasilsko zvezo Moravče.«

Čeprav prvič po 16 letih niso izvedli veselice, bodo svoje aktivnosti do konca leta nadaljevali z izdajo in dostavo gasilskih koledarjev z upoštevanjem priporočila NIJZ. Gre za enega izmed glavnih virov prihodkov za društvo, poleg zbiranja starega papirja in izvedbe veselice, financiranje s strani Gasilske zveze Lukovica oziroma Občine Lukovica pa poteka po ustaljenem načrtu.

Tekst: Lea Smrkolj; Foto: arhiv PGD Prevoje

 

Tagi