Izšla je nova številka Slamnika – marec 2019

Izšla je marčna številka Glasila Slamnik, osrednjega tiskanega informatorja o življenju in delu v občini Domžale. Glasilo Slamnik lahko najdete tudi na našem portalu pod zavihkom – Glasilo Slamnik na spodnji strani portala, kjer si je možno ogledati vse Slamnike od leta 2013 do 2018 ter seveda že novo marčno številko v letu 2019.

Glasilo Slamnik izhaja v nakladi 13.500 izvodov, brezplačno pa ga prejmejo vsa gospodinjstva v občini Domžale. Posamezni izvod glasila obsega od 24 do 40 strani. Glasilo izhaja v tiskani obliki in je objavljeno tudi na spletni strani Kulturnega doma Franca Bernika, spletni Strani Občine Domžale ter tudi na našem portalu domžalec.si in sicer v zavihku na spodnji strani portala – Glasilo Slamnik. V nadaljevanju si lahko preberete uvodni nagovor urednice Slamnika, v katerem razkriva vsebino nove marčne številke Slamnika.

Drage bralke, dragi bralci,

v marcu smo na Domžalskem obeležili pomembno, stoto obletnico organiziranega čebelarstva v naših krajih. V spomin na ta dogodek in v počastitev čebelarske dejavnosti, ki je izrednega pomena za celotno okolje, smo povabili k pogovoru Andreja Jusa, predsednika Čebelarskega društva Domžale, ki nam je v velikem intervjuju približal čebelarjenje in življenje čebel.

V Temi meseca smo opozorili na potrebo po organiziranem javnem, dostopnem lokalnem prevozu, ki bi povezoval različne kraje znotraj občine Domžale. Predstavljamo vam primere dobrih praks iz drugih slovenskih občin ter raziskujemo prispevek javnega potniškega prometa tako k ohranjanju okolja kot tudi k dobrobiti občanov in občank.

Glas mladih tokrat predstavlja mlada Domžalčanka Katarina Šoln, prejemnica najvišjega priznanja za raziskovalne in strokovne dosežke s področja biotehniških ved, Jesenkove nagrade, ki jo je prejela kot najboljša magistrska študentka. A Katarina tokrat ni prvič opozorila nase, o njej smo pisali že pred nekaj leti, ko je še kot mlado dekle izdala svoj prvi mladinski roman Mreža.

Obraza Domžal pa sta tokrat kar dva – naš dopisnik, novinar in šahist Jože Skok, ki letos praznuje 70 let življenja, in Marjan Kocman, gostilničar, kulinarik, ki v Domžalah uvaja nevsiljivo obliko izobraževanja vseh, ki jim je gostinstvo blizu in ga želijo spoznati ali uspevati v njem.

Na okoljskih straneh si lahko preberete Poročilo o kakovosti pitne vode v letu 2018, iz katerega je razvidno, da prebivalci občin Domžale, Mengeš, Trzin, Lukovica in Moravče pijemo dobro in zdravstveno ustrezno pitno vodo. Na društvenih, športnih, kulturnih in šolskih ter vrtčevskih straneh pa vas čakajo sveže novice iz delovanja različnih domžalskih društev in organizacij.

Vabljeni k branju Slamnika.

Špela Trškan, odgovorna urednica

 

Tagi