Mineva 80 let od streljanja talcev pri bistriškem mostu v Zaborštu

3. septembra bo minilo 80 let, ko so Nemci pri bistriškem mostu v Zaborštu pri Domžalah ustrelili deset talcev, kot maščevanje za ubitega nemškega carinika, ki je dva dni pred tem na Šumberku padel v zasedi borcev Mengeško-moravške čete. Spomin na ta tragičen dogodek na kraju opominjata obeležji; spominska plošča na Cerarjevi hiši ter spominski kamen.

V spomin na ta tragičen dogodek, bo v soboto, 4. septembra 2021, ob 11. uri pri spomeniku v Zaborštu potekala spominska slovesnost, ki jo organizira Krajevna organizacija Združenja borcev za vrednote NOB Slavka Šlandra Domžale. Spomin na ustreljene talce bo obudil Franci Gerbec, v kulturnem programu pa bodo sodelovali Moški pevski zbor Janeza Cerarja iz Domžal pod vodstvom Marike Haler s spremljavo harmonikarja Braneta Markiča, recitatorka Marija Dodič in povezovalka Nataša Belle.

Krajevna organizacija ZB za vrednote NOB Slavka Šlandra Domžale vas vabi, da se spominske slovesnosti udeležite in povabite tudi vaše prijatelje in znance.

Spominska plošča na Cerarjevi hiši.

Streljanje talcev pri bistriškem mostu

Borci Mengeško-moravške čete so bili 1. septembra 1941 v zasedi na hribu Šumberk nad bistriškim mostom v Domžalah. V zasedo je padel nemški carinik Johann Wutte, ki so ga smrtno zadeli. Zaradi tega so Nemci 3. septembra 1941 ustrelili deset talcev, med njimi tudi slovenskega slikarja Franca Goloba iz Prevalj. Trije talci so bili iz naše občine: brata Andrej in Pavel Korošec iz Spodnjih Lok pri Blagovici ter Mirko Pirnat iz Jarš. Iz naše okolice sta bila še dva, pet pa jih je bilo s Koroške. Ti so, preden so jih zaradi izdaje aretirali, delali v dravograjski elektrarni. Zaprli pa so jih zato, ker so podpirali partizane na Pohorju, jim nosili hrano in razstrelivo, ki so ga odnašali z gradbišča hidrocentrale. Ti so tudi premazali nemške kažipote s kolomazom, napravili nekaj napisnih akcij in raztrosili letake, ki so bili naperjeni proti okupatorju. Dne 3. septembra ob 8. uri zjutraj so jih pripeljali s tovornjakom do bistriškega mostu na Podrečje pri Domžalah. Na bližnji njivi so zabili v zemljo kole in jih privezali zanje. Nato so jih ustrelili. Pobite so stražili do noči. Za tem so privedli dva kmeta, ki :sta jih morala odpeljati z vozom v Škocijan. Tu so morali domačini za pokopališkim zidom izkopati veliko jamo, kamor so jih pokopali.

Medtem ko so Nemci v Jaršah in v Brezjah pri Krtini ustrelili le po pet talcev, so uboj uradnika svoje narodnosti maščevali z ustrelitvijo desetih. Toda tudi s temi ostrimi ukrepi niso uspeli zatreti partizanske dejavnosti. V poročilu 171. rezervnega policijskega polka z dne 17. septembra 1941 beremo: »Ukrepi proti teroristom — jemanje talcev, javno streljanje komunistov —doslej še niso dali pričakovanega uspeha.« Nemški okupatorji so morali priznati, da se njihovi zaupniki »iz strahu za svoje življenje naglo odtegujejo delu s policijo«, in da večji del prebivalstva simpatizira s »teroristi« ter jih podpira.

Spominska plošča na Cerarjevi hiši in spominski kamen spominjata na tragičen dogodek, ki se je pripetil 3. septembra 1941.

Na Cerarjevi hiši na Podrečju pri Domžalah je vgrajena spominska plošča, ki je posvečena desetim talcem. Na plošči je napis z njihovimi imeni. Na njej pa je pomotoma, tako kot na letaku, ki so ga izdali Nemci ob ustrelitvi, napisan tudi Lovrenc Dragar iz Podgorice. Ta pa je bil v resnici ustreljen že 29. avgusta 1941 v Jaršah. V Domžalah so ustrelili namesto njega Ferdinanda Januška iz Slovenj Gradca. Ploščo je dal vgraditi okrajni odbor ZZB NOV Kamnik in odkrili so jo 3. septembra 1949. V spomin na to streljanje talcev pa je dal pri Cerarjevi hiši občinski odbor ZZB NOV Domžale postaviti tudi spominski kamen, ki so ga odkrili 3. septembra 1954.

(Vir: Arhiv Francija Gerbca)

Miha Ulčar; Foto: Arhiv Francija Gerbca, arhiv domžalca

 

Komentarji uporabnikov
Tagi