Čebelarstvo v Sloveniji vpisano na Unescov seznam nesnovne kulturne dediščine

V glavnem mestu Maroka Rabatu, kjer poteka sedemnajsto zasedanje Unescovega Medvladnega odbora za varovanje nesnovne kulturne dediščine, je bila nominacija Čebelarstvo v Sloveniji, način življenja vpisana na Unescov Reprezentativni seznam nesnovne kulturne dediščine človeštva.

Nominacijo z naslovom Čebelarstvo v Sloveniji, način življenja je vodilo ministrstvo za kulturo, pri pripravi nominacije so sodelovali strokovnjaki iz Slovenskega etnografskega muzeja, Čebelarskega muzeja iz Radovljice in Čebelarske zveze Slovenije.

Nominacija čebelarstva v Sloveniji je temeljila na enotah nesnovne kulturne dediščine, ki so bile med letoma 2018 in 2020 vpisane na seznam registriranih enot nesnovne dediščine, in sicer čebelarstvo, poslikava panjskih končnic, prevozno čebelarstvo, izdelovanje panjev in čebelnjakov, vzreja čebeljih matic kranjske čebele, apiterapija, izdelovanje malih kruhkov in lesenih modelov ter lectarstvo.

Nominacija je prejela pozitivno oceno ocenjevalnega telesa, ki jo je v svojem poročilu označilo kot primer dobro pripravljene nominacije ter izpostavilo povezave med nesnovno dediščino in okoljsko trajnostjo.

Predsednik Čebelarske zveze Sloveniji Boštjan Noč pa je ob vpisu na Unescov seznam zapisal, da čebelarstvo predstavlja način življenja skoraj 12.000 Slovenkam in Slovencem ter njihovim družinam, »ki smo vsi skupaj danes lahko ponosni, da je našo bogato čebelarsko tradicijo prepoznal ves svet: “Po svetovnem dnevu čebel, ki ga je pred nekaj manj kot petimi leti razglasila OZN (UNESCO je del OZN), je to novo veliko priznanje Sloveniji in naši bogati tradiciji čebelarstva. Z današnjim dnem slovensko čebelarstvo dobiva še uradno status in priznanje čebelarstva kot pomemben del “kulture” v Sloveniji in svetu.”

Ob tem se je zahvalil vsem, ki so sodelovali pri pripravi nominacije, predvsem ministrstvu za kulturo, čebelarskemu muzeju Radovljica in številnim čebelarjem. “V Maroku je danes lepo biti SLOVENEC, predvsem pa SLOVENSKI ČEBELAR!,” je še zapisal Boštjan Noč.

Čestitke Čebelarski zvezi Slovenije ob vpisu čebelarstva na Unescov seznam izreka tudi župana Občine Lukovica mag. Olga Vrankar, ki je povedala, da nominacija dokazuje, da imamo v Sloveniji bogato čebelarsko dediščino in da je čebelarstvo močno vpeto v slovenski prostor. “Veseli me, da se je pred leti Čebelarska zveza Slovenije svoj dom ustvarila na Brdu pri Lukovici. S svojim aktivnim delovanjem, skrbjo za ohranjanje dediščine čebelarstva, širjenje veščin ter znanj in praks, ima neprecenljivo vlogo v slovenskem prostoru in tudi širše. Njihove številne aktivnosti pa pomembno prispevajo tudi k prepoznavnosti občine Lukovica,“ je povedala županja ter se obenem še zahvalila vodstvu Čebelarske zveze Slovenije za dobro sodelovanje na številnih področjih.

Avtor: Miha Ulčar; Foto: Čebelarska zveza Slovenije

 

Tagi