Kmalu boljši prostorski pogoji na OŠ Rodica

Ker so se v Osnovni šoli Rodica spopadali s prostorsko stisko, tako pri izvajanju pouka v učilnicah, kot tudi v telovadnici, saj je kapaciteta le-te komaj pokrila potrebe pouka v drugem in zadnjem triletju, je Občina Domžale lani pričela z investicijo gradnje prizidka k tej osnovni šoli. S to investicijo bo sedaj veliko bolje poskrbljeno za zagotavljanje optimalnih prostorskih pogojev.

Delo učiteljev pri izvajanju individualnega dela z učenci ter ostalo delo, pa bo s pridobitvijo novih učilnic in kabinetov veliko lažje. V kleti prizidka so tako telovadnica in spremljajoči prostori, v pritličju in prvem nadstropju pa po dve učilnici in kabineti. Zaključek del je predviden v drugi polovici marca 2013.
 

Avtor: Miha Ulčar; Foto: Občina Domžale
Komentarji uporabnikov