Županov sprejem ob Tednu otroka – “Naše pravice”

V osrednji temi »Naše pravice«, ki je hkrati tudi izhodiščna pesem (avtorja Toneta Pavčka) ob letošnjem Tednu otroka, lahko med drugim preberemo, da je pravica pravic živeti, biti otrok, rojen za srečo, imeti mamo in očeta, s katerima si deliš objeme. Lepa pravica je tudi teči po trati, učiti se brati in biti enakovreden in spoštovan. Biti duša v svetu brez duše in ne biti nihče, temveč otrok, ki je vse. Ker se v letošnjem letu obeležuje 30 let od sprejetja Konvencije o otrokovih pravicah (20. novembra 1989 jo je sprejela Generalna skupščina Združenih narodov), so se v Zvezi prijateljev mladine Slovenije odločili, da bodo ravno pravice otrok osrednja tema letošnjega Tedna otroka.

Naše pravice so bile tudi izhodišče nagovora župana Tonija Dragarja, ki je v Tednu otroka v organizaciji Zveze prijateljev mladine Domžale, prisotna je bila tudi aktualna predsednica mag. Karlina Strehar, povabil predstavnike učencev vseh osnovnih šol in mentorje na tradicionalni sprejem. V nagovoru je zlasti poudaril, da je bil on otrok iz drugega obdobja, kjer so veljale drugačne pravice. »Moja pravica je bila, da smo cele dneve s prijatelji preživeli zunaj, za Bistrico, da smo prihajali domov šele, ko se je stemnilo. Danes bi bile moje pravice drugačne, imel bi telefon in računalnik, s prijatelji bi bil večino časa na vezi preko aplikacij,« je karikiral župan njegova otroška leta z današnjim časom. Ob tem je izrazil veliko veselje, da vsako leto lahko sprejme učence in da lahko skupaj podebatirajo o temah, za katere med letom enostavno zmanjka časa. Še posebej ga je navdušila Pavčkova pesem, ki je po njegovem srž vseh naših pravic. Da si nekdo, ki je vse, in da nisi nihče. Na kratko je predstavil tudi delo Občinskega sveta in zadolžitve in standarde Občine Domžale, posebej na področju družbenih dejavnosti, to sta vzgoja in izobraževanje.

Drugi del prijetnega srečanja je prinesel kar nekaj predlogov, za katere je župan obljubil, da jih bo občina preučila in skušala uresničiti. Predlogi so bili predvsem povezani z večjo prometno varnostjo otrok na cesti, k čemur bo pripomogla tudi ureditev pločnikov, avtobusnih postaj, kolesarskih poti v občini, še več varnih prehodov in umiritvenih ukrepov – posebej na prometno obremenjenih cestah. Mladi so predlagali pokritje bazena, LPP povezavo do centra Domžal in še več urejenih rekreacijskih površin za aktivno druženje, še posebej pa je bilo opozorjeno na premalo telovadnic. Predlagani so bili tudi zvočni semaforji v Dragomlju zaradi slepe učenke, ki vsak dan prečka glavno cesto od šole do doma. Učenec, ki je gibalno oviran, je med drugim omenil tudi oviran dostop do nove Razvojne ambulante v Zdravstvenem domu Domžale. Večino problemov župan Toni Dragar pozna in je mladim na določene predloge in pripombe že predstavil rešitve.

Letošnji Teden otroka® poteka od 7. do 13. oktobra.

Teden otroka je projekt ZPMS, ki se začne vsak prvi ponedeljek v mesecu oktobru in traja 7 dni. V Tednu otroka® se organizirajo različni prostočasni in razvedrilni programi za otroke v vseh večjih krajih po Sloveniji, obeležujejo ga tudi šole in vrtci.

Občina Domžale (Služba za turizem) je ob Tednu otroka pripravila obiske po šolah, in sicer bo Marko Hrovat v družbi Hroščka Simona pripovedoval zgodbo o dogodivščinah hroščka Simona po domžalskih znamenitostih, kot sta Domželdol in nova pravljično-doživljajska pot Pravljični Šumberk.

Avtor: Občina Domžale, Urad župana; Foto: Vido Repanšek

Tagi