Domžale in slamnikarska industrijska dediščina: Sodobni (v)pogledi

V Slamnikarskem muzeju v Domžalah je v sredo, 25. oktobra 2017, potekal simpozij, ki so ga poimenovali »Domžale in slamnikarska industrijska dediščina: Sodobni (v)pogledi«, na katerem so sodelovali številni ustvarjalci, ki se ukvarjajo z zgodovino domžalskega slamnikarstva, s projekti ohranjanja slamnikarske dediščine ter s sodobnimi vpogledi, izzivi slamnikarstva, obujanja industrijske dediščine in trajnostnega modnega oblikovanja tekstila, oblačil in izdelkov. V okviru simpozija so v Slamnikarskem muzeju odprli tudi razstavo Gabrijele Fužir Bauer »Novo poglavje Slamnikar-stva/-ja, ki je nastala v okviru projekta Kul Dedi Digit.

V uvodu je direktorica Kulturnega doma Franca Bernika Cveta Zalokar dejala, da tokrat prvič organizirajo simpozij na temo slamnikarstva, ki so ga poimenovali Domžale in »slamnikarska industrijska dediščina: Sodobni (v)pogledi«. Po njenih besedah se je slamnikarstvo izredno dobro prijelo v naši občini, kar kaže že to, da se s to tematiko ukvarjajo številni posamezniki in tudi razne organizacije. Prepričana je, da bo v prihodnosti tega tudi vedno več. Že v kratkem bodo v Slamnikarskem muzeju organizirali pogovor na temo Kako naprej?, kjer bodo predstavili tudi anketo, ki so jo izvedli v letošnjem letu.

Omenjeni simpozij je nastal kot plod sodelovanja z Visoko poslovno šolo ERUDIO. V prvem sklopu so bili predstavljeni referati iz zgodovine domžalskega slamnikarstva, v drugem sklopu so predstavili nekatere projekte v okviru slamnikarskega muzeja, v tretjem sklopu pa so predstavili sodobne (v)poglede, kjer je projektna skupina študentov, ki je delala na projektu v sodelovanju s Slamnikarskem muzejem Domžale, predstavili pa so svoja razmišljanja in svoje izdelke. Po simpoziju pa je sledilo še odprtje razstave Gabrijele Fužir Bauer »Novo poglavje Slamnikar-stva/-ja, ki je nastala v okviru projekta Kul Dedi Digit.

Iz zgodovine domžalskega slamnikarstva
Matjaž Brojan: O delu in življenju slamnikarske družine Jančigaj – Ravnikar (več si lahko preberete na tej povezavi).
Saša Roškar: Domžalske slamnikarice na tujem in njihove življenjske zgodbe (več si lahko preberete na tej povezavi).
Roman Kos: Od glajenja do stiskanja – dokončno formiranje slamnika v stiskalnici (več si lahko preberete na tej povezavi).

Slamnikarski muzej – projekti
Vilma Vrtačnik Merčun, Klemen Justin in Liza Oberwalder Zupanc: Raziskovalni projekti OŠ Rodica s področja slamnikarske dediščine (več si lahko preberete na tej povezavi).
Mag. Igor Podbrežnik: Dejavniki ohranjanja domžalske slamnikarske dediščine (več si lahko preberete na tej povezavi).
Katarina Rus Krušelj: Slamnikarstvo jutri – predstavitev muzejskih projektov na področju ohranjanja slamnikarstva kot žive kulturne dediščine (več si lahko preberete na tej povezavi).

Sodobni (v)pogledi – VPŠ in VITT ERUDIO.
Projektna skupina: Kul dedi digit – predstavitev projekta
Lara Kandus: Izzivi slamnikarstva v evropskem prostoru (več si lahko preberete na tej povezavi).
Danijela Tamše: Obujanje industrijske dediščine – vedno v sozvočju s potrebami (več si lahko preberete na tej povezavi).
Nina Cvar: Slama, film in popularna kultura – od Cankarjeve Francke do Zine v Idili (več si lahko preberete na tej povezavi).
Dr. Gabrijela Fužir Bauer: Trajnost kot oblikovalsko izhodišče in likovno izrazna vsebina primerih trajnostnega modnega oblikovanja tekstila, oblačil in izdelkov za interier (več si lahko preberete na tej povezavi).

Avtor: Miha Ulčar; Foto: Miro Pivar, Miha Ulčar; Video: Miro Pivar, Simona Pivar
Tagi