Franc Bernik in njegova kulturno-socialna vloga v Domžalah v prvi polovici 20. stoletja

V zadnjem času smo se v Domžalah srečali z nekaterimi pomembnimi kulturnimi dogodki, ki so prikazali našo bogato dediščino velikih mož. Tako smo praznovali Plečnikovo leto, Leto evropske kulturne dediščine, Cankarjevo leto …  Zakaj pa v Domžalah letošnje leto ne bi bilo Bernikovo leto?    

V Menačenkovi domačiji je v četrtek, 20. septembra 2018, potekalo odprtje razstave z naslovom »Franc Bernik in njegova kulturno-socialna vloga v Domžalah v prvi polovici 20. stoletja.«  Gradivo se je zbiralo kar nekaj časa, saj sta Katarina Rus Krušelj, kritičarka, pedagoginja in kustosinja ter domžalski župnik mag. Klemen Svetelj ure in ure prebila v iskanju in ureditvi gradiva. Nastala je odlična razstava, ki si jo je vredno ogledati, saj je ozaljšana s slikovnim in pisnim gradivom iz časa delovanja Franca Bernika, župnika in vsestranskega delavca v Domžalah.

V uvodu odprtja razstave sta zbrane pozdravila Cveta Zalokar, direktorica Kulturnega doma Franca Bernika Domžale ter Marjan Ravnikar, predsednik Krajevne skupnosti Slavka Šlandra Domžale. Oba sta si bila enotna, da je prav, da se v Kulturnem domu Franca Bernika Domžale ob okroglem jubileju poklonimo spominu nanj s posebno razstavo, katere odprtje so sicer načrtovali že spomladi, pa so jo prestavili na jesenski čas. Dogodek je tako vključen v Dneve evropske kulturne dediščine 2018 in obenem v praznovanje 110-letnice ustanovitve domžalske župnije. Po Bernikovi zaslugi in zaslugi Domžalk in Domžalcev so po več kot stoletju dolgem prizadevanju tudi Domžale dobile svojo župnijo, kot znamenje samostojnosti ne le v duhovnem, temveč tudi v materialnem in kulturnem smislu.

O Francu Berniku in razstavi je nekaj besed spregovoril tudi Matjaž Brojan, domžalski novinar in publicist, ki je podal kar nekaj zanimivih podatkov iz službovanja Franca Bernika v Domžalah. »Ob 70. obletnici smrti Franca Bernika (1870 – 1948), kronista in pisatelja, kulturnega zanesenjaka in vsestransko družbeno aktivnega domžalskega župnika, po katerem  nosi ime domžalski kulturni dom, tokrat predstavljamo zgodbo njegovega delovanja. Našemu kraju, v katerem je služboval več desetletij, je v besedi, dejanjih in tudi ohranjenih stavbah zapustil bogato kulturno dediščino,« je povedal Matjaž Brojan.

Franc Bernik se je rodil v Šentvidu nad Ljubljano, staršema Matiju Berniku, učitelju ter organistu in Marjani Potočnik. Leta 1883 je pričel obiskovati gimnazijo v Ljubljani, dve leti kasneje je bil sprejet v Alojzijevišče oz. malo semenišče. Maturiral je leta 1890 in se vpisal v ljubljansko bogoslovje, kjer je bil štiri leta kasneje posvečen v duhovnika. Njegovo prvo službeno mesto je bila Borovnica, nato je bil kot kaplan premeščen na Vrhniko. V Domžale je prišel leta 1903 kot kuratni beneficiat na Goričici. Prizadeval si je za ustanovitev župnije in leta 1908 postal prvi domžalski župnik. Kmalu po njegovem prihodu v Domžale se je okrepilo katoliško društveno in kulturno življenje ter v naslednjih desetletjih doživelo razcvet. Velik pečat je zapustil tudi na socialnem področju z ustanovitvijo mnogih društev z vključeno socialno noto. V svoji knjižni zapuščini je zapustil tri za kraj izjemno pomembne knjige: Zgodovina fare Domžale (1923), Z nekdanje Goričice (1925), Zgodovina fare Domžale II. (1939), vse izdane v samozaložbi. Zaradi odličnega vodenja župnije si je Franc Bernik leta 1916 pridobil častni naziv duhovnega svetnika, med duhovniki je veljal za enega najbolj delavnih duhovnikov ljubljanske škofije. Leta 1929 so mu priznanje s podelile tudi Domžale ter ga imenovale za častnega občana Trga Domžale. Pokopan je na domžalskem pokopališču.

Franc Bernik (1870 – 1948)

Katarina Rus Krušelj, avtorica razstave, ki je pripravila tudi koncept razstave in besedilo, oblikovanje in postavitev razstave pa je prevzel Roman Kos, je pridodala: »Praznujemo Bernikovo leto. Franc Bernik na območju domžalske fare ni opravljal le svojega življenjskega pastoralnega poslanstva, pač pa je v vsestransko razdajajočem življenju obeležil Domžale na mnogih področjih. V pričujoči razstavi se posvečamo predvsem njegovi kulturno-socialni vlogi. Živel je s krajem in za kraj, zato se ob naprednih gospodarstvenih in kulturno-socialnih spremembah v prvi polovici 20. stoletja pojavlja njegovo ime kot pobudnik, ustanovitelj in izvajalec društev, zadrug in drugih organizacij: Katoliško izobraževalno in podporno društvo Domžale, Kitarsko društvo Domžale, Hranilnica in posojilnica Domžale, Strojna zadruga, Konzumno društvo, Prosvetni dom, Dobrodelni dom in vrtec, prezidava in posodobitev cerkve na Goričici ter še mnogo drugega. Zapustil nam je tudi bogato bibliografijo ter obsežno kronistično delo, po zaslugi katerega lahko celovito raztremo še eno od pomembnih domžalskih zgodb.«

Vsem sodelujočim so se na odprtju razstave zahvalili, ker brez njih ne bi zabeležili še ene izmed pomembnih zgodb iz zgodovine mesta Domžale. Katarina Rus Krušelj pa je še navedla  kar nekaj ustanov in oseb, ki so pripomogli h gradivu, ki je razstavljeno v Menačenkovi domačiji. Fotografije: Portret Franca Bernika, 1916, foto: D. Rovšek (vir: Digitalna knjižnica Slovenije); Društveni dom (iz arhiva Knjižnice Domžale); Odprtje Društvenega doma, 1910, avtor Peter Naglič (iz arhiva Matjaža Šporarja).

Franc Bernik nam je zapustil tudi bogato bibliografijo ter obsežno kronistično delo.

Donatorji tiska razstavne knjižice: Krajevna skupnost Simona Jenka Domžale, Krajevna skupnost Slavka Šlandra Domžale in Krajevna skupnost Venclja Perka Domžale Pokrovitelj odprtja razstave: Vinska klet Vidmar Domžale.

V času praznovanja 110-letnice Župnije Domžale si bo omenjeno razstavo v Menačenkovi domačiji možno ogledati tudi v nedeljo, 23. septembra 2018, od 17. do 19. ure, z vodenim ogledom ob 17. uri ter v nedeljo, 7. oktobra 2018, od 9. do 13. ure. V okviru praznovanja 110-letnice župnije Domžale, se bo v prihodnjih dneh odvilo še kar nekaj prireditev. V soboto, 22. septembra 2018, ob 20. uri bo v Kulturnem domu Franca Bernika potekala Slavnostna akademija ob 110-letnici Župnije Domžale, v nedeljo, 23. septembra 2018, ob 10. uri bo v domžalski župnijski cerkvi potekala slovesna sveta maša, ki jo bo vodil ljubljanski nadškof Stanislav Zore, v  sredo, 26. septembra 2018, ob 20. uri bo v Slamnikarskem muzeju Domžale potekalo predavanje mag. Blaža Otrina, zgodovinarja in arhivista »Iz starejše zgodovine Naše Ljube Gospe na Goričici, v nedeljo, 7. oktobra bo v domžalski župniji potekala žegnanjska nedeljo. To sredo, 19. septembra pa je v Slamnikarskem muzeju potekalo predavanje Matjaža Brojana, novinarja in publicista »So ljudje, ki so temelj našega kraja«.

Več fotoutrinkov z odprtja razstave si lahko ogledate na povezavi tukaj.

Avtor: Miro Pivar; Foto, video: Miro Pivar

Komentarji uporabnikov
Tagi