Jernej Hribar: ”Dogodek Športnik leta je največji športni praznik naše občine”

V domžalski občini imamo res veliko uspešnih športnikov, športnic, klubov ter društev in v ta namen že tradicionalno Zavod za šport in rekreacijo Domžale vsako leto pripravi prireditev ‘’Športnik leta’’, na kateri se najboljšim športnikom podelijo priznanja. O prireditvi in delovanju zavoda smo se pogovarjali z direktorjem Jernejem Hribarjem, ki pravi, da “biti športnik pomeni odrekanje, strast, željo, motivacijo, veselje, jezo, prilagajanje, mnogokrat timsko delo in tudi bolečine”. Vstop na dogodek je prost – lepo vabljeni! 

V torek, 13. februarja 2024, ob 18. uri, bo v Športni dvorani Domžale potekala prireditev ‘’Športnik leta 2023’’, na kateri bodo podeljena priznanja najboljšim športnikom, športnicam, športnim delavcem in društvom. Prireditev bo povezoval Gašper Bolhar, za glasbeno spremljavo bo poskrbela Sarah Železnik z bendom.

Kaj je namen dogodka Športnik leta, kaj želite doseči?

V prvi vrsti je namen dogodka Športnik leta izpostaviti in izkazati čast vsem ljudem, ki so v preteklem letu vlagali velike napore in se odrekali marsičem za dosego svojih ciljev. Z delovanjem na športnem področju so promovirali tako našo državo, kakor tudi samo občino Domžale.

Dogodek Športnik leta občine Domžale je največji športni praznik naše občine, saj se ta večer zberejo vsi, ki delujejo v domžalskem športu in počastijo največje uspehe in dosežke naših športnikov ter športnih delavcev. Večer se zaključi v prijetnem vzdušju, kjer se v sproščenem ozračju izmenjujejo mnenja, nadgrajuje se sodelovanje klubov in društev ter sklepa nova prijateljstva.

Vstop je prost in zato vas vse vabim, da si prireditev ogledate v živo in z bučnim aplavzom nagradite naše najboljše. Poleg športnih legend pa boste lahko poslušali tudi Trobilni kvintet Godbe Domžale, pevko Sarah Železnik z bendom, ogledali si boste lahko predstavitvene točke nekaterih domžalskih športnih klubov/društev, prireditev pa bo v celoto povezal voditelj Gašper Bolhar.

Zabeležite si: torek, 13. febuarja 2024 ob 18.00 v Športni dvorani Domžale. Vstop je prost! 

Kdo lahko kandidira za priznanja, ki jih podeljujete?

Za priznanja, ki jih podeljujemo mora posameznik izpolnjevati eno izmed dveh meril:

  • imeti stalni naslov bivanja v občini Domžale in tekmovati v uradno potrjenem tekmovalnem sistemu nacionalnih panožnih športnih zvez, ki so vključene v Olimpijski komite Slovenije – ZŠZ ali uradno potrjenem tekmovalnem sistemu športa invalidov Slovenije vključenih v Slovenski paraolimpijski komite,
  • ali biti član športnega društva s sedežem v občini Domžale in tekmovati v uradno potrjenem tekmovalnem sistemu nacionalnih panožnih športnih zvez, ki so vključene v Olimpijski komite Slovenije – ZŠZ ali uradno potrjenem tekmovalnem sistemu športa invalidov Slovenije vključenih v Slovenski paraolimpijski komite.

Društvo mora imeti sedež v občini Domžale in tekmovati v uradno potrjenem tekmovalnem sistemu nacionalnih panožnih športnih zvez, ki so vključene v Olimpijski komite Slovenije – ZŠZ ali uradno potrjenem tekmovalnem sistemu športa invalidov Slovenije vključenih v Slovenski paraolimpijski komite.

Za priznanja lahko kandidirajo športniki posamezniki, pari ali ekipe, ki so v zadnjem koledarskem letu dosegli pomembne dosežke na s pravilnikom določenih tekmovanjih, pri čemer je bilo na tekmovanju uvrščenih vsaj šest ekip.

Na kakšen način so izbrani kandidati?

Kandidate lahko predlagajo fizične osebe (trenerji, sorodniki) ali pa jih prijavijo klubi/društva v kolikor smatrajo, da izpolnjujejo razpisne pogoje. Vse, kar morajo storiti je, da na spletni strani zsrd.si izpolnijo prijavnico, priložijo vsa potrebna dokazila in soglasja ter prijavnico oddajo.

Kako izberete nagrajence za dogodek Športnik leta?

Po izteku prijavnega obdobja se zberejo vse prijave in pregleda se formalna ustreznost – ali so priložena vsa potrebna soglasja, dokazila. V kolikor kak dokument manjka, se prijavitelja pozove k dopolnitvi. Ko je prijava formalno popolna, se pregleda ali kandidat izpolnjuje merila za dosego predlagane nagrade. V kolikor meril ne dosega, lahko kandidata Strokovni svet predlaga za nagrado nižje kategorije.

Tu je vsekakor na mestu, da izpostavim Strokovni svet Zavoda za šport in rekreacijo Domžale in se jim zahvalim. Predsednik Strokovnega sveta ZŠRD dr. Peter Seljak, podpredsednik g. Aleš Šmid, ga. Saša Eminić Cimperman, g. Janez Bizjak, g. Gašper Bolhar, g. Jaka Fetih in g. Gregor Mohar, hvala za ves trud, strokovnost in neštete prostovoljne ure, ki jih namenite temu razpisu in prireditvi.

Za kakšna priznanja se lahko kandidati potegujejo?

Priznanja športnikom, športnim delavcem in športnim društvom občine Domžale za vse pojavne oblike športa so:

  1. priznanje za najboljšo športnico in najboljšega športnika občine Domžale;
  2. priznanje za najboljšo ekipo občine Domžale;
  3. bronasto, srebrno in zlato priznanje za športne dosežke posameznikom, parom in ekipam v članski, mladinski in kadetski kategoriji (oziroma športnikov ob dopolnjenem 14. letu starosti v razpisanem koledarskem letu) ter priznanje za najboljše športnike osnovnih šol;
  4. priznanje društvom in posameznikom za uspešno in dolgoletno neprekinjeno delovanje na področju športa;
  5. priznanje društvom in posameznikom za izjemne dosežke na področju športa;
  6. posebna priznanja.

Kakšen trend športnih uspehov opažate v zadnjih letih v naši občini?

V Domžalah imamo nekaj velikih klubov (tako košarkarskih, kakor tudi nogometnih), ki nas že tradicionalno razvajajo s svojimi uspehi. Konstantne uspehe dosegajo tudi tekmovalci v zimskih in dvoranskih športih.  Nikakor pa ne smemo pozabiti šahistov in atletov, ki osvajajo priznanja tako na državnem, kakor tudi mednarodnem nivoju. Tu pa so še igralci tenisa, plesalci, izvajalci borilnih športov, balinarji, kotalkarji, planinci, plavalci in konjeniki,… pa verjetno sem pozabil še kakšnega.

Pestrost v domžalskem športu je izjemna in naši otroci so lahko zelo veseli, da odraščajo v občini, ki jim nudi preizkus ter udejstvovanje v skoraj vsakem športu.

Ali v Zavodu za šport in rekreacijo Domžale (ZŠRD) v prihodnosti pripravljate kakšen poseben športni dogodek?

Lani smo prvič skupaj s Športno zvezo Domžale organizirali Mini olimpijado za naše najmlajše. Mini olimpijada je program namenjen spodbujanju otrok k aktivnemu preživljanju njihovega prostega časa, ki ga podpira Fundacija za šport. V ŠP Domžale smo gostili preko 500 otrok iz nekaterih domžalskih OŠ. Tako zanimanje pred dogodkom, kakor tudi kasnejše navdušenje je bilo izjemno. Ta dogodek si želimo ponoviti tudi v tem letu.

Skupaj z Občino Domžale, TIC-om, CZM ter Športno zvezo Domžale bomo konec maja organizirali Dan za mlade. Ravno tako bomo skupaj z Modrimi novicami izvedli sedaj že tradicionalni »Pohod ob reki, ki povezuje«. To se bo odvijalo v sredini junija.

Tekom celotnega leta pa izvajamo vsa možna šolska športna tekmovanja v naši okolici.

Kje vidite največje možnosti za nadaljnji razvoj športa v Domžalah in kje lahko Zavod največ prinese k temu?

Novo, pokrito kopališče v ŠP Domžale bo vsekakor prineslo nove možnosti tako rekreativnega, kakor tudi profesionalnega športa, saj bo omogočeno plavanje skozi celo leto. V pokritem kopališču bo možnost tudi šolskega plavalno-opismenjevalnega programa in rehabilitacij.

Vsekakor je največji primanjkljaj domžalskega športa v dvoranskih športnih prostorih, kar se posebej pokaže na prehodu iz jeseni v zimo. Takrat so vsi termini zasedeni oziroma si vadbene skupine nemalokrat delijo dvorano. Ena od glavnih prioritet je izgradnja novih pokritih kapacitet. Glavni izziv zavoda v prihajajočih letih bo izvedba večjega števila športno-rekreacijskih prireditev ter promocija le-teh.

Kateri so izzivi na Zavodu za šport in rekreacijo Domžale, ki se boste z njimi soočali v naprej?

Izzive na ZŠRD predstavljajo tako naše interne zmožnosti z zaposlenimi, kakor tudi različni izzivi športnih terenov in objektov, ki potrebujejo čimprejšnjo pozornost. V letošnjem letu bomo dobili novo sistemizacijo, ki nam bo omogočila uporabo novih zaposlitev na zavodu, s katerimi bomo lahko izvedli marsikatero novo prireditev in hitreje reševali nastale težave na objektih.

Leto 2024 bo pestro, kar se tiče izgradnje novih objektov. Tako se tekom leta v ŠP Domžale predvideva rušenje obstoječega kopališča in izgradnja novega, stari »Balon« se umika novemu objektu, predvidena je tudi širitev in izgradnja novega »Skate parka«.

Bi za konec kaj sporočili našim bralcem?

Po SSKJ (Slovar slovenskega knjižnega jezika) pomeni športnik nekoga, ki se ukvarja s športom. Zelo suhoparno – čeprav vsi vemo, da biti športnik pomeni odrekanje, strast, željo, motivacijo, veselje, jezo, prilagajanje, mnogokrat timsko delo in tudi bolečine.

Možnosti rekreativnega in profesionalnega športa v naši občini so odlične. Izkoristi jih – bodi športnik tudi ti!

Avtor: Karin Božič Zupančič; Foto: Zavod za šport in rekreacijo

 

Tagi