Lojzetu Burji in Milici Tomšič certifikat kakovosti na Zlati paleti ZLDS

V okviru projekta Zlata paleta Zveze likovnih društev Slovenije je bila izvedena tretja tematska razstava “Fotografija in kiparstvo”, ki je v organizaciji Zavoda Ars Viva potekala v Starem trgu pri Ložu. Razstava je bila postavljena takoj po izboru del strokovne komisije 11. maja 2019, podelitev priznanj in certifikatov pa je potekalo 24. maja 2019, v prostorih Zavoda Ars viva  v Podcerkvi.  

Predstavnik Zavoda Ars Viva Benjamin Žnidaršič je skupaj s Polono Škodič, umetnostno zgodovinarko,  pozdravil navzoče. V nadaljevanju je župan Občine Loška dolina Janez Komidar v nagovoru poudaril, kako pomembne so take prireditve in dogodki za Loško dolino. Prireditev so popestrila dekleta Ženskega pevskega zbora Kr’snice in kitarist Janez Premrov.

Strokovno mnenje je v imenu strokovne komisije podala univ.dipl. umetnostna zgodovinarka Polona Škodič, ki je dejala, da je bila posledica tako široko razpisane teme, pester nabor likovnih del, katerim je komisija težko podelila 9 certifikatov v posamezni tehniki, še težje pa izbor 3 najboljših, po mnenju komisije očitno presežkov v likovnem ustvarjanju: »Likovna dela so se pretakala od figure do interierja, narave in urbane krajine, z načinom podajanja likovne snovi od abstrakcije do približevanja naravi. Za likovne izdelke, ki so izkazovali še posebno dodelanost in premišljenost v kompoziciji, v barvnih harmonijah, v podajanju ploskev ter svetlo-temnih odnosov, smo ugotovili, da je človeška figura še vedno živa in vizualno prepričljiva, celo aktualna v danih razmerah. Med drugim tudi, da je manj in bolje premišljenih elementov boljše kot več. Najboljšo popotnico za prepričljivo, vznemirljivo opazovanje del smo našli v izvirnosti v likovni snovi ali materialu, ki ga še nismo videli in ki nam je dal vedeti, da se likovne ideje še dolgo ne bodo izčrpale tudi v prihodnosti«.

Lojze Burja je za svoje kiparsko delo “V ateljeju” prejel certifikat kakovosti.

Za tretji tematski natečaj Zlate palete smo se v Likovnem društvu Mengeš še posebej pripravljali. Pod mentorstvom likovnega pedagoga, slikarja in fotografa Lojzeta Kalinška smo izvedli tečaj oblikovanja gline in oblikovali najrazličnejše reliefe in kipe. Zavzeto delo je bilo uspešno. Kar 11 članov je oddalo svoja dela na razpis, za kiparstvo je bilo oddanih 11 del in 14 za fotografijo. Strokovna komisija je opravila izbor, v katerega so se uvrstili:

  • Lojze Burja – Jeklo (fotografija), Med iskrami (fotografija), V ateljeju (varjeno železo)
  • Binca Lomšek – V dvoje (fotografija), Križanka (fotografija)
  • Špela Magister – Skodelica kave (kip, mešana tehnika)
  • Ina Malus – Rotovž  (fotografija)
  • Barbara Rabič – Počitek, (fotografija)
  • Marjana Tavčar – Božja ljubezen, (žgana glina)
  • Helena Testen – Moj vrt,  (žgana glina, relief)
  • Milica Tomšič – Igra svetlobe in sence (fotografija), Kamniti vrtiljak (fotografija), Objem (žgana glina, relief), Oglato v simbiozi z okroglim (žgana glina, relief)
Milica Tomšič je prejela certifikat kakovosti za relief v žgani glini “Oglato v simbiozi z okroglim”.

Lojze Burja je za svoje kiparsko delo »V ateljeju« prejel certifikat kakovosti, Milica Tomšič pa je prejela certifikat kakovosti za relief v žgani glini »Oglato v simbiozi z okroglim«. Vsi ostali so za svoja dela prejeli priznanja za uvrstitev na razstavo. Čestitke vsem ustvarjalcem  prejemnikom priznanj in še posebej prejemnikoma certifikata kakovosti.

Zahvale, priznanja in certifikate je skupaj s predstavnico strokovne komisije Polono Škodič podelila podpredsednica Zveze likovnih društev Slovenije Srna Mandič skupaj s predstavnico strokovne komisije

Besedilo in fotografije: Binca Lomšek

Komentarji uporabnikov
Tagi