Rekonstrukcija cest, gradnja pločnikov ter varne šolske poti v občini Domžale

Občina Domžale izvaja številne investicije tudi na področju prometne varnosti in javne cestne infrastrukture. Največji poudarek pred začetkom šolskega leta namenjajo varnim šolskim potem in varnosti vseh udeležencev v prometu. K izboljšanju prometne varnosti lahko prispevamo največ sami. Z načrtovanjem in sodelovanjem vseh deležnikov lahko zmanjšamo veliko dejavnikov, ki vplivajo na izboljšanje prometne varnosti.

Na področju nizkih gradenj oziroma cestne infrastrukture v občini Domžale nadaljujejo z obnovo vodovoda in kanalizacije na Ljubljanski cesti, v začetni fazi investicijo izvaja JKP Prodnik d.o.o., kasneje z gradnjo razširjenega pločnika za pešce in kolesarje nadaljuje Občina Domžale.

Večja investicijsko vzdrževalna dela na vodovodu in kanalizaciji v letošnjem poletju potekajo tudi v Dobu, kjer je zaradi starih cevovodov za zagotavljanje varne in zanesljive vodooskrbe to prav tako nujno potrebno. Dela se trenutno izvajajo na Prešernovi, Kersnikovi in Kajuhovi ulici. V sklopu prenove Prešernove ulice bodo po prenovi vodovoda in kanalizacije, razširili pločnik in na delu pri Osnovni šoli Dob na pločnik postavili stebričke. “S tem bomo dodatno poskrbeli za pešce, ki so tam dnevno vključeni v promet, predvsem otroke, ki obiskujejo tamkajšnjo osnovno šolo,” poudarjajo na Občini Domžale.

Na Župančičevi ulici v Dobu nadaljujejo dela na zadnjem sklopu obnove ceste Dob-Češenik-Turnše. Trasa 1. faze poteka od naselja Češenik do regionalne ceste v Dobu. V projektu rekonstrukcije ceste je predvidena obnova vodovoda ter morebitni drugi komunalni vodi.

“V poletnih mesecih smo zaključili z gradnjo pločnika na Škrjančevem prav tako smo z gradnjo novega pločnika zaključili tudi v Dragomlju, tam pa v starem delu naselja Dragomelj nadaljujemo z rekonstrukcijo vozišča in razširitvijo križišča. Do konca meseca avgusta bo izvedena rekonstrukcija dela Igriške ulice v Preserjah. V okviru rekonstrukcije bo izvedena širitev cestnega telesa, ki bo poleg vozišča vključeval tudi obojestranski pločnik ter ločeno kolesarko stezo. V sklopu investicije bo urejeno tudi odvodnjavanje vozišča ter postavljena nova prometna signalizacija,” so povedali na Občini Domžale.

Zaključila se je tudi gradnja mostička čez Mlinščico v Študi, nadaljujejo z deli na Študljanski cesti. Končana pa je tudi prenova ceste v Spodnji Krtini.

Tagi