Covid-19 in delo od doma #Benjaminovglas

Covid-19 pospešeno spreminja vzorce in načine obnašanja posameznikov v družbi in delovanje družbe kot celote. Ena od pospešenih in najbrž da bolj usodnih sprememb delovanja se dogaja tudi na področju dela.

Ločitev zasebnega in službenega prostora in časa

Tradicionalno je veljalo, da je dom, stanovanje, prostor za prebivanje in druženje s svojo družino ločen od prostora, kamor človek hodi na delo. To seveda ni veljalo za samozaposlene in družinska podjetja, ki so enotnost kraja dela in domovanja že tedaj izkusili. V razmerah COVID-19 prestavljanja zaposlitvenih dejavnosti na dom, pa se je to za velik del zaposlenih spremenilo.

Delo od doma je že nekaj časa del sistema in deluje zlasti utečeno za določene poklice, kjer je delo tako individualizirano, da ni potrebna prisotnost na točno določenem mestu, ker vse lahko poteka on line ali projektno. Vendar so z nenadno in »prisilno« uvedbo dela od doma problemi s prostorom: je dovolj velik, je pripravljen za bivanje in delo, gre za eno sobo, v kateri morajo delovati otroci v šoli, mama v svoji službi, oče v svoji, skupaj še s šolo z otroci itd. Naenkrat stanovanje, ki je bilo namenjeno samo bivanju družine, postane premajhno in pretesno.

Ključni izziv, ki ga predstavlja delo od doma, vidim v vprašanju ločitve zasebnega in službenega prostora ter časa. Pomembno je, da so na novo jasno postavljene tudi relacije po vertikali. V Franciji je na primer prepovedano, da te šef pokliče izven delovnega časa, z namenom, da se zasebni in službeni čas ne mešata. Pri tem nas v Slovenije čaka še veliko dela, saj mora biti jasno tudi to, kdaj je kdo komu podrejen za potrebe delovnih rezultatov in kdaj je svoboden v prostem času.

Prednosti

Kot veliko prednost dela na domu bi izpostavil privarčevane ure, živce in energijo pri prevozu na delo. Relacija Domžale – Ljubljana – Domžale je v konicah res živceparajoča in prav dobro dene, da pri delu od doma ni treba v jutranjo gnečo. Olajšano je tudi tistim, ki se sedaj še vedno vozijo, saj je promet neprimerno bolj redek.

Če govorimo o delu na domu v javni upravi in javnem sektorju, se prek zmanjšanja stroškov za prevoz na delo privarčuje davkoplačevalski denar.

Ponekod je prednost, da si lahko posameznik sam razporeja čas, ki ga opravlja v okviru dela na domu, in si tako omogoči fleksibilno in po svoji meri optimalno strukturo časa, ki ga želi preživeti delovno in zasebno.

Slabosti

Ker smo doma navajeni prostega časa, bi lahko rekel, da se potreba po disciplini pri delu na domu poveča. Ko smo na delu v službi, si navadno za malico vzamemo pol ure do ene ure časa, da v miru in izven delovnega okolja pojemo svoj obrok. Doma pa človek velikokrat na hitro opravi z obrokom, si ne vzame potrebnega miru, se nima kam umakniti, saj je to le dom oz. použije hrano kar pred računalnikom.

Delo na domu tudi ne omogoča neke jasne ločnice, kdaj posameznik zaključi z delom. To se kaže v razpotegnjeni dosegljivosti prek privatnega telefona in e-maila. Marsikomu se lahko zgodi, da je 24 ur v službi in to brez dodatka za stalno pripravljenost.

Eden večjih primanjkljajev, ki ima pri dolgoročnem delu od doma lahko negativne posledice, pa so okrnjeni redni socialni stiki, ki jih imamo s sodelavci pri delu na delovnem mestu v službi.

Mogoče se na prvi pogled obravnavane slabosti dela na domu zdijo malenkosti, vendar te drobci načina funkcioniranja posameznika tvorijo celoto, ki pa največkrat ne koristi posamezniku in ne rezultira v kvalitetni izkušnji dela na domu, še posebej na dolgi rok. Na dolgi rok so tudi rezultati zaradi teh malenkosti bistveno slabši.

Pozitivno sporočilo dela na domu

Fokus delodajalca pri delu na domu je bolj na učinkovitosti, »kaj je narejeno« in ne toliko, »kako je narejeno«. Tukaj vidim ključno prednost dela na domu, saj sem mnenja, da bo v prihodnosti učinkovitost posameznika na delovnem mestu dobila vedno večjo veljavo. Delo na domu bi lahko to miselnost pospešilo in razvilo v pravo smer.

Zato bi bilo dobro, da obstoječo situacijo izkoristimo za razmislek, kje lahko posameznik izboljša razmere za delo na domu in poveča kvaliteto izkušnje pri delu na domu. Na koncu je od vsakega posameznika odvisno, s katero stopnjo discipline in organizacije samega sebe se bo lotil dela na domu. Gotovo pa je o tej problematiki dobro razmišljati že pri projektiranju stanovanj in bivanjskih prostorov, da imajo predviden tudi prostor za delo od doma.

Avtor: Benjamin Lukšič (Benjaminovglas)

Komentarji uporabnikov
Tagi