CČN Domžale – Kamnik bo z vzorčenjem sodelovala pri raziskavah za detekcijo koronavirusa v odpadnih vodah

Centralna čistilna naprava Domžale-Kamnik kot izvajalec gospodarske javne službe varstva okolja svoje obveznosti odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode nemoteno opravlja tudi v izrednih razmerah, kot je aktualna zdravstvena epidemija. Kako pomembni so procesi na čistilnih napravah, ki čistijo odpadne vode in jih odvajajo nazaj v okolje, kažejo tudi rezultati najnovejših raziskav, ki so pokazale prisotnost koronavirusa v odpadnih vodah. V Sloveniji bo z vzorci odpadne vode pri teh raziskavah sodelovala tudi CČN Domžale – Kamnik.

Po besedah direktorice Marjete Stražar je Nacionalni inštitut za biologijo na JP CČN Domžale-Kamnik in na komunalna podjetja v teh dneh naslovil pobudo za sodelovanje pri raziskavah z vzorčenjem odpadne vode, povezanih s pandemijo COVID-19.  K raziskavam, ki pripomorejo k boljšemu spopadanju z epidemijo COVID- 19, je raziskovalce pozvala tudi Javna agencija za raziskovalno dejavnost RS (ARRS). Vzorčenje naj bi tako potekalo vsak dan ali vsak drugi dan, iz vzorcev odpadne vode iz dotoka pa bi skušali izolirati RNA SARS –CoV-2, da bi ugotovili morebitno prisotnost virusnega genoma in ugotavljanje možnosti spremljanja jakosti epidemije preko odpadnih vod. V Sloveniji smo v odpadnih vodah predhodno že ugotovili prisotnost norovirusa, rotavirusa in bakterije rodu Clostridium, ki povzročajo črevesne bolezni, in mnogo drugih patogenih mikrobov.

V upravi CČN Domžale – Kamnik so sicer takoj po razglasitvi epidemije zaradi okužb s koronavirusom že s 16. marcem zaradi povečanega tveganja in preprečevanja širjenja virusne okužbe sprejeli vrsto posebnih zaščitnih in varnostnih ukrepov, da bi lahko zagotovili nujno obratovanje vseh tehnoloških procesov na čistilni napravi. Direktorica še poudarja, da njihovi zaposleni poleg standardne uporabe zaščitne opreme upoštevajo vsa navodila odgovornih institucij, povezanih s higienskimi predpisi, postopki čiščenja, razkuževanja in prezračevanja prostorov, priporočene varnostne razdalje med zaposlenimi v pisarnah, prostorih za prehrano, sanitarijah in drugih skupnih površinah: ”Zaposlene smo razporedili v več delovnih skupin, ki se tedensko izmenjujejo, kar velja tudi za dežurstva ob vikendih. S temi preventivnimi ukrepi želimo ob morebitni okužbi katerega od zaposlenih zagotoviti nemoteno izvajanje del. V primeru morebitnih večjih okvar ali povečanega obsega dela bomo na delo znova vpoklicali vse zaposlene, da bi tako zagotovili nemoteno obratovanje čistilne naprave. Območje čistilne naprave je za obiskovalce zaprto, dostop omogočamo le za najnujnejše dovoze po predhodni odobritvi pooblaščenih oseb. Podobno bomo z varnostnimi ukrepi poskrbeli tudi za predajo vzorcev odpadne vode Nacionalnemu inštitutu za biologijo, ki bo izvajal raziskave vsebnosti koronavirusa v naših odpadnih vodah.”

Kaj so v odpadnih vodah našli na Nizozemskem in v Belgiji?

Iz nizozemskega Nacionalnega inštituta za javno zdravje in okoljske raziskave (RIVM) so nedavno potrdili, da so novi koronavirus, ki povzroča bolezen COVID-19, zaznali tudi v odpadnih vodah, podobno poročajo tudi iz Belgije, kjer so CoV RNA (RNA – ribonukleinska kislina je molekula, ki opravlja vrsto ključnih funkcij v živih organizmih) evidentirali v iztrebkih. Pri manjšem odstotku okuženih pacientov so ugotovili, da se koronavirus nahaja v prebavilih (gastrointestinalni trakt), z izločanjem pa ta prehaja v kanalizacijski sistem in v odpadno vodo.

Omenjeni nizozemski inštitut zato za detektiranje koronavirusa priporoča izvajanje monitoringa odpadnih vod  na čistilnih napravah, saj je mogoče na ta način ugotoviti, v kakšni meri je populacija na sprejemnem območju tudi ogrožena. Na podoben način so detektirali tudi norovirus, ki povzroča črevesno bolezen, bakterije odporne na antibiotike, poliovirus, ki povzroča otroško ohromelost, in virus ošpic. Poskrbeli so, da je osebje na čistilnih napravah ob izvajanju ustreznih higienskih ukrepov in protokolov ustrezno zaščiteno pred nevarnimi virusnimi okužbami, kot je tudi COVID-19. Z uporabo molekularnih metod so zaznali prisotnost koronavirusa v odpadnih vodah na letališču v Amsterdamu, v kraju Tilburg in na čistilni napravi Kaatsheuvel, ki sprejema odpadno vodo iz kraja Loon op Zand, kjer so prijavili prvo okužbo pacienta s COVID-19 v državi. Vzorce odpadne vode tako tedensko spremljajo že od 17. februarja, vendar v prvih 14 dni koronavirusa še niso zaznali, medtem ko so v Amsterdamu, kjer so vzorčili odpadno vodo 2., 9. in 16. marca, že našli genski material virusa. Prvi vzorec z vsebnostjo koronavirusa so odvzeli 4 dni po izvedbi testiranja 27. februarja in potrditvi okuženosti prve osebe s COVID-19. Genom virusa so zaznali 3., 10. in 17. marca v vzorcih iz čistilne naprave v Tilburgu, prav tako v prvem tednu po potrditvi okužb. Na čistilni napravi v kraju Kaatshevuel so vzorce odvzeli 3. in 18. marca, in le pri slednjem zaznali vsebnost RNA v virusu, ki povzroča COVID-19.

V čistilnih napravah zaposleno osebje tako upošteva vse potrebne standarde, varnostna pravila ter zaščitne ukrepe, kar jim zagotavlja primerno zaščito pred patogenimi organizmi, ki se nahajajo v odpadnih vodah, kar velja tudi za COVID-19. Na tak način lahko preprečujejo vsakršni direktni stik z odpadno vodo, njeno morebitno razprševanje ali vdihavanje. Pri tem jim pomagajo zaščitna oprema, kot so zaščitna obleka, rokavice, škornji, očala in maska ter FFP3 maska z respiratorjem. Vsi zaščitni ukrepi za varnost zaposlenih so navedeni tudi v pravilnikih o zaščiti in varnosti na delovnih mestih, ki jih za čistilne naprave predpišejo njihovi upravljavci. Velik poudarek je tudi na vzdrževanju protokolov pri higienskih ukrepih ob pranju rok, pravilnem ravnanju v primerih kihanja in kašljanja, pa tudi uporabe sanitarij ali drugih skupnih prostorov, kot so prostori za prehranjevanje.

Potem ko se je COVID-19 najprej pojavil na Kitajskem v decembru 2019, so na Nizozemskem prvega okuženega s koronavirusom (označen kot SARS-CoV-2) evidentirali 27. februarja letos. Pri manjšem odstotku pacientov z okužbo koronavirusa so ugotovili težave z diarejo.

Avtor: CČN Domžale – Kamnik; Foto: Klemen Razinger

Komentarji uporabnikov
Tagi