Še o Smučanju v Domžalah skozi čas

V Domžalcu je bil 27. marca 2022 objavljen prispevek Smučanje v Domžalah skozi čas – Almanah Smučarskega društva Domžale, kjer Vera Vojska predstavi Almanah avtorja Mihaela Kosca o več kot 50-letni zgodovini SD Domžale, formalno ustanovljenega v letu 1965. Vojska povzame nekaj stavkov o razvoju smučanja na območju Domžal po prvi svetovni vojni, o smučanju po drugi pa zapiše le (citiram) V drugem poglavju nas avtor Mihael Kosec tudi z vrsto imen seznanja s smučanjem po drugi svetovni vojni, vse do leta 1965 (konec citata).

Iz prispevka v Domžalcu bi lahko sklepali, da se je začelo »resno« smučanje šele leta 1965. Temu pa ni tako. Po drugi svetovni vojni je že decembra 1945 nastalo Fizkulturno društvo Domžale in obudilo sokolske športe – atletiko, nogomet, smučanje, planinarjenje in telovadbo. Predvojni sokol je bil tudi učitelj Milan Merhar (1910-1988), prvi predsednik Fizkulturnega društva Domžale in TVD Partizan. Omeniti je potrebno tudi Merharjevo likovno plat, ob razstavi »Barve preteklosti«, ga je Vera Vojska označila z besedami svojevrsten likovni kronist Domžal – slikoviti zapisovalec kraja in časa.

O smučanju Domžalčanov pričajo fotografije tekmovanja pionirjev v smučarskem teku, turne smuke na Velikem Kleku (oboje že leta 1946), smučarskih tečajev Partizana Domžale 1951 pri Domžalah in 1952 na Veliki planini.

Vir: http://www.tvdrustvo-partizandomzale.si/docs/Arhiv/Partizan_1945-1991-tekst_in_slike.pdf

Alenka Župančič, Ljubljana

Tagi