Romanja na ta sveti kraj – Zbornik ob 20. jubilejnem romanju trzinskih in mengeških romarjev na Moličko peč

Župnija Trzin je s pomočjo podpornikov izdala zbornik ob 20. jubilejnem romanju trzinskih in mengeških romarjev na Moličko peč. Kratka predstavitev z novinarsko konferenca se je odvijala v petek, 27. avgusta 2021, pred župniščem v Trzinu. Romanje trzinskih in mengeških romarjev na Moličko peč poteka že dvajset let, začel pa ga je žal že pokojni duhovnik Pavel Krt, s tradicijo pa so nadaljevali ostali župniki, ki so imeli pastirsko službo v Trzinu in Mengšu.

Zborniku nosi pomenljiv naslov »Romanja na ta sveti kraj« – Zbornik ob 20. romanju na Moličko peč. Pogovoru predstavitve zbornika, ki ga je izdala in založila Župnija Trzin, so se udeležili dr. Boštjan Guček, župnik v Trzinu, sourednika zbornika Stane Kočar in Stane Mesar ter dr. Bogdan Dolenc, duhovni pomočnik v Župniji Trzin. V kulturnem programu so nastopili pevke in pevci Mešanega pevskega zbora župnij Trzin in Mengeš, pod vodstvom zborovodje in organista Francija Banka.

V uvodu je vse zbrane pozdravil dr. Boštjan Guček, župnik v Trzinu, zatem pa je dr. Bogdan Dolenc, duhovni pomočnik v župniji Trzin podal nekaj zanimivih podatkov o svetnikih Cirilu in Metodu, od kod sta, kje sta hodila, ter kje je njuno zadnje počivališče. Molička peč s kapelico Cirila in Metoda ter Kocbekovo kočo na Korošici je ena najkrasnejših, zgodovinsko bogatih, malce skrivnostnih, pa tudi duhovno izjemno močnih toč občine Luče. Obiskovalcem gora dostikrat ni dovolj le lepota ravnine in hribovja, da si včasih ne bi zaželeli tudi prepadnih sten, gorskih vršacev in epskih razgledov. Vse to Molička peč ponuja. Nabita je s pozitivno energijo, na njej se v popolni harmoniji odpočijeta telo in duša. Tudi na tej točki se je na prelomu prejšnjih dveh stoletij gradilo slovenstvo. S postavljanjem kapelic in planinskih koč so se predniki, narodno zavedni gorniki in ljubitelji planin, upirali ponemčevanju naših gora. Številne ljudi je že takrat vleklo in nas še danes vleče tja gor, kjer pozabimo na zemeljske težave in je veličina stvarstva še bliže in še stvarnejša.

Po besedah trzinskega župnika dr. Boštjana Gučka bo ta zbornik romanj iz Trzina in Mengša na Moličko peč k zavetnikoma Slovencev, sv. bratoma Cirilu in Metodu, trajen spomin in spomenik, ne le zaradi nekaterih na novo osvetljenih zgodovinskih podatkov, temveč predvsem zaradi pričevanj ljudi, ki so se romanja udeležili. Zbornik je namreč bogato slikovno in besedilno opremljen. Od osnove do uresničitve tega zbornika se je zgodilo marsikaj. Za prvo so lahko hvaležni Stanetu Mesarju, ki je med pobudniki romanj in tega zbornika. Skupaj z Jankom Skokom sta priskrbela tudi večino slikovnega gradiva. Zbornik je razdeljen na tri sklope. Najprej bralcu ponudi zgodovinski vpogled, da se lažje vživi v bogastvo, ki ga s seboj prinaša Molička peč. V tem delu so še posebno veseli pristnega prispevka župana občine Luče Ciril Rosca, ki je delegacijo iz Trzina in Mengša pred izdajo zbornika lepo in prijazno sprejel ter jim povedal veliko zgodovinskih nejasnosti. Ob tem se zahvaljujejo tudi Vikiju Košcu, župniku v Lučah, za vso pomoč pri zbiranju informacij ter veliko Lučanom, ki so jim koristno pomagali do podatkov.

V drugem delu zbornika so prispevki nekaterih romarjev po abecednem redu. Še posebej so ponosni in veseli prispevkov in spominov romarjev »ustanovnikov«, torej tistih, ki so dali pobudo. Seveda je veliko prispevkov in vtisov romarjev tudi bogato slikovno podkovan. V tretjem sklopu zbornika pa so podani vsi podatki, kjer je bilo njihovo romanje objavljeno in v katerih medijih. Tako bo tudi ta zbornik pomagal k večji prepoznavnosti Moličke planine, kjer naj poživi ljubezen do domovine in vero, da nas na naši skupni poti po tej čudoviti deželi spremljata Marijino varstvo in priprošnja svetih bratov Cirila in Metoda. Ali kot je leta 2013 ob podelitvi Kocbekovega priznanja preroško povedal Tonč Žunter: »Živimo v težkem in zmedenem času, ko nam je na materialnem področju iz dneva v dan slabše, ko je na moralnem področju padlo deset božjih zapovedi, in jih nismo nadomestili z ničemer, v času, ko so zlasti mlajši izgubili Boga in z njim upanje, ostaja pa jim le svet brez smisla in eksistencialna praznina. To je čas, ko si lahko brez krivde kriv in obsojen in nam postaja lastna država vse bolj tuja, oblast pa vse bolj osovražena. V tem času je vse bolj dragocena beseda domovina …«

Ob koncu predstavitve so se zahvali vsem, ki so prispevali pisno, slikovno gradivo in kakorkoli drugače pomagali pri izdaji zbornika. Naslednje romanje na Moličko peč bo potekalo 4. septembra 2021.

Avtor: Miro Pivar; Foto, video: Miro Pivar

Komentarji uporabnikov
Tagi