Za nami je plodno in uspešno leto

Likovno društvo Mengeš je imelo v sredo, 20. februarja 2019, svoj 23. redni letni Občni zbor, na katerem so hkrati potekale tudi volitve v organe društva.  Podana so bila poročila, ki so bila sprejeta brez pripomb.  Ker je društvo pridobilo status »društva, ki deluje v javnem interesu«, so bile v statut društva  dodane spremembe in pripravljen predlog plana dela in finančnega za leto 2019 in 2020. Izvedli smo tudi volitve, tako imamo novo staro predsednico, ki bo še naprej dve leti vodila društvo.

V pozdravnem nagovoru je predsednica Leonida Goropevšek  pozdravila gosta župana Franca Jeriča in Jožeta Vahtarja. V obširnem poročilu o delu – skoraj ga je bilo nemogoče skrajšati – je predsednica nanizala številne aktivnosti , sodelovanja na ex temporih, natečajih, delavnicah in akcijah, še posebej je poudarila uspehe, ki jih ni bilo malo. Plan dela je bil v celoti izpolnjen. Zahvalila se je Občini Mengeš in Zvezi kulturnih društev občine Mengeš, saj brez njihove pomoči ne bi mogli uresničiti zastavljenih ciljev.

Župan Franc Jerič je občni zbor pozdravil in povedal, da je ponosen na naše društvo, ki je med najbolj aktivnimi v občini in na visokem nivoju, da redno spremlja naše aktivnosti in je presenečen nad res kvalitetnim delom. Čestital je društvu za uspehe in zaželel še naprej zavzeto in uspešno ustvarjanje ter bogatenje kulturnega življenja tako v občini kot širše.

Jože Vahtar, ki je zastopal Lovsko družino Mengeš, Turistično društvo Mengeš in ZKDOM je izrazil pohvale k našemu delu, ki je lahko za vzor drugim društvom tako v skromnosti kot v aktivnosti in  uspešnosti.

Stara – nova predsednica Leonida Goropevšek se je zahvalila  gostom za pohvalne besede, članom  društva pa za delo in zaključila z besedami:  »S skupnimi močmi bomo zmogli vse!«

Besedilo: Binca Lomšek; Fotografije: Lojze Burja

Tagi