V Šentvidu poteka rekonstrukcija Gasilske ulice, skozi Rafolče pa druga faza rekonstrukcije lokalne ceste

V občini Lukovica poteka rekonstrukcija Gasilske ulice v Šentvidu ter druga faza rekonstrukcije lokalne ceste skozi naselje Rafolče. Predviden zaključek obeh cestnih odsekov je v sredini meseca aprila 2023.

Na Občini Lukovica so nam povedali, da rekonstrukcija Gasilske ulice v Šentvidu poteka po terminskem planu. V zaključni fazi je izgradnja meteorne kanalizacije, sanitarnega hišnega priključka za večstanovanjski objekt in gasilski dom ter elektro kabelska kanalizacija.

Po terminskem planu poteka tudi druga faza rekonstrukcije lokalne ceste skozi naselje Rafolče. Zaključuje se gradnja elektro kabelske kanalizacije, delna prenova vodovodnega omrežja, izgradnja meteorne kanalizacije, prestavitev dvojnega kozolca in ureditev spodnjega ustroja ceste.

“V izdelavi je projektna dokumentacija za izgradnjo novega vodohrana Kamrca. V zaključni fazi je projektiranje odpadne kanalizacije za naselji Gradišče pri Lukovici in Zgornje Prapreče,” so v zvezi z načrtovanimi projekti povedali na Občini Lukovica.

Miha Ulčar; Foto: Občina Lukovica

Komentarji uporabnikov
Tagi