Likovno ustvarjanje na Srednji šoli Domžale: Slike, risbe in fotografije

Z likovnim ustvarjanjem na Srednji šoli Domžale se srečujejo dijaki prvega letnika v okviru pouka likovne umetnosti v gimnazijskem programu ter v okviru pouka umetnosti v programih tehnik računalništva, trgovec, avtoserviser in inštalater strojnih inštalacij. V drugem letniku programa tehnik računalništva dijaki svoje znanje o likovnih elementih dopolnijo in nadgradijo pri predmetu računalniško oblikovanje.

Likovno ustvarjanje je namenjeno razvijanju sposobnosti dijakov, da znajo likovnoteoretska in umetnostnozgodovinska – klasična in sodobna – znanja vključevati v likovno praktično delo. Temeljni poudarek je na dijakovi lastni vizualni izkušnji, s katero se sooča že pri množičnosti vizualnih podob današnjega multimedijskega sveta, v katerem živimo. Pri tem ga učitelji spodbujajo, da v tej vizualni poplavi podob prepozna likovno kvaliteto in jo zna praktično upodobiti v risbi in sliki ter zabeležiti s pomočjo fotografije. S tem znanjem je dijak usposobljen za ustvarjalno sledenje sodobnim estetskim smernicam znotraj lastne poklicne panoge.

Knjižnica Domžale je eden osrednjih informativnih in kulturnih centrov Domžal. V njej se naši dijaki predstavljajo z risbami, slikami in fotografijami. Z risbami so dijaki usvajali risarske tehnike, razvijali svoj lastni ustvarjalni kredo, krepili razumevanje osnovnih likovnih elementov ter spoznavali pomen vizualne umetnosti. Nastale so risbe, ki temeljijo na vizualnem razumevanju zunanjega sveta in se posredno navezujejo na bodoče poklicno področje dijakov. S slikanjem so dijaki razvijali najrazličnejše likovne tehnike, fotografije pa so nastale v okviru fotografskega projekta pri predmetu računalniško oblikovanje; dijaki so z njimi poskušali predstaviti različne tehnike poudarjanja motiva – postavitev po pravilu tretjin, usmerjen pogled, selektivno ostrino, linije, ki konvergirajo, uokvirjen motiv, relativno velikost, gibanje motiva in gibanje kamere.

Na razstavi z likovnimi deli pod mentorstvom Mirana Kreša (risbe), Mirande Kabaj Vončina (slike) in Gregorja Cedilnika (fotografije) sodelujejo dijaki: Barbara Baš, Klara Bojec, Jakob Tomas Bolta, David Depoli, Lea Hauptman, Živa Marolt,  Adrian Mujić, Liza Peče, Aleksander Podobnik, Hamza Salešević, Filip Samardžija Getov, Mark Šincek, Almin Tatarević, Gašper Zakrajšek in Fedor Zimin.

Avtor: Miran Kreš, Srednja šola Domžale

 

Komentarji uporabnikov
Tagi