Nova telovadnica ob Srednji šoli Domžale nad katero so dijaki navdušeni, odpira svoja vrata!

Približno 650 dijakom Srednje šole Domžale od sredine marca ne bo treba več hoditi k športni vzgoji v nekaj sto metrov oddaljeno športno dvorano sredi mesta ali v bližji športni park. Svoja vrata bo namreč odprla novozgrajena telovadnica, ki so jo ob Srednji šoli Domžale po večletnih prizadevanjih začeli graditi lansko leto. Poleg objekta za izvajanje športne vzgoje, so v Srednji šoli Domžale z novogradnjo dobili tudi prostor za tekmovanja, prireditve ali druženje, saj velika telovadnica, ki meri 800 kvadratnih metrov, vsebuje tudi tribune za tristo gledalcev.

Novo gradnjo ob Srednji šoli Domžale smo si ogledali tudi mi. Trenutno poteka še zunanja ureditev ter gradnja zunanjega igrišča, ki se bo nahajalo za šolo. Po pridobitvi uporabnega dovoljenja, po besedah direktorja Srednje šole Domžale in ravnatelja Gimnazije, mag. Primoža Škofica, tega pričakujejo v roku štirinajstih dni. Se pravi, da bodo z izvajanjem pouka športne vzgoje v novi telovadnici pričeli nekje v sredini meseca marca.

Zgodovina Srednje šole Domžale sega v leto 1921, ko je vrata odprla Obrtno-nadaljevalna šola Domžale, tako imenovana vajeniška šola. Skozi leta se je šola z izobraževalnimi programi vedno prilagajala trgu dela predvsem na širšem domžalskem območju, saj je bila mnoga leta prisotna močna lokalna industrija. V letu 2002 je bil poleg poklicnega in strokovnega oziroma tehniškega izobraževanja prvič razpisan tudi gimnazijski program. Danes v Srednji šoli Domžale, ki jo obiskuje 650 dijakov, izvajajo programe srednjega poklicnega izobraževanja (trgovec-prodajalec, inštalater strojnih inštalacij, avtoserviser), srednjega strokovnega oziroma tehniškega izobraževanja (tehnik računalništva) in gimnazije.

Direktor Srednje šole Domžale in ravnatelj Gimnazije, mag. Primož Škofic.

Malo so se načakali, so jo pa vendarle dobili
Dolgoletno prizadevanje za izgradnjo telovadnice ob Srednji šoli Domžale ima dolgo brado. Mag. Škofic nam je povedal, da je bil projekt za izgradnjo telovadnice ob šoli pripravljen že ob zadnji širitvi, se pravi ob zadnji dograditvi prizidka. Ta investicija je bila zaključena v letu 1988 oziroma 1989. Po besedah mag. Škofica bi morali že takrat pričeti z gradnjo telovadnice, pa je vmes prišla osamosvojitev, ki je nekoliko zavrla gradnjo in se je potem res zavlekla za dobri dve desetletji. »Gradnjo so zavrli denacionalizacijski postopki, saj niso bila pridobljena vsa potrebna zemljišča, potem pa so tukaj še finančna sredstva državnega proračuna, ki so šla za investicije v druga okolja. Seveda pa je bilo potrebno pripraviti tudi nov projekt. Vse to je botrovalo temu, da smo telovadnico dobili z zakasnitvijo. Malo smo se načakali, smo jo pa vendarle dobili«, pojasnjuje mag. Škofic.

Gradnja nove telovadnice pri SŠ Domžale se je pričela v lanskem letu.

Nova telovadnica zgrajena v letu dni
Z gradnjo nove telovadnice so pričeli pred približno letom dni. Po dobrih dvanajstih mesecih so gradbinci po besedah mag. Škofica že zaključili z gradbeni in obrtniškimi deli. Trenutno pa poteka še zunanja ureditev okolice ter ureditev zunanjega igrišča za šolo, kjer se je nekdaj že nahajalo igrišče. Šlo bo za asfaltirano večnamensko igrišče, na katerem bodo ob primernem vremenu tudi izvajali pouk športne vzgoje. Zunanja ureditev in ureditev zunanjega igrišča naj bi se zaključila do konca meseca marca oziroma najkasneje v začetku meseca aprila. Uradno odprtje objekta pa bo potekalo ob prazniku Občine Domžale, 19. aprila 2017.

Več kot samo telovadnica
»Sama investicija je bila izvajana in koordinirana s strani Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport. Višina investicije z opremo vred pa znaša okrog 2 milijona evrov. K sami veliki telovadnici, ki ima 800 kvadratnih metrov, sodijo še garderobe za dijake, kabinet za učitelje športne vzgoje, v zgornjem nadstropju pa se nahaja plesna dvorana, ki ima približno 200 kvadratnih metrov«, pravi mag. Škofic in doda: »Seveda pa telovadnica nikoli ni samo telovadnica. Je nek širši prostor, ki ga je šola pridobila in v katerem bomo poleg pouka športne vzgoje lahko izvedli tudi kakšna tekmovanja, prireditve, druženja …« Do sedaj Srednja šola Domžale ni imela niti kakšne avle, da bi šlo vanjo več ljudi, v kateri bi lahko izvedli tudi kakšno prireditev. »No, sedaj pa seveda to imamo in tudi zaradi tega je telovadnica velika obogatitev za nas.«

Velika telovadnica meri 800 kvadratnih metrov in jo bodo lahko uporabili tudi večnamensko.

Dijaki navdušeni nad novo pridobitvijo
Nad novo pridobitvijo so navdušeni tudi dijaki, saj jim sedaj ne bo potrebno več hoditi k pouku športne vzgoje v športno dvorano sredi mesta ali v bližnji športni park. Ena izmed dijakinj nam navdušeno pove, da jim je nova telovadnica zelo všeč in da so zelo veseli, da so jo dobili. Pri tem bodo pridobili tudi na času. Mag. Škofic nam je povedal, da kar se tiče dosedanjega izvajanja športne vzgoje, ko še niso imeli telovadnice, njihovi dijaki niso bili prikrajšani. Uporabljali so praktično vse športne objekte v bližini, kot so stadion, športno dvorano v središču mesta, zunanja igrišča, rekreacijsko os ob reki Kamniški Bistrici … Je pa res, da bodo sedaj imeli telovadnico pri roki in ne bodo več izgubljali časa s hojo do drugih športnih objektov.

Avtor: Miha Ulčar; Foto: Miha Ulčar, Miro Pivar; Video: Miro Pivar
Komentarji uporabnikov