Na ulici Pristava v Mengšu zaključena zahtevna investicija

Vsako leto se skladno z načrtom obnovitvenih del sanira del vodovodnega in kanalizacijskega omrežja v občini, primarni cilj obnove gospodarske javne infrastrukture je varno in nemoteno zagotavljanje pitne vode ter ustrezno urejeno odvajanje komunalne odpadne vode.

V letu 2021 se je začela zahtevna investicija celostne obnove gospodarske infrastrukture v Mengšu po ulici Pristava. Delne zapore ulice so se pričele aprila, občasne popolne zapore pa so bile na Pristavi vse do zaključka del. Poleg sanacije vodovoda in kanalizacije je JKP Prodnik d.o.o. obnovil tudi vse vodovodne in kanalizacijske hišne priključke, družba Elektro Ljubljana pa je na odseku ulice izvajala tudi dela na nizkonapetostnem omrežju NNO Mengeš – PristavaPo končani obnovi gospodarske infrastrukture so bili obnovljeni poškodovani robniki, cesta pa je bila asfaltirana v vsej širini. 

Uroš Drobež, vodja investicij v občini Mengeš, se je zahvalil vsem prebivalcem za njihovo strpnost in pojasnil: »Zaradi zahtevnih del, skoraj na celotni trasi je bilo nujno razbijanje skal s pnevmatskim kladivom, in ker je ulica Pristava relativno ozka ulica ni bilo mogoče organizirati obvoza. V želji, da bi bile popolne zapore ceste čim krajše oziroma za zagotavljanje dostopa do stanovanjskih objektov smo organizirali sprotno zasipavanje ulice. Hvala vsem za strpnost in spoštovanje prometne signalizacije

Občina Mengeš

Komentarji uporabnikov
Tagi