ADMA kongres

Podpora je zagotovo ključnega pomeni pri uspešnem managementu, je pomemben člen in gradi, ter povezuje odnose na ravni celotne organizacije. O omenjeni temi so se v prijetnem pogovoru na letošnjem kongresu ADMA v Portorožu preteklo soboto ukvarjali naša podžupanja mag. Renata Kosec, direktor Pošte Slovenije mag. Boris Novak in direktorica Waldorfskega vrtca Studenček Maribor Viktorija Kovačič.

Mag. Renata Kosec je v svojih komentarjih izpostavila, da celotna organizacija lahko deluje uspešno in učinkovito le pod pogojem, da so vsi njeni deli, oddelki ali službe, povezani in da med seboj zmorejo sodelovati. »Izjemno pomembno se mi zdi, da vodstvo organizacije prepozna pomen vsakega zaposlenega, ne glede na njegov položaj v organizaciji, da se znotraj le tega ustvarja prijetno delovno okolje z možnostmi dodatnega izobraževanja in usposabljanja; bistveno pa je tudi, da se prepozna dobro opravljeno delo, da se med zaposlenimi dopušča drugačnosti, spodbuja ustvarjalnost in kreativnost, ekipno delo…« je še dodala. Po njenem mnenju naj bi prav navedeno pripomoglo k boljšemu managementu v podjetju, saj se bodo le s tem izvedli še bolj drzni in prodorni projekti. S tem pa se presežejo ustaljene prakse, s čimer pa postane organizacija še bolj prepoznavna v okolju.

V nadaljevanju pogovora je voditeljica ga. Suzi Adfour, ki je tudi predsednica ZKTPSS na ADMA s sogovorniki spregovorila tudi o preizkušnjah, ki jih je prinesel čas Corona virusa ter izzivih, s katerimi se bodo organizacije spoprijemale v prihodnosti, predvsem na področju digitalizacije in tehnološkega razvoja. Podžupanja je izpostavila skrb, da bo tradicionalni način dela tehnološki razvoj zagotovo v neki meri izpodrinil, kar je velika škoda, saj bo zaradi tega zagotovo manj osebnega stika, kar pa je ključnega pomena za uspešnost organizacije. »Najboljše ideje se rodijo spontano med sestanki« je še dodala in poudarila, da je ključ do uspešne organizacije tudi zagotavljanje prijetnega delovnega okolja.

Avtor: Občina Domžale, Urad župana

Komentarji uporabnikov
Tagi