Pesem naj bo

Literarni natečaj

»Moja pesem je moj obraz.«  Srečko Kosovel 

Na prvi pomladni dan, 21. marca praznujemo tudi svetovni dan poezije. V Knjižnici Domžale se mu vsako leto še posebej posvetimo, saj se s tem dnem znova vrača pomlad v deželo pesnikov. Tudi letos jo želimo pozdraviti z vašimi pesnitvami. 

Knjižnica Domžale vas vabi k ustvarjanju poezije.

Svoje verze, lahko tudi haiku poezijo, pošljite na info@dom.sik.si do 10. marca 2022, da jih bomo lahko na svetovni dan poezije že objavili na naši spletni strani in pripravili razstavo.

Nekaj verzov, ki jih bomo prejeli, bomo objavili na spletni strani Knjižnice Domžale ter na našem Facebooku in Instagramu.

Izbrali bomo tri prispevke, ki nas bodo najbolj nagovorili, in jih simbolično nagradili. O tem boste obveščeni po mailu.

Vabljeni k ustvarjanju in pozdravu pomladi!

PRAVILA NATEČAJA:

1. Na natečaju lahko sodeluje vsak z največ tremi (3) pesmimi ali haiku poezijo.

2. Pesmi pošljite do 10. marca 2022 (datum elektronske pošte) na elektronski naslov: info@dom.sik.si.
 naslov pesmi
• ime in priimek avtorja
• elektronski naslov avtorja

3. Organizator si pridržuje pravico do zavrnitve pesmi z neprimerno vsebino.

4. S sodelovanjem na natečaju se avtor prispevka zavezuje, da je poslana pesem njegovo avtorsko delo in da še ni bila javno objavljena. Vsaka kršitev avtorskih pravic se kaznuje v skladu z zakonom.

5. S sodelovanjem na natečaju avtorji prispevkov dovoljujejo objavo poezije na naši spletni strani, razstavi v naši knjižnici in njenih enotah, družbenih omrežjih knjižnice, lokalnih medijih (ob razglasitvi nagrajencev) in tudi ob drugih priložnostih za namen promocije branja, pisanja in ustvarjalnosti.

Avtorjem pripadajo moralne avtorske pravice, na organizatorja pa se prenesejo vse materialne avtorske pravice navedene v zakonu o avtorskih in sorodnih pravicah. Materialne pravice se prenašajo na organizatorja za čas trajanja pravic, za Slovenijo in tujino ter za možnost nadaljnjega prenosa.

6. Sodelujoči se s prijavo na natečaj strinjajo s pravili natečaja poezije.

7. Najboljše tri prispevke bo organizator simbolično nagradil. Organizator ni dolžan javno objavljati in pojasnjevati rezultatov.

Knjižnica Domžale

 

Tagi