V MDI Domžale že dvajsetič ohranjevali zdravje

Domžalski invalidi so že dvajsetič ohranjevali zdravje v Sava Hotels & Resorts, letos v Termah 3000 – Moravske Toplice in to kar pod njihovim pokroviteljstvom.

Medobčinsko društvo invalidov Domžale je bilo ustanovljeno pred 44 leti, pokriva 5 občin in ima status invalidske organizacije. V skladu s tem statusom izvajajo osem posebnih socialnih programov, med katerimi je najbolj obsežen, pa tudi finančno največji zalogaj, ohranjevanje zdravja. V okviru tega programa so letos v društvu težke in socialno ogrožene invalide že dvajsetič peljali na okrevanje, tokrat v Terme 3000 v Moravskih Toplicah. Udeležilo se ga je 40 težkih invalidov, ki imajo vsi status delovnega invalida in invalida s telesno okvaro, ter 10 spremljevalcev.

V društvu vsako leto opažajo vse večjo potrebo po ohranjevanju zdravja invalidov in njihovih psihofizičnih sposobnosti. Poleg tega se življenjska doba povečuje, s tem pa se viša starost invalidov – v društvu povprečno dosegajo preko 75 let, zato je ta program še toliko bolj pomemben. Program še posebej izboljšuje kvaliteto življenja tistim invalidom, ki živijo sami in se brez te možnosti počutijo odrinjene od vsakdanjega življenja ter so izolirani od družbenega dogajanja. Ker so udeleženci tega programa predvsem težki invalidi, invalidi na invalidskih vozičkih in z raznimi tehničnimi pripomočki, kot so bergle, hodulje, slušni aparati ali pa so hudo slabovidni, jih poleg spremljevalcev vodi strokovno usposobljena oseba. Letos je bila to prvič Vida Čeh, višja medicinska sestra, ki se je društvu pridružila lani in kar hitro postala nepogrešljiv člen kot vodja posebnih socialnih programov. Njena skrb je bila, da je invalide usmerjala in izobraževala glede na njihove individualne potrebe ter opravila razgovore s posamezniki. Invalidi so z pridobili na samozavesti in psihofizični kondiciji, zaradi česar se bodo lažje vključevali v vsakdanje življenje ter premagovali bolezni, ki so posledica invalidnosti.

S tem programom društvo namenja skrb tistim invalidom, za katere bi sicer morala poskrbeti država, tako kot jim tudi pri vsakdanjih opravilih največkrat priskočijo na pomoč društveni prostovoljci. Potrebno je omeniti, da invalidi najraje živijo v domačem okolju, kjer jim lahko pomagajo tudi svojci in se težko odločajo za odhod v domove za starejše. Živijo skromno, radi se počutijo samostojne, poleg tega pa so radi čim bolj neodvisni od tuje pomoči. Njihove invalidske pokojnine so zelo nizke, nekateri prejemajo dodatek za invalidnost, nekateri dodatek za pomoč in postrežbo, vsekakor pa je to premalo za spodobno preživetje. Vsako tako okrevanje je zato še toliko bolj dobrodošlo, saj so v stiku s sebi enakimi in imajo možnost za izboljšanje svojega zdravstvenega stanja, društvo pa jim s pomočjo donatorjev in pokrovitelja pokrije del stroškov bivanja tekom okrevanja.

V letošnjem letu bi se tako v društvu še posebej radi zahvalili pokrovitelju Sava Hotels & Resorts, ki je s svojim prispevkom omogočil, da so se invalidi lahko udeležili tega programa v tako velikem številu. Terme 3000 – Moravske toplice so donirale brezplačni prevoz in program tudi delno sofinancirale.

Zelo so veseli, da jim na pomoč priskočijo dobri ljudje, še posebej pa so ponosni, ko se invalidi ob vrnitvi z okrevanja spet počutijo bolje in so navdušeni nad vodenjem ter organizacijo s strani društva.

Za MDI Domžale,
Nejc Lisjak

 

Tagi