V Lukovici s slavnostno prireditvijo in podelitvijo županjinih priznanj počastili občinski praznik

Praznik Občine Lukovica so letos obeležili že sedemindvajsetič. V Sončni dvorani na Brdu se je zbralo veliko ljudi. Mnogi so prišli zaradi letošnjih prejemnikov županjinih priznanj, ki so dokaz, da so kraji v občini Lukovica polni življenja in prizadevanj za dobre stvari, ki v življenju štejejo. Ponosni so lahko na te ljudi, ki so polni delovnega elana, entuziazma in pozitivnega pogleda na svet in družbo v občini Lukovica kot tudi širše. Ljudi, ki združujejo in povezujejo in ki ne znajo reči ne.

V petek, 9. septembra 2022, je v Sončni dvorani v Brdu pri Lukovici potekala osrednja prireditev ob občinskem prazniku Občine Lukovica. Letos obeležujejo sedemindvajseto leto od nastanka občine. Obiskovalce prireditve je pred vhodom v dvorano pričakala Godba Lukovica pod vodstvom dirigenta Danijela Leskovica. Prišli so tudi praporščaki društev in organizacij iz občine Lukovica.

Slavnostne prireditve so se udeležili županja mag. Olga Vrankar, evropska poslanka Ljudmila Novak, poslanec Državnega Zbora RS Rado Gladek, podžupan Občine Lukovica Vincenc Dragar, predsedniki krajevnih skupnosti, predsedniki in člani organizacij in društev, ki delujejo na območju občine Lukovica ter občani. V kulturnem programu so sodelovali učenci Osnovne šole Janka Kersnika Brdo pod mentorstvom Danice Dolar in Stanko ter Maša Pelc, ki sta v dramskem dialogu uprizorila osrednjega junaka iz Kersnikove knjige Rokovnjači. Po proslavi pa so za veseli del z svojimi všečnimi melodijami v uro trajajočem koncertu poskrbeli Prifarski muzikanti. Proslavo je povezovala Helena Urbanija.

V slavnostnem nagovoru je županja Občine Lukovica mag. Olga Vrankar poudarila pomen občinskega praznika: “Mesec september je odprl šolska vrata in nas vse spet kliče na delovna mesta, k novim nalogam, preizkušnjam in izzivom, je v naši občini september zaznamovan z občinskim praznikom. Letošnji občinski praznik ima svoj posebni sijaj, ki ga prinaša 170 letnica rojstva Janeza Kersnika, našega najpomembnejšega rojaka, ki je večplastno zaznamoval naš kraj in celotno dolino Črnega grabna na prebujenem slovenskem političnem, upravnem in literarno zgodovinskem zemljevidu 19-ega stoletja. Kot graščak in pomemben pisatelj klasik in politik je do globin spoznaval slovensko kmečko dušo in malomeščansko nastajajoče podeželsko izobraženstvo. Znal je videti človeško veličino malega kmeta in bajtarja, njegovo pretresljivo borbo za preživetje, zasidranega v tradiciji in veri do zadnjega diha predanega zemlji in domačiji.”

Županja je v nadaljevanju predstavila pomembne občinske projekte, ki jih je bilo kar veliko. Precej del je zaključenih, nekaj jih je še v fazi gradnje, nekaj pa jih je tik pred gradnjo. Izpostavila je načrtovan projekt kolesarske poti od Želodnika do Trojan. Omenjeni projekt, ki ga načrtujejo skupaj z državo, bo prinesel dodano vrednost vsem rekreativno željnim občanom ter tudi drugim obiskovalcem občine.

“Vse to so pokazatelji, da življenje zmaguje, da kraji živijo, da ima dolina Črnega grabna prihodnost. In najpomembnejše: da ima delavne, trdožive ljudi, ki jim je mar za to zemljo, za tradicijo in bogato dediščino prednikov. To je najmočnejša gonilna sila, ki bo pisala novo zgodovino. Kajti samo ljudje so ustvarjalci svojega časa. Vsak občinski praznik jim na novo kaže njihovo lastno podobo in uspešnost delovanja. Niso vedno zadovoljni z realnim stanjem, a takšne ugotovitve morajo mobilizirati njihove najboljše moči in intelektualne potenciale. Te pa imajo in nikoli niso v zadregi, kje jih poiskati. Dnevno so dejavno vpeti v delo za skupnost, za delo, ki ni plačano in ne šteje ur požrtvovalnosti. Razdajajo se v številnih interesnih dejavnostih in na področjih družbenega življenja. Dolžni so jim izkazati priznanje in zahvalo, saj so nenadomestljivi, njihove zasluge za skupnost so kamenčki gradniki za dolgi rok,” je povedala županja, ki je v nadaljevanju prireditve pozdravila letošnje prejemnike županjinih priznanj, na katere so zelo ponosni.

  • Pohvalo županje je prejela Ana Marija Burja, ki je v lanskem letu maturirala na Gimnaziji in srednji šoli Rudolfa Maistra v Kamniku. Zdaj zaključuje prvi letnik Pedagoške fakultete v Ljubljani smer Predšolska vzgoja.
  • Pohvalo županje je prejela Ana Stoschitzky in sicer za izjemen učni uspeh, diplomo Summa cum laude, saj je pridobila magistrski naziv akademske glasbenice oboistke.
  • Županjino priznanje – bronasto medaljo za NAJ PROSTOVOLJCA za leto 2021 je prejel župnik Bernard Rožman, saj je s svojim prostovoljnim delom in podarjenim časom oskrbovancem Doma upokojencev Domžale polepšal številne dni in prenekatere trenutke upravlja pa tudi zahtevno delo štirih župnij; Brdo, Zlato Polje, Češnjice in Krašnja.
  • Županjino priznanje – bronasto medaljo za dolgoletno prizadevno delo na področju kulturnega in družbenega življenja ter dela v Občini Lukovica je prejel Bojan Andrejka.
  • Županjino priznanje – bronasto medaljo za dolgoletno prizadevno delo na področju bralne kulture v Občini Lukovica je prejela Kristina Galun.
  • Županjino priznanje – plaketo za dolgoletno prizadevno delo na področju družbenega in društvenega življenja in dela je prejelo Društvo upokojencev Lukovica.
  • Županjino priznanje – plaketo za deset letno delovanje na področju turizma in promocije občine Lukovica je prejelo Turistično društvo Sveti Vid.
  • Županjino priznanje – plaketo za dolgoletno prizadevno delo in razvoj gasilske dejavnosti v občini Lukovica je prejela Gasilska zveza Lukovica.
  • Županjino priznanje – plaketo za dolgoletno uspešno delo podjetja in razvoj podjetništva v občini Lukovica je prejelo družinsko podjetje BURJA d.o.o. iz Krašnje.

Vsem dobitnikom priznanj iskrene čestitke.

Za bolj veseli del so po podelitvi priznanj in plaket poskrbeli Prifarski muzikanti, ki s svojimi všečnimi melodijami razveseljujejo občinstvo širom po Sloveniji že 34 let, skoraj toliko pa so izdali tudi ploščkov.

Avtor: Miro Pivar; Foto, video: Miro Pivar

Komentarji uporabnikov
Tagi