Izšla je nova številka Slamnika – februar 2019

Izšla je februarska številka Glasila Slamnik, osrednjega tiskanega informatorja o življenju in delu v občini Domžale. Glasilo Slamnik lahko najdete tudi na našem portalu pod zavihkom – Glasilo Slamnik na spodnji strani portala, kjer si je možno ogledati vse Slamnike od leta 2013 do 2018 ter seveda že novo februarsko številko v letu 2019.

Glasilo Slamnik izhaja v nakladi 13.500 izvodov, brezplačno pa ga prejmejo vsa gospodinjstva v občini Domžale. Posamezni izvod glasila obsega od 24 do 40 strani. Glasilo izhaja v tiskani obliki in je objavljeno tudi na spletni strani Kulturnega doma Franca Bernika, spletni Strani Občine Domžale ter tudi na našem portalu domžalec.si in sicer v zavihku na spodnji strani portala – Glasilo Slamnik. V nadaljevanju si lahko preberete uvodni nagovor urednice Slamnika, v katerem razkriva vsebino nove februarske številke Slamnika.

Drage bralke, dragi bralci,

v letošnjem letu praznujemo 70-letnico srednjega šolstva v Domžalah. V počastitev le-te je Srednja šola Domžale pripravila bogat program, ki je povezal vseh sedem preteklih desetletij, ki so bila prikazana v projekcijah fotografij in posnetkov od 40. let preteklega stoletja do danes, z vrednotami, kot so spoštovanje in šport, ter tistimi, ki jih skrivajo v svojem imenu Domžale: delo, odgovornost, medkulturnost, življenje, ambicioznost, ljubezen in elan. Obletnici posvečamo Temo meseca.

Na isti dan, 14. februarja, je potekala tudi prireditev Športnik leta 2018, na kateri so bila podeljena priznanja uspešnim domžalskim športnikom za njihove uspehe v preteklem letu. Najboljša športnika leta 2018 sta bila kickbokser Marjan Bolhar in plesalka Lana Smolnikar, moštvo leta 2018 je postala članska ekipa Nogometnega kluba Domžale, Marjan Tancik pa prejemnik priznanja za življenjsko delo.

V velikem intervjuju smo v pogovoru z vršilko dolžnosti direktorice Zdravstvenega doma Domžale dr. Polono Burja, specialistko družinske medicine, osvetlili najbolj pereče probleme, s katerimi se trenutno sooča tako domžalsko kot tudi širše slovensko zdravstvo. Pomanjkanje družinskih zdravnikov in posledično njihova preobremenjenost ter nujna prostorska širitev Zdravstvenega doma Domžale sta le dva najbolj izpostavljena izziva.

Ker je Občinski svet Občine Domžale v drugi polovici lanskega leta sprejel nov temeljni prostorski akt, imenovan Občinski prostorski načrt občine Domžale (OPN), smo k pogovoru povabili Jureta Košutnika, vodjo oddelka za urejanje prostora na Občini Domžale, ki nam je podrobneje razložil postopek nastanka in sprejetja tega za občane tako pomembnega akta.

V rubriki Obrazi Domžal je naša gostja Meta Grošelj, poslovna in motivacijska trenerka, ki je pred kratkim izdala knjigo Fokus, kjer se neposredno dotakne izzivov produktivnosti in upravljanja časa današnjih podjetnikov. Na razumljiv način nam predstavi, kako je danes naša pozornost tista, ki jo moramo znati upravljati in kako se izogniti različnim vsakdanjim motilcem, ki nas oddaljujejo od zastavljenih ciljev.

Izpostavili smo tudi slavnostno akademijo ob kulturnem prazniku, Bralnice pod Slamnikom ter jubilejno 50. leto Foto kino in video kluba Mavrica Radomlje. Vabljeni k branju Slamnika.

Špela Trškan, odgovorna urednica

 

Tagi