ŠOS začel zbirati podpise podpore novemu predlogu Zakona o štipendiranju

Danes se začenja novo študijsko leto. Za večino študentov postaja študij iz leta v leto dražji, vse več diplomantov pa prvo zaposlitev išče na Zavodu za zaposlovanje. Zadnji varčevalni ukrepi so še dodatno posegli v žepe staršev dijakov in študentov. Zato se je Študentska organizacija Slovenije (ŠOS) odločila za pripravo novega predloga Zakona o štipendiranju, s katerim bi dijakom in študentom zagotovili dodatna sredstva za pokritje vse večjih stroškov izobraževanja.

Vir: ŠOS (www.studentska-org.si)

ŠOS bo z današnjim dnem pričel s kampanjo zbiranja podpisov, ki bo potekala v vseh slovenskih univerzitetnih središčih in študentskih klubih pod sloganom Dostopna izobrazba – izhod iz krize.

ŠOS bo zbiral podpise v Ljubljani:

  • na Prešernovem trgu (od 10. do 15. ure),
  • Kersnikovi 4 – vpisna mesta za SŠP (od 8. do 19. ure).

Cilj predlaganega zakona o štipendiranju je celovita, sistemska in enotna ureditev štipendiranja v Sloveniji. Po mnenju ŠOS se mora štipendija obravnavati ne le kot socialna pomoč študentom pri študiju, temveč kot vlaganje države v razvoj, ki bo posledično pripomogel k večji konkurenčnosti Slovenije na globalnem trgu. Po ocenah predlagateljev zakon predvideva skoraj 15 tisoč novih štipendij. Med najpomembnejše novosti sodi uvedba štipendij za študij deficitarnih poklicev. ŠOS je sicer že dalj časa opozarjal na potrebo po spremembi štipendiranja v Sloveniji. Sistem štipendiranja mora biti prilagojen potrebam v družbi in skrbeti za povezavo med mladimi in gospodarstvom z namenom doseganja skupnih ciljev in povečanja možnosti mladih za uspešen prodor na trg dela. Predlagani zakon med drugim določa nove vrste štipendij, omogoča prejemanje več vrst štipendij hkrati, viša osnovno višino štipendij, omogoča prejemanje štipendij na vseh stopnjah bolonjskega študija za celotno obdobje trajanja študija, znova podeljuje štipendije mladoletnim dijakom in tujim študentom … Poleg obstoječih dodatkov, kot so dodatek za izobraževanje izven kraja prebivanja, dodatek za uspeh in dodatek za štipendiste s posebnimi potrebami, zakon uvaja še dodatek za izjemni dosežek na posameznem področju družbenega življenja. Predlagani zakon ne predvideva zagotavljanja dodatnih proračunskih sredstev, ampak zgolj realizacijo neporabljenih sredstev iz preteklosti.

ŠOS pričakuje velik odziv ne le s strani dijakov in študentov, temveč tudi širše javnosti.

 

Komentarji uporabnikov
Tagi