Športna in otroška igrišča zaprta, a nekateri prepovedi ne upoštevajo. Bodimo odgovorni!

S strani več občanov smo bili opozorjeni, da kljub prepovedi, pozivom in opozorilnim tablam o nedovoljeni uporabi športnih in otroških igrišč, nekateri posamezniki še vedno ne upoštevajo ukrepe, navodila in priporočila v času hitrega širjenja razglašene epidemije koronavirusa COVID-19. Še več. Prihaja celo do primerov, da nekateri posamezniki opozorilne table oziroma napise in trakove odstranjujejo ter celo uničujejo. Eden takšnih primerov se je pripetil na košarkarskem igrišču oziroma asfaltni ploščadi na Pšati, kjer je nekaj mladih opozorilno tablo, ki jo je tja namestila krajevna skupnost, odstranilo ter uničilo.

Zaradi povečane stopnje tveganja prenosa novega korona virusa ter v skladu z navodili Ministrstva za zdravje, Nacionalnega inštituta za javno zdravje, Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport in Občine Domžale je pred dnevi Zavod za šport in rekreacijo Domžale do nadaljnjega popolnoma zaprl VSE objekte, ki jih upravlja, tudi vsa otroška igrišča in neograjene športne objekte na prostem.

Možnost za prenos okužbe je velika prav na otroških zbirališčih, zato vas na Zavodu za šport in rekreacijo Domžale naprošajo, da ne uporabljate otroških igrišč, fitnesov na prostem ter orodij za gimnastiko na prostem. Prav tako vas naprošajo, da nameščenih opozorilnih tabel in trakov za omejitev gibanja ne odstranjujete.

Spomnimo, da od danes dalje zaradi epidemije bolezni COVID-19 velja začasna prepoved javnega zbiranja. Z odlokom je vlada za zajezitev epidemije koronavirusa do nadaljnjega prepovedala gibanje in zbiranje ljudi na javnih krajih in površinah ter prepovedala dostop na javna mesta in površine. Odlok predvideva tudi izjeme, med njimi so dostop do službe, lekarn in bolnišnic ter do najbližje trgovine z živili. Več o tem si lahko preberete v prispevku na tej povezavi.

Občinsko redarstvo in policija že izvajata nadzor

Nadzor nad upoštevanjem prepovedi uporabe in zadrževanja na otroških igriščih, športnih objektih in parkih in drugih javnih površinah v občini Domžale izvajajo policisti PP Domžale in občinski redarji. Danilo Dimnik iz Občinskega inšpektorata Občine Domžale nam je povedal, da redarji nadzor izvajajo s kolesi, saj tako hitreje in lažje prihajajo iz ene lokacije na drugo. Zaupal nam je, da je med današnjim dopoldanskim nadzorom nekaj občank in občanov kršilo prepoved uporabe in zadrževanja na igriščih in javnih površinah. So pa po njegovih besedah v večini občanke in občani zelo uvidevni in upoštevajo prepoved. Kršiteljem zaenkrat policisti in redarji izrekajo samo ustna opozorila.

Opozorilne table in fizične prepreke niso same sebi namen

V uvodu prispevka smo omenili, da poleg neupoštevanja prepovedi uporabe otroških in športnih igrišč ter zbiranje na drugih javnih krajih, nekateri posamezniki odstranjujejo in uničujejo opozorilne table oziroma napise in trakove ter tudi fizične prepreke. Kot boste lahko prebrali v zapisu predsednika Krajevne skupnosti Dragomelj – Pšata Romana Lazarja, ki ga je objavil na svojem facebook profilu, se je en takšne primer zgodil na asfaltni ploščadi na Pšati. Z zapisom je opozoril na neodgovornost takšnega početja nekaterih posameznikov in obenem pozval sokrajane k odgovornosti in slogi, saj bomo samo tako lahko zmagovalci.

Spoštovani krajani PŠATE!

Predvčerajšnjim je župan Občine Domžale izdal Odlok o zaprtju in prepovedi uporabe vseh igrišč v občini Domžale.

Na Pšati je bila še isti dan na otroškem igrišču bilo nameščeno opozorilo o prepovedi uporabe igrišč. Včeraj je bilo opozorilo nameščeno tudi s strani KS na košarkarsko igrišče oziroma asfaltno ploščad.

Čeprav igrišče nima ključavnice, zakaj že … smo vhod zaprli (le) z vezicami. V slabi uri je bila s strani znanih mladcev opozorilo odstranjeno, uničeno in ob tem tudi omogočen vhod na igrišče. Brezskrbna, neodgovorna igra pa tudi živahno dogajanje na sosednjem otroškem igrišču postavlja marsikatero vprašanje. Ali smo odgovorni do sebe in svojih bližnjih. Očitno še ne dojemamo resne situacije, katero predstavlja nevidno zlo, ki bo morda že jutri v naši sredini.

Spoštovani, zbudimo se!!!!

Bodimo odgovorni! Samo v slogi bomo zmagovalci!

Obnašajmo se odgovorno in ne ogrožajmo svojega zdravja in zdravja naših najmlajših!
#boditedoma #ostanitezdravi

Prosim, da smo v teh trenutkih složni in skupaj preprečujemo vsako možnost širitve #koronavirus

Hvala vam za razumevanje!

Roman LAZAR, predsednik KS Dragomelj – Pšata, v imenu zaskrbljenih sokrajanov

Obnašajmo se odgovorno, čuvajmo svoje zdravje in zdravje naših najmlajših!

Avtor: Miha Ulčar; Foto: KS Dragomelj – Pšata, Miha Ulčar

Tagi