Domžalske mrliške vežice bodo dobile nadstrešnici

Poslovilni objekt pri domžalskem pokopališču bo kmalu dobil dve nadstrešnici, ki bosta dopolnili obstoječi objekt mrliških vežic. Nadstrešnici, predvideni sta dve ločeni, bosta namenjeni zavetju pred padavinami in soncem udeležencem pogrebnih obredov. V kolikor bo ponovljen postopek javnega naročanja za izvedbo nadstrešnic uspešen, na prvo javno naročilo ni prispela nobena ponudba, bodo z gradnjo pričeli v mesecu avgustu.

Na Občini Domžale, ki je investitor projekta, so nam povedali, da bosta nadstrešnici, ki bosta dopolnili obstoječi objekt mrliških vežic, umeščeni na osi, ki povezuje vežice s cerkvijo. Predvideni sta dve ločeni nadstrešnici. Ena ob obstoječem objektu, druga, večja pa v nadaljevanju, v sklopu peščenih površin proti severu. Nadstrešnici ohranjata odprtost pogledov proti cerkvi, hkrati pa nudita zavetje in senco. Višinsko sta usklajeni z obstoječim objektom. Prostora ne zamejujeta, ampak omogočata, da se širi tudi izven njunih meja. Bela, vitka konstrukcija je zamišljena kot čim manj moteča in opazna. Objekt je temeljen z AB temeljno ploščo z obodnimi pasovnimi temelji. Predvidena je gradnja objekta v jekleni montažni izvedbi. Osnovni gradnik stebrno okvirne konstrukcije so pocinkani jekleni stebri in nosilci.

Na Občini Domžale so nam še povedali, da je bilo izvedeno javno naročilo, vendar niso pridobili nobene ponudbe, zaradi česar postopek ponavljajo. V kolikor bo v drugo uspešen, bodo z gradnjo pričeli v avgustu.

Miha Ulčar; Foto: Miha Ulčar; Skica: Občina Domžale

Komentarji uporabnikov
Tagi