Likovnemu društvu Mengeš dvakrat zlato in enkrat srebro na zaključku Zlate palete 2019

Zveza likovnih društev Slovenije je v soboto, 23. novembra 2019, v Delavskem domu v Trbovljah pripravila zaključno razstavo likovnih del projekta Zlata paleta, na kateri so bile podeljene zlate, srebrne in bronaste palete najuspešnejšim likovnim ustvarjalcem s pridobljenimi certifikati kakovosti za posamezne tematske razstave v letu 2019. Trem najuspešnejšim društvom pa so bile podeljene zlata, srebrna in bronasta plaketa.

Letos je imela strokovna komisija težko delo izbrati med toliko kvalitetnimi deli, izluščiti najboljše za prejem priznanj oziroma palet. Med prejetimi 589 likovnimi deli jih je 43 nagradila s certifikati kakovosti že na tematskih razstavah preko leta. Ta dela so bila razstavljena tudi na zaključni razstavi v Delavskem domu v Trbovljah.

Likovno društvo Mengeš je kot vsa leta doslej tudi v letu 2019 sodelovalo na vseh tematskih razstavah Zlate palete ZLDS. Letošnje leto je bilo še posebej ustvarjalno in zavzeto, saj smo se pripravljali za vsako tematsko razstavo posebej. Oddali smo 75 likovnih del, od katerih jih je bilo na posamezno razstavo uvrščenih kar 32 del ter 9 podeljenih certifikatov kakovosti. Dobro delo in aktivnost naših članov je bilo nagrajeno, saj je Leonida Goropevšek prejela srebrno paleto za grafiko »Kolo«, Marjana Tavčar pa je za sliko »Kam« prejela zlato paleto.

Tudi letos je ZLDS točkovala uspešnost posameznih društev glede na oddana likovna dela, uvrščena na tematske razstave in nagrajena s certifikatom kakovosti. Objavila je 10 najuspešnejših društev in podelila plakete prvim trem društvom. Presenečenje in veselje hkrati nas je prevzelo ob razglasitvi zmagovalnega društva, Likovnega društva Mengeš z doseženimi 2320 točkami, za kar je bila podeljena zlata plaketa. Srebrno plaketo je prejel Zavod Ars viva z doseženimi 2100 točkami in bronasto plaketo Lila Litija s 1860 točkami.

V društvu smo nadvse veseli priznanj za naše delo, čestitke in zahvale gredo vsem sodelujočim v projektu Zlata paleta, posebej avtorjem uvrščenih del na razstave. Posebne pohvale gredo avtorjem s prejetimi certifikati kakovosti, prav gotovo pa čestitke Leonidi za srebrno paleto in Marjani za zlato paleto. Uspehi kažejo, da smo z našim mentorjem Lojzetom Kalinškom, ki nas vodi in usmerja, na pravi poti likovnega ustvarjanja, za kar smo mu zelo hvaležni. Leto se počasi zaključuje, pred nami bodo kmalu novi izzivi za leto 2020.

Besedilo in fotografije: Binca Lomšek

Komentarji uporabnikov
Tagi