Na Osnovni šoli Rodica poteka gradnja nove jedilnice in kuhinje

Na Osnovni šola Rodica v Domžalah se je po povečanju kapacitet učilniških prostorov pojavila potreba po povečanju zmogljivosti jedilnice in prostorov kuhinje. Kapacitete kuhinje in novi standardi pri skladiščenju, pripravi in razdeljevanju hrane so privedli tudi do nujno potrebne preureditve in širitve prostorov kuhinje skupaj z instalacijami in gospodarskim dvoriščem. Zato se je že v preteklem letu Občina Domžale odločila, da gre v gradnjo jedilnice in kuhinje.

V zvezi z investicijo na OŠ Rodica so nam na Občini Domžale povedali, da le-ta obsega gradnjo novega prizidka na zahodni strani obstoječe jedilnice (med učilniškim traktom in telovadnico), na vzhodni strani pa že tudi poteka gradnja nove kuhinje, ki je z obstoječo jedilnico povezana preko preboja na delu z obstoječimi odprtinami (okni). V obstoječi jedilnici bo ustrezno urejen tudi prostor za umivanje rok, instalacije prezračevanja in razsvetljave ter prostori za razdeljevanje hrane ter oddajo umazanih pladnjev v navezavi s preureditvijo kuhinje. Pred kratkim je bila v novi jedilnici narejena hidroizolacija, prav tako so pozidane vse stene nove kuhinje. Trenutno se zaključujejo stene kuhinje, sledi opaževanje in zalitje plošče.

Dela, ki jih izvaja podjetje Gorenjska gradbena družba d.d., Kranj, bodo po načrtu zaključna meseca avgusta 2021. Predvidena vrednost celotne investicije je 1,3 milijona evrov z DDV.

Podobna investicija je bila lani jeseni zaključena na Osnovni šoli Domžale, v okviru katere je bil zgrajen nov prizidek, ki je namenjen jedilnici. Istočasno je bil prenovljen tudi prostor obstoječe jedilnice in razdelilne kuhinje. Po besedah podžupanje mag. Renate Kosec s takšnimi projekti, kot sta na OŠ Domžale in OŠ Rodica, vzpostavljajo dobre pogoje v šolah, obenem pa učenkam in učencem ter zaposlenim s sodobno zasnovo omogočajo prijetno vzdušje: “Pri tem je pomembno zavedanje, da se ob tovrstnih naložbah ne gleda samo na trenutno stanje, ampak je vizijo potrebno usmerjati tudi v prihodnost.”

Avtor: Miha Ulčar; Foto: Vido Repanšek

 

Komentarji uporabnikov
Tagi