Občino Domžale obiskal minister za javno upravo Boštjan Koritnik: “Domžale so dober pokazatelj tega, da so se občine v času epidemije zelo dobro odzvale”

Minister za javno upravo Boštjan Koritnik je danes obiskal občino Domžale, kjer se je sestal z županom Tonije Dragarjem, načelnico upravne enote mag. Ivico Vozelj, poveljnikom občinskega štaba Civilne zaščite Markom Žagarjem in podžupanjo mag. Renato Kosec. Namen obiska je bil pridobiti informacije in iz prve roke izvedeti, kako so v času epidemije Covid19 organizirane občine, kako poteka delo na upravnih enotah in kako je pri tem poskrbljeno za varnost občank in občanov ter uslužbencev. Z ministrom smo ob obisku v Domžalah naredili tudi intervju, ki si ga lahko ogledate v spodnjem videu.

Župan Toni Dragar je ministru predstavil predstavil trenutno situacijo v občini Domžale ter aktivnostmi, ki se jih izvaja v okviru preprečevanja širjenja koronavirusa. Po besedah župana so takoj po izbruhu epidemije virusa Covid-19 stvari vzeli v svoje roke, organizirali občinski štab Civilne zaščite ter začeli z uveljavljanjem ukrepov za zajezitev širjenja okužbe. Glede na število okužb je občina Domžale najmanj ogrožena občina v Sloveniji, kar potrjuje izjemno dobro delo občinske uprave in občinskega štaba Civilne zaščite, v okviru katerega je besedah poveljnika Civilne zaščite Marka Žagarja trenutno vključenih 140 posameznikov iz različnih enot sistema zaščite in reševanja v občini Domžale. Dobra organizacija, usposobljeni posamezniki ter dobro sodelovanje med različnimi enotami pa so sinonim, da imamo v občini Domžale dobro organizirano Civilno zaščito.

Župan je ministru predstavil tudi nekaj težav, s katerimi se poleg ostalih občin sooča tudi občina Domžale, med njimi so povprečnine in nadomestila za stavbno zemljišče. Minister je župana in zbrane v nadaljevanju seznanil s smernicami, ki jih je pretekli teden za dopolnitev PKP1 zakonskega paketa in PKP 2 predlog pripravila vladna delovna skupina »Samoupravne lokalne skupnosti«, na kateri so sodelovali tudi županje in župani, predstavniki stanovskih združenj občin (SOS, ZOS, ZMOS). Minister je ocenil, da je vlada zelo blizu uresničitvi glavnega podanega predloga s strani občin, to je dvig povprečnin, za kar si je sam iskreno prizadeval.

Delo Upravne enote Domžale je ministru predstavila načelnica mag. Ivica Vozelj, ki je dejala, da so na upravni enoti nekatere ukrepe sprejeli že pred epidemijo, prav tako pa so veliko pozornost posvetili ozaveščanju zaposlenih. Upravna enota Domžale je v povprečju vodilna v Sloveniji pri izdaji vlog na dan, prav tako pa je tudi ena izmed najbolj obremenjenih upravnih enot, glede na število strank, ki v času “neepidemije” prihajajo tudi iz drugih predelov države. Je pa delo na domžalski upravni enoti tudi v času epidemije zelo dobro organiziramo.

Upravne enote ves čas epidemije ostajajo odprte in izvajajo vse nujne postopke, ki omogočajo, da se nekatere dejavnosti nemoteno izvajajo. V prejšnjem tednu je bilo tako npr. izdanih in hkrati odpremljenih 243 odločb iz področja graditve objektov. »Ker pa moramo zagotoviti ustrezne varnostne pogoje za vse, delo poteka v omejenem kadrovskem in časovnem obsegu, zato prosimo za razumevanje in potrpljenje,« je opozoril minister, ki se je županu, načelnici, poveljniku Štaba CZ in sodelavcem na občini ter upravni enoti zahvalil za njihovo delo in izredno kvalitetne podane informacije ter konstruktivnost.

Ob koncu je minister Koritnik napovedal še, da bo že v naslednjem tednu nadaljeval z obiski občin po Sloveniji ter izrazil upanje in željo, da bo s sproščanjem ukrepov moč nadaljevati v relativno kratkem času.

Z ministrom Koritnikom smo v času obiska v občini Domžale naredili tudi intervju, ki si ga lahko ogledate v spodnjem videu, med drugim smo se dotaknili tudi nekaterih pomembnih vprašanj, s katerimi se soočamo državljani v času epidemije ter tudi o sproščanju ukrepov.

Avtor: Miha Ulčar; Foto: Miha Ulčar; Video: Miro Pivar

Komentarji uporabnikov
Tagi