Ljubezen (in spolnost) v času korone cvetita!

Raziskava Ljubezen v času korone razkriva, da se v Sloveniji, v času omejitev, zaradi koronavirusa manj ljubimo (tako sami s sabo kot z drugimi).

Omejitve, ki jih slovenska politika sprejema iz dneva v dan imajo široke negativne vplive na različne dele našega življenja. Upad gospodarske rasti, povečanje družinskega nasilja, povečanje števila in količine zdravil, predpisanih za zdravljenje psiholoških težav, vse to so stvari, ki so se zgodile zaradi omejitev in bodo trajale še dolgo, ko bomo virus že premagali.

Logično naslednje vprašanje seveda je, kako je korona vplivala na ljubezensko življenje Slovenk in Slovencev.

Raziskava javnega mnenja, ki jo je v mesecu decembru izvajala spletna stran laloka.si v sodelovanju s spletnim portalom menjeql.com je pokazala, da se v povprečju počutimo slabše, kot smo se pred virusom, saj je kar 60 % anketirancev povedalo, da se počutijo slabše, le 10 % pa, da se počutijo bolje.

60 % se počuti slabše, kot pred korono.

Raziskava je preverjala pogostost samozadovoljevanja med moškimi in ženskami v letu pred korono. Ugotovili so, da se je slaba polovica samozadovoljevala 1 – 3 krat tedensko, ostali redkeje, 20 % sodelujočih pa je izbralo odgovor da se sploh niso samozadovoljevali, med njimi prednjačijo ženske, kjer je to očitno še vedno tabu tema.

Slaba polovica samozadovoljevala 1 – 3 krat tedensko.

Korona v glavnem ni vplivala ne na pogostost samozadovoljevanja, kot tudi ne na to, kako pogosto med samozadovoljevanjem uporabljamo pornografijo. 

Korona v glavnem ni vplivala ne na pogostost samozadovoljevanja.

Je pa med korono upadla »kvaliteta« oziroma ugodje, ki ga čutimo med ali po samozadovoljevanju. Kar 60 % anketirancev je povedalo, da je njihovo samozadovoljevanje v času korone manj prijetno. Kljub temu udeleženci ankete ne posegajo pogosteje po spolnih pripomočkih, ki bi jim lahko pomagali pri ugodju med samozadovoljevanjem.

60 % je odgovorilo, da je samozadovoljevanje manj prijetno.

V raziskavi so seveda preverjali tudi pogostost in kvaliteto spolnih odnosov v času korone. Za boljše razumevanje so anketirance ločili na tiste v zvezi in samske.

Samski udeleženci in udeleženke so, po pričakovanjih povedali, da se je pogostost njihovih spolnih odnosov zmanjšala kar v 55 %, medtem ko se je pogostost posteljnih norčij pri osebah v resnih zvezah zmanjšala le pri 34 %. Samski in samske so tako imele manj spolnih odnosov, v anketi pa so v večjem delu (kar 25 %) povedali tudi, da je po njihovem mnenju upadla tudi kvaliteta spolnih odnosov.

55 % samskih pravi, da imajo manj spolnih odnosov, le-ti so slabši.

Kaj vse smo Slovenci in slovenke pripravljeni narediti za posteljne užitke je preverjalo vprašanje o kršenju omejitev v času Korona krize za srečanje, ki je ali bi lahko vključevalo spolne odnose. Kar 30 % samskih anketirancev je namreč povedalo, da so kršili eno izmed omejitev.

Od tega 18 % omejitev na občine, 14,8 % omejitev na regije, 22,2 % policijsko uro in 18,5 % pravila socialne distance.

30 % jih je kršilo omejitve za spolni odnos.

Pri parih, ki se identificirajo kot pari v resni zvezi, se kvaliteta in užitek med spolnostjo ni spremenila, kar 75 % jih je povedalo da je enaka, dodatnih 12,5 % je povedalo, da so še bolj zadovoljni v spolnosti. Res pa je, da so podatki drugačni, ko so preverjali zadovoljstvo v zvezi, tam je nekoliko manj zadovoljstva, saj je kar 28 % udeleženih v raziskavi povedalo, da so manj zadovoljni v svoji zvezi.

12,5 % parov seksa bolje in prijetneje.

Na koncu koncev lahko ugotovimo, da Korona kriza ima vpliv na zasebno življenje, spolnosti je manj in ta je nekoliko manj prijetna. Torej, ne glede na vse si moramo vzeti čas in se posvetiti sami sebi in svojemu partnerju ali partnerki. To, da smo zaprti doma pomeni, da moramo še bolj delati na sebi.

Najpomembnejša dejstva iz raziskave

  • 60 % Slovenk in Slovencev se v času omejitev zaradi COVID-19 počuti slabše, kot so se počutili pred tem.
  • 20 % slovenk se nikoli ne samozadovoljuje, odstotek žensk, ki so izbrale ta odgovor je pomembno večji kot odstotek moških. Še moramo delati na tabujih.
  • 60 % Slovenk in Slovencev, ki se samozadovoljujejo, pravijo, da je ta “dejavnost” manj prijetna in manj zadovoljujoča, kot pred korono.
  • Samski in samske so imeli manj spolnih odnosov in tisti, ki so se zgodili so bili slabši.
  • 30 % Slovenk in Slovencev, je kršilo COVID-19 restrikcije za spolni odnos.
  • Pari seksajo bolje in prijetneje.

Vse podrobnosti in dodatne informacije o raziskavi pa lahko najdete na tej povezavi

Miha Ulčar; Grafi: menjeql.com

 

Komentarji uporabnikov
Tagi