Domžalska čebelarska učna pot

Na dogodku »Domoznanski večer« bo vsak mesec TIC Domžale v Knjižnici Domžale predstavil tematske poti v občini Domžale. Oktobra smo se tako podali na Domžalsko čebelarsko pot, ki jo lahko pričnete pri učnem čebelnjaku v parku pod Močilnikom v Dobu ali pa pri Centralni čistilni napravi Domžale. Prav tam so domžalski čebelarji trenutno zgradili nov apiterapevtski učni čebelnjak. Čebelarska pot je dolga skoraj 5 kilometrov ter povezuje dve čebelarski društvi, Krtina Dob in Domžale.

V organizaciji TIC Domžale in Knjižnice Domžale je v  četrtek, 24.10.2019 potekal Domoznanski večer, na katerem so gostili predsednika Čebelarskega društva Krtina Dob Marjana Kodermana, predsednika Čebelarskega društva Domžale Andreja Jusa ter čebelarko in apiterapevtko Gospodično medično Niko Pengal. Pogovor je vodila Ajda Sokler.

Čebelarstvo v naših krajih ima dolgo tradicijo. Ker se zavedamo pomena čebel za življenje človeka, so Občina Domžale, Čebelarsko društvo Krtina – Dob in čebelarsko društvo Domžale v lanskem letu zasnovali, ob svetovnem dnevu čebel pa tudi slavnostno odprli novo poučno pot, ki bo povezovala čebelnjaka obeh društev: Apiterapevtski učni čebelnjak pri Centralni čistilni napravi Domžale – Kamnik in učni čebelnjak v parku pod Močilnikom v Dobu. Pot je dolga skoraj 5 kilometrov in poteka po prijetni kolesarski in pešpoti, delno ob Kamniški Bistrici – zeleni osi regije, delno pa ob Rači, levem pritoku Kamniške Bistrice.

Obiskovalci vseh starosti boste na učni poti na nevsiljiv način ob gibanju in druženju na svežem zraku odkrivali čebelarjenje in njegovo zgodovino, življenje čebel in njihov pomen za zdravje človeka in ohranjanje biotske pestrosti, opazovali naravni habitat več živalskih in rastlinskih vrst ali pa celo opazovali čebelarje pri njihovem delu. Na domžalsko čebelarsko pot lahko vstopite na katerikoli od šestih informativnih točk: pri učnem čebelnjaku v parku pod Močilnikom, ob reki Rači, pri plezalni steni Knezove skale, pri brvi pod Šumberkom, pri piknik prostoru Pri vagonu ali pri apiterapevtskem čebelnjaku pri Centralni čistilni napravi Domžale – Kamnik. Po predhodnem dogovoru s TIC Domžale, ČD Krtina Dob ali ČD Domžale vam uredijo tudi vodenje po poti.

Predsednik Čebelarskega društva Krtina Dob Marjan Koderman je obiskovalcem podal nekaj o dejavnostih njihovega Čebelarskega društva, kako so postavili učni čebelnjak ob Močilniku, o čebelarskih krožkih, ki jih izvajajo na osnovnih šolah Dob in Krtina, o čebelarjenju v njihovem društvu, nazadnje pa tudi o udejanjanju pobude Mire Bečan in Ajde Vodlan iz TIC-a Domžale, da bi se naredila Čebelarska pot, ki so jo tudi skupaj z Čebelarskim društvom Domžale pričeli uresničevati. Postavili so 14 panojev pri Močilniku okoli učnega čebelnjaka in o reki Rači, na katerih se obiskovalci v sliki in besedi seznanijo o zgodovini in čebelarjenju v teh krajih ter seveda o medonosnih rastlinah.

Predsednik Čebelarskega društva Domžale Andrej Jus je predstavil nekaj dogodkov iz preteklosti, dokler so vsi čebelarili skupaj, dokler se niso ustanovile nove občine, s tem pa se je Čebelarsko društvo razbilo na manjša društva po novonastalih občinah. Učni čebelnjak, ki so ga postavili na Brdu pri Lukovici, je z nastankom nove občine ostal v drugi občini, zato je bila dolgoletna želja Čebelarskega društva Domžale, da bi imeli svoj učni čebelnjak, kjer bodo sedaj v novozgrajenem imeli tudi sedež društva, kajti sedaj je sedež društva na naslovu predsednika Andreja Jusa, zraven pa bodo imeli tudi Apiterapevstko sobo, kjer se bodo izvajale apiterapije. Čebelarsko društvo Domžale ima namreč izšolanih pet apiterapevtov.

Ena od petih apiterapevtov je tudi mlada čebelarka Nika Pegal, ki je v svojem nagovoru obiskovalcem predstavila svojo vizijo delovanja Apiterapevtskega centra, začeli pa bodo že spomladi, ko bodo naselili v panje prve čebelje družine. Seveda Nika Pengal obiskovalcem poda veliko koristnih nasvetov o delovanju Apiterapevtskih učinkov na človeško telo ter tudi o zgodovini apiterapije, ki sega v daljno leto 1888.

Vsi gostje so radi odgovarjali tudi na vprašanja obiskovalcev o sami Domžalski čebelarski učni poti kot tudi o viziji čebelarjenja v prihodnosti ter skrbi za čebelarski podmladek, ki ga izvajajo po osnovnih šolah občine Domžale.

Avtor: Miro Pivar; Foto in video: Miro Pivar

 

Komentarji uporabnikov
Tagi