Obrazložitev stališča Direkcije RS za infrastrukturo glede nadgradnje železniške postaje Domžale

Na našem portalu smo 16. 12. 2021 objavili informacijo z naslovom »Obrazložitev stališča Občine Domžale glede obnove železniške postaje in umeščanja dodatnega tira«. Na omenjeni prispevek so se odzvali na Direkciji RS za infrastrukturo, kjer so nam povedali, da so v objavi navedene informacije, ki ne držijo, zaradi česar podajajo svoja pojasnila in stališče glede nadgradnje železniške postaje v Domžalah. Njihova pojasnila in stališča si lahko preberete v nadaljevanju.

Direkcija za infrastrukturo si že več let prizadeva uskladiti možne rešitve nadgradnje železniške postaje z Občino Domžale, saj menimo, da si kraj, ki je na 15. mestu po številu prepeljanih potnikov, zasluži uporabnikom prijaznejšo, bolj urejeno in ne nazadnje bolj varno železniško postajo. Z namenom uskladitve so večkrat potekali pogovori obeh strani, kjer smo v določeni točki tudi uspeli najti skupen dogovor glede gradnje podhoda in nadgradnje postaje na površju. In ker smo našli skupne rešitve, je Direkcija na osnovi teh rešitev izdelala projektno dokumentacijo ter začela z usklajevanjem sporazuma, na podlagi katerega bi lahko pristopila k odkupom zemljišč, ki jih kot investitor potrebuje za izvedbo izvennivojskega dostopa na perone. Žal do podpisa sporazuma med Občino Domžale in Direkcijo za infrastrukturo do danes ni prišlo, saj si je Občina Domžale v začetku leta 2021, ob pobudi za začetek umeščanja dvotirnosti proge v prostor, premislila in sprejela stališče o poglobitvi železniških tirov na območju Domžal, kar je v nasprotju z rešitvami predvidenimi pri nadgradnji postaje na površju.

Direkcija vodi dva projekta, predvidena, da se bosta izvajala na območju občine Domžale, ki pa sta, ne glede na navedbe predstavnikov Občine Domžale, med seboj tesno povezana. Gre za projekt nadgradnje železniške postaje Domžale in projekt nadgradnje železniške proge št. 21 Ljubljana Šiška–Kamnik Gradben.

Izvedba projekta nadgradnje železniške postaje Domžale je predvidena v letih 2022 in 2023 ter med drugim zajema gradnjo nove peronske infrastrukture in izvennivojskega dostopa na perone (podhoda), s katerim se poleg dostopa do peronske infrastrukture povežeta tudi Kolodvorska cesta in Roška ulica ter se tako omogoči varen prehod prebivalcev med vzhodno in zahodno stranjo Domžal. Izvedba drugega projekta, projekta nadgradnje železniške proge Ljubljana Šiška–Kamnik Graben, ki je trenutno v fazi umeščanja v prostor in predvideva tudi gradnjo drugega tira, je predvidena po sprejetju državnega prostorskega načrta, odkupih zemljišč in izdelavi projektne dokumentacije, predvidoma okrog leta 2030.

In zakaj sta oba projekta, za katera župan in podžupanja trdita, da nista povezana, vseeno tesno prepletena, čeprav se bosta izvajala v desetletnem razmiku?

Nadgradnja železniške postaje Domžale, ki je predvidena v naslednjem letu, vsebuje rešitve nadgradnje postaje na površju, vključno z gradnjo podhoda pod železniškimi tiri. Če izvedemo nadgradnjo, kot je predvidena in za katero občina trdi, da jo podpira, ob enem pa želi ob gradnji drugega tira tudi poglobitev tirov, to preprosto pomeni rušitev infrastrukture, ki bi jo zgradili v letu 2023. Izvedba 13 milijonov evrov vredne nadgradnje železniške postaje na površju se ne more začeti, dokler z investicijo občina ne bo soglašala in podpisala ustreznega sporazuma.

Ker gre za zajeten del proračunskih sredstev, na Direkciji želimo, da v kolikor v prihodnjem letu začnemo z nadgradnjo postaje na površju, to postane tudi dolgoročna rešitev. Infrastrukture, ki bo zgrajena v letu 2023, ne moremo in ne smemo rušiti v letu 2030! V kolikor skupaj z občino ne bomo našli ustrezne dolgoročne rešitve v nadgradnji na površju, jo bomo iskali v okviru državnega prostorskega načrta za izvedbo dvotirnosti proge. To pa pomeni, da bo železniška postaja urejena šele po uskladitvi dokončne rešitve.

Direkcija Republike Slovenije za infrastrukturo

 

Tagi