Participativni proračun Občine Domžale v zaključni fazi glasovanja o projektnih predlogih

Participativni proračun za leti 2024 in 2025

Na Občini Domžale je v sredo, 27. marca 2024, potekala novinarska konferenca, na kateri je županja mag. Renata Kosec skupaj s sodelavci predstavila aktualne informacije. Med obravnavanimi temami je bil tudi participativni proračun, ki je novost v letošnjem letu.

Del proračunskih sredstev za leti 2024 in 2025 je Občina Domžale namenila za participativni proračun, sistem razporejanja proračunskih sredstev na način, da o njegovi porabi odločajo neposredno občanke in občani.

V letu 2023 je Občina Domžale pripravila pravne podlage za izvedbo participativnega proračuna. Županja Občine Domžale mag. Renata Kosec je na podlagi Odloka o participativnem proračunu sprejela sklep o začetku postopka za izvedbo participativnega proračuna za leti 2024 in 2025. Občanke in občani smo do januarja letos oddali 100 projektnih predlogov. Na domžalski občini so veseli, da je projekt lepo sprejet in da je toliko predlogov. Predlagane projekte je pregledala strokovna komisija za izvedbo postopka participativnega proračuna in na glasovanje dala 54 projektnih predlogov.

Glasovanje za projektne predloge se zaključuje v nedeljo, 7. aprila 2024. Domžalska županja mag. Renata Kosec vse občanke in občane, starejše od 16 let, vabi, naj glasujejo za izbran projekt: »Realizirani bodo tisti projektni predlogi, ki bodo prejeli največ glasov znotraj posameznega območja, zato je prav vsak glas dragocen.« Med drugim je pojasnila, da vsak lahko odda le en glas in lahko glasuje za katerikoli projekt v občini, ne samo za projektne predloge z območja stalnega bivališča.

Matej Primožič, podžupan Občine Domžale in predsednik komisije je pojasnil, da je komisija združevala podobne projekte, kot na primer urejanje centra Rov, za kar je bilo oddanih sedem temu podobnih projektov. Med vsemi predlogi je bilo zavrnjenih 34, ker so večinoma že bili vključeni v občinska proračuna za leti 2024 in 2025 ali pa niso v pristojnosti Občine Domžale. Za projektne predloge lahko glasujete na občinski spletni strani.

Enakomerno financiranje po območju celotne občine

Projektni predlogi so razdeljeni na šest območij zaradi namena enakomerne razporeditve sredstev participativnega proračuna za leti 2024 in 2025. Znotraj vsakega območja bo komisija, po končanem glasovanju, izbrala izglasovane projektne projekte, ki se bodo v nadaljevanju tudi realizirani. Za leti 2024 in 2025 je predvidenih 65.000 evrov na območje.

Vsebinsko raznoliki predlogi, ki pokrivajo različna področja

Projektni predlogi so zelo raznoliki in pokrivajo od športnih vsebin in objektov na prostem in v dvorani, do predlogov za dvig kakovosti bivanja, varnosti v cestnem prometu, urejanje središč krajevnih skupnosti, novih vsebin za razvoj turizma in kulture, skrbi za zdravje in naravo, dodatnih vsebin in prostorov za otroke, mlade in starejše itd.

Županja Občine Domžale mag. Renata Kosec se zahvaljuje vsem občankam in občanom za oddane projektne predloge in tudi predstavnikom krajevnih skupnosti za zelo dobro sodelovanje: »Pri pregledu tako raznolikih in v nekaterih primerih nujno potrebnih projektnih predlogov se zahvaljujem vsem, ki ste sodelovali pri pripravi in oddaji predlogov. Vsako leto se vedno znova trudimo v predloge proračunov vključiti kar največ projektov, pomembnih za razvoj in kakovost bivanja v občini. Skupaj z vključenostjo lokalne skupnosti bomo še uspešnejši.«

Glede na število in vsebino projektnih predlogov bo participativni proračun dosegel svoj namen.

Glasovanje za izbrane predloge

Vse do nedelje, 7. aprila 2024, lahko občani glasujemo digitalno preko občinske spletni strani ali se osebno oglasimo v eni od Krajevnih skupnosti oziroma na vložišču Občine Domžale (Ljubljanska cesta 69, Domžale).

Osebno lahko za izbrane predloge glasujemo na sedežih Krajevnih skupnostih v naslednjih terminih:

  • KS Dob (Ulica 7. avgusta, Dob): sreda, 3. april 2024, od 16.00 do 17.00.
  • KS Dragomelj – Pšata (Pšata 28 a, Pšata): po dogovoru po telefonu, tel. št.: 041 615 610.
  • KS Homec-Nožice (Bolkova ulica 46, Radomlje): četrtek, 4. aprila 2024, od 17.00 do 18.00.
  • KS Ihan (Breznikova cesta 76, Domžale): četrtek, 4. april 2024, od 18.00 do 19.00.
  • KS Jarše-Rodica (Groblje 1, Domžale): po dogovoru po telefonu, tel. št.: 040 704 497.
  • KS Preserje (Pelechova cesta 18, Radomlje): po dogovoru po telefonu, tel. št.: 051 396 854.
  • KS Radomlje (Prešernova cesta 43, Radomlje): sreda, 3. april 2024, od 17.00 do 18.00.
  • KS Slavka Šlandra, KS Simona Jenka in KS Venclja Perka (Ljubljanska cesta 58, Domžale): sreda, 3. april 2024, od 8.00 do 12.00 in od 13.00 do 17.00.
  • KS Toma Brejca Vir (Šaranovičeva cesta 19, Domžale): po dogovoru po e-pošti na naslov: krajevnaskupnostvir@gmail.com.

Na vložišču Občine Domžale (Ljubljanska cesta 69, Domžale) bo glasovanje možno v sredo, 3. aprila 2024, med 15. in 17. uro.

Na plan z idejo!

Avtor: Karin Božič Zupančič; Foto: Karin Božič Zupančič, Občina Domžale

Sorodni prispevek:

Mag. Renata Kosec: »Zadnji čas, da uvedemo participativni proračun tudi v Občini Domžale«

 

Tagi