Občina Moravče letos več denarja namenila za vrtec, šolo in socialno varstvo

Danes, 19. oktobra 2022, je župan Občine Moravče dr. Milan Balažic na sestanku z odgovornim delom občinske uprave pregledal izdatke občinskega proračuna za področje družbenih dejavnosti. Tako je Občina Moravče v letu 2021 za financiranje vrtca namenila 887.372 evrov, letos pa je za vrtec namenjenih še za 15 % dodatnih sredstev.

Za Osnovno šolo Jurija Vege je lani iz proračuna šlo 361.313 evrov, letos pa je Občina zaradi investicije v prizidek osnovne šole in nove športne telovadnice za osnovno šolstvo namenila kar 2.002.957 evrov. “Zaradi podražitev goriva je dodatni strošek prevozov otrok v šolo, ki je lani znašal 90.743 evrov, višji kar za 61 %. Na področju socialnega varstva so sredstva za oskrbnine v domovih, pomoč na domu in darilo ob rojstvu otroka ostala stabilna, višja pa so sredstva za socialno varstvo materialno ogroženi (30 %), prevoz starostnikov (27 %) in za financiranje programov socialnih društev (7 %),” so povedali na Občini Moravče.

Na podlagi vseh navedenih dejstev je župan sklenil, da Občina Moravče staršem pomaga prevzemati pomemben del finančnega bremena za predšolsko in šolsko vzgojo, hkrati pa krepi svojo socialno vlogo pri pomoči najšibkejših članov njihove skupnosti: “S takšno politiko je potrebno za dobrobit vseh ljudi v Moravški dolini nadaljevati.”

Miha Ulčar; Foto: Občina Moravče

 

Tagi