Obvestilo o zapori dela Ljubljanske ceste

Občanke in občane obveščamo, da bo od 26. junija 2020, potekala popolna zapora Ljubljanske ceste od uvoza na ulico Ivana Pengova do uvoza na Rojsko cesto. Obvozi bodo ustrezno označeni, voznike pa prosimo za dosledno upoštevanje prometne signalizacije v času del. Dela bodo predvidoma zaključena do konca septembra 2020.

Zapora ceste bo vzpostavljena zaradi investicijsko vzdrževalnih del na vodovodu in kanalizaciji. Občina Domžale v sodelovanju z Javnim komunalnim podjetjem Prodnik v zadnjih letih sistematično pristopa k obnovi vodovodnega in kanalizacijskega omrežja, saj je zaradi dotrajanosti cevovodov za zagotavljanje varne in zanesljive oskrbe s pitno vodo to nujno. Vodovod, ki poteka po Ljubljanski cesti, je izrednega pomena za vodooskrbo celotnih Domžal, zato je obnova tega dela cevovoda še toliko bolj nujna.

Ljubljanska cesta (od Kebra do Rojske).

Zavedamo se, da so takšna dela neprijetna za okoliške prebivalce, vendar so za zagotavljanje varne in zanesljive oskrbe s pitno vodo nujna, zato se tako voznikom kot okoliškim prebivalcem že v naprej zahvaljujemo za razumevanje v času del.

Tagi