Krajina – območna tematska razstava 2018

V organizaciji Območne izpostave Domžale Javnega sklada RS za kulturne dejavnosti je v četrtek, 4. oktobra 2018, v Galerijo Domžale potekalo odprtje območne tematske razstave 2018 z naslovom Krajina. Na razstavi se predstavlja šestnajst izbranih avtorjev, ki so sodelovali na razpisu za območno likovno razstavo, s svojimi deli pa so prepričali strokovno spremljevalko. Izbrana dela so vključena v razstavo in v pričujoči katalog.

Območna izpostava Domžale Javnega sklada RS za kulturne dejavnosti je junija 2018 izvedla razpis za območno likovno razstavo. Po besedah Mateja Primožiča, vodje JSKD Domžale so v sodelovanju s Sašo Bučan, univ. dipl. um. zgodovinarko, razpisali temo z naslovom krajina. Na podlagi strokovne obrazložitve razpisane teme in razpisnih pogojev se je na razpis prijavilo 30 ustvarjalcev – članov likovnih društev in posameznikov, ki so v začetku septembra svoja dela tudi oddali. Strokovna spremljevalka je med oddanimi deli izbrala 16, ki so vključeni v razstavo in v pričujoči katalog. Ob tem se je Primožič vsem sodelujočim in strokovni spremljevalki zahvali za sodelovanje. Razstavo je odprla podžupanja Občine Domžale mag. Renata Kosec, ki je čestitala ustvarjalcem za njihova čudovita dela in jim zaželela uspešno ustvarjanje tudi v prihodnje. V kulturnem programu je nastopil Peški oktet.

Na razstavi v Galeriji Domžale svoja dela razstavljajo: Nada Dimic, Alenka Sušnik, Milica Tomšič, Aleš Koman, Leonida Goropevšek, Marcela Kopitar, Peter Maks Škufca, Angela Dovžan, Ida Rebula, Marjana Tavčar, Jelka Moravec – Ela, Irena Osolnik, Marija Šešet, Mira Jarc, Nuša Slatner, Veronika Židanek.

Razstavo je odprla podžupanja mag. Renata Kosec, ki je ustvarjalcem čestitala za njihova čudovita dela.

Na odprtju razstave je zbrane nagovorila strokovna spremljevalka območne likovne razstave Saša Bučan, univ.dipl.um. zgodovinarka, ki je povedala, da letošnja razstava ponuja udeležencem staro temo, ki pa je aktualna v vsakem času in prostoru. V nadaljevanju je nekaj besed spregovorila o zgodovini krajin, ki sega vse tja do rimskih fresk v v Herculaneumu in Pompejih, poudarila je pa predvsem čas, ko se je krajina kot žanr začela osvobajati, iskati svoje mesto v zgodovini likovne umetnosti. Po njenih besedah likovnim zapisom pesjaža, ki bi se osredotočal na sam element/motiv krajine in le-ta ne bi služil samo kot nekakšna kulisa za podajanje osnovne pripovedi, ki je v pokrajino vstavljena in nad njo prevladuje, lahko sledimo od 15. stoletja dalje, ko se v likovni umetnosti začne vse bolj uveljavljati naturalizem, hkrati pa tudi želja po spoznanju, po dejanskem prikazu narave same. V nadaljevanju je predstavila tudi razna obdobja in avtorje, ki so v vsakem obdobju iskali nek svoj izraz. Pri tem je izpostavila, da takrat, ko se lotevamo teme krajine ne pozabimo na sodobni izraz, na umetniške velikane, ki so v svojem delu tako ali drugače, samostojno ali podrejeno vključevali krajino, spomnimo se umetnikov landarta … ne pozabimo pa tudi na tiste domišljijske, fantastične krajine in na današnji čas, ki nam ponuja številne industrijske krajine, ki kot ostanki nekega časa ostajajo za nami.

Saša Bučan, univ.dipl.um. zgodovinarka.

Po besedah Bučanove krajina kot žanr ostaja odprta knjiga za prenekaterega likovnega ustvarjalca: »Tudi tokrat naslov ni ostal brez rezultatov. Na razpis je prispelo preko 30 prijavljenih del, v katerih je vsak posameznik izluščil in obelodanil svoj način gledanja le-te. Nekatera dela so bila zasnovana zelo veristično, klasično — torej izsek posamičnih delov in upodobitev le-teh na način, da nam tako oblike kot barve pričarajo podobo in vzdušje v njej. Posamezni avtorji so se teme lotili na način drobljenja in ponovnega lepljenja posamičnih geometrijskih oblik, kar je ponekod še dodatno poudarjeno z dodajanjem različnih materialov, ki na manj konvencionalen način povežejo posamične forme v krajinske oblike. Izbrana dela tako kažejo individualne izraze, ki zastirajo univerzalno lepoto samega motiva, a vendarle, kot je dejal že Piet Mondrian, morata biti v vsaki umetnini oba, sicer nasprotujoča si elementa, torej, individualni in univerzalni, kajti le tako lahko umetnina v nas prebudi emocijo.«

Razstava bo v Galeriji Domžale na ogled vsak delovnik med 17. in 19. uro do 12. 10. 2018.

Avtor: Miha Ulčar; Foto: Miha Ulčar, Miro Pivar; Video: Miro Pivar

Tagi