Javno pismo: Po 6 mesecih cepljenja nimamo znanstvene analize učinkovitosti cepiv

Javno pismo prof. dr. Bojani Beović in prof. dr. Alojzu Ihanu

Spoštovana prof. dr. Bojana Beović, Spoštovani prof. dr. Alojz Ihan,

v letu 2020 je bila v Sloveniji največja zdravstvena katastrofa po osvoboditvi leta 1990. Ljudje so množično umirali zaradi covida-19. Država je bila za več mesecev zaprta, poleg množičnega umiranje ljudi za covid-19 smo utrpeli ogromno gospodarsko škodo. Decembra 2020 je »zasijala lučka na koncu tunela« začeli smo z množičnim cepljenjem ljudi proti covidu-19. Cepljenje poteka z podporo medijske kampanje, medicina, mediji in politika so napeli vse moči, da se z cepljenjem omili uničujoč delovanje hudo nalezljive bolezni covid-19. Slovenski zdravniška zbornica je covid-19 razglasila za hudo nalezljivo bolezen, proti kateri se moramo boriti z vsemi razpoložljivimi sredstvi. To je borba brez usmiljenja, za vsako ceno moramo rešiti čim več človeških življenj. Predstavnika te borbe za človeška življenja sta vidva: prof. dr. Bojana Beović in prof. dr. Alojz Ihan. Vidva sta danes v Sloveniji glavni avtoriteti in imata popolno medijsko podporo, da se lahko ta neizprosni boj proti covidu-19 oznanja v vseh glavnih medijih. Vidva sta v koronski krizi ikoni »znanosti«, »verodostojnosti« in »zanesljivosti«.

Znanost je človekovo najmočnejše orodje, da spoznava svet in odkriva njegove zakonitosti. Znanost temelji na opazovanju, meritvi in rezultatih. V svoji zadnji konsekvenci zanima znanost zanima le in samo rezultat. Znanost je pragmatična in za svoje cilje uporablja razum, znanstveno raziskovalno metodologijo in merilni instrumentarij. V trdni znanosti ni debate in ni osebnih mnenj. V trdni znanosti pove resnico meritev in le-ta se spoštuje. Tudi prof. Beovičeva in prof. Ihan, vidva oba zagotovo stojita za stališčem, da je meritev edina merodajna za ustvarjanje znanstvenega slike o svetu, v tem danem primeru za ustvarjanje znanstvene slike o učinkovitosti cepiv. Da so cepiva varna, sta v preteklih mesecih povedala oba in povedala je tudi množica drugih Slovenskih strokovnjakov s področja medicine, farmacije in biologije.

Sedaj smo v eksperimentalni fazi preverjanja varnosti in učinkovitosti koronskih cepiv za katero sem prepričan, da jo vidva kot odgovorna in resna znanstvenika, podpirata. Potem ko je del Slovenske populacije bil cepljen, lahko angažiramo znanost in neizpodbitno preverimo koliko so cepiva varna in učinkovita. Od decembra do danes smo v Sloveniji cepili število ljudi, ki presega 600 000. Ti ljudje so bili cepljeni z namenom, da jih zaščitimo pred nevarno koronsko boleznijo, ki je sejala smrt pred cepljenjem.

Da bomo dobili numerično znanstveno ovrednotenje učinkovitosti cepiv, je potrebno narediti primerjalno znanstveno analizo skupine cepljenega prebivalstva s kontrolno skupino necepljenega prebivalstva. Torej, smrtnost v tej cepljeni skupini (naj bo to skupina A) mora biti veliko manjša kot v kontrolni skupini B, ki so skupina necepljenih ljudi. V tej skupini mora biti smrtnost veliko večja kot v skupini A.

NIJZ ima vse potrebne podatke, da se lahko naredi znanstvena analiza uspešne zdravstvene učinkovitosti cepiv. Potrebno je izračunati razmerje med vsemi cepljenimi ljudmi C in številom umrlih Cu od števila cepljenih:

Faktor učinkovitosti cepiv: C/Cu,

kjer nam bo faktor učinkovitosti povedal razmerje med številom cepljenih in številom umrlih. Konkretno, na dan 31. maj 2021 se število cepljenih od srede decembra 2020 na ta dan deli s številom umrlih od teh cepljenih na ta isti dan in dobili bomo realno numerično razmerje »cepljeni/umrli«.

V kontrolni skupini B imamo del populacije, ki se od decembra 2021 pa do konca maja 2021 ni cepila. Za to kontrolno skupino izberemo ljudi, ki so približno enako stari kot ljudje, ki so bili cepljeni. To pomeni, da mora biti povprečna starost ljudi v obeh skupinah enaka. Vzemimo, da bo povprečna starost v skupini A glede na to, da smo cepili starejše ljudi, okoli 55 let. Za kontrolno skupino B izberemo ljudi, tako, da bo tudi v skupini B povprečna starost 55 let.

V kontrolni skupini B je faktor naravne smrtnosti naslednji:

Faktor naravne smrtnosti: N/Nu,

kjer pomeni število necepljenih in Nu pomeni število umrlih, ki niso bili cepljeni. Števili C (cepljeni) in število N (necepljeni) sta enaki C = N, torej, če cepiva zmanjšujejo smrtnost, kot vsi pričakujemo, mora veljati:

C/Cu je večje od N/Nu,

kar pomeni, da mora biti faktor učinkovitosti cepiv večji od faktorja naravne smrtnosti. Seveda, dobimo s to analizo tudi direktno razmerje med številom umrlih v skupini cepljenih in številom umrlih v skupini necepljenih, kjer moramo dobiti, da velja:

Nu je večje od Cu,

kar pomeni, da mora biti število umrlih naravne smrti Nu v s cepivi nezaščiteni skupini večje od števila umrlih Cu v skupini, ki je bila cepljena. Cepimo edino in samo zato, da zmanjšamo smrtnost populacije zaradi izredno velike smrtnosti zaradi kovida19 v letu 2020 in da preprečimo eventualne okužbe s covidom-19.

Ne dvomim v to, da sta vidva oba zvesta resnici in eksperimentu kot metodi za ugotavljanje resnice in bosta ta moj predlog odločno podprla. Tako bodo izpuhteli še zadnji dvomi tistih še ne prepričanih, da je cepljenje edina pot nazaj k zdravju. Če pa bi analiza pokazala, da je več umrlih v cepljeni skupini kot v necepljeni skupini, se pravi, da je Nu manjše od Cu, potem ima prav Nobelov nagrajenec za medicino, prof. Luc Montagnier, ki pravi, da je množično cepljenje proti koroni največja zmota znanosti in medicine v zgodovini človeštva. Ne bodimo teoretiki zarote in zaupajmo znanosti, ki temelji na meritvi. Po 6 mesecih cepljenja imamo dovolj podatkov, da se lahko popolnoma zaupamo znanosti. Treba je le zbrati pogum in opraviti predlagano analizo. Ne dvomim, da bosta oba to analizo zahtevala v duhu verodostojnosti in odgovornosti medicine v tem danem trenutku, ki rešuje človeška življenja z vsemi razpoložljivi sredstvi in neizmerno požrtvovalnostjo zdravniških ekip, ki opravljajo cepljenje.

V pričakovanju, da se predlagana analiza učinkovitosti cepiv za zmanjševanje smrtnosti čimprej objavi v glavnih slovenskih medijih,

vaju oba lepo pozdravljam

Srečko Šorli
Inštitut za bijektivno fiziko
www.bijectivephysics.com
https://publons.com/researcher/4111694/amrit-srecko-sorli/

 

Tagi