Nagrade in priznanja Društva Šola zdravja najbolj zaslužnim prostovoljcem za leto 2020

Društvo Šola zdravja nagrajuje svoje člane

Vsako leto Društvo Šola zdravja (DŠZ) na letnem zboru članov podeli nagrade in priznanja najbolj zaslužnim članom prostovoljcem društva za preteklo leto. Letošnji nagrajenci bodo nagrade in priznanja prejeli posamično, tako kot lansko leto, saj zbor članov društva, zaradi pandemije Covida-19, tudi letos poteka delno, po skupinah. Nagrade in priznanja prostovoljcem za izjemne dosežke podeljujejo v skladu z določili zakona, ki ureja prostovoljstvo (Pravilnik o podelitvi nagrad in priznanj prostovoljcem DŠZ).

Letošnji prejemniki denarne nagrade za izjemne dosežke v letu 2020 so naslednji prostovoljci, člani Društva Šola zdravja:  Marika Haler, Marija Habe in Ema Modrijan (iz skupine Domžale – drevored 88 lip), Klotilda Letonja (Ptuj – Ljudski vrt), Dragica Kranjec (Novo mesto – Portoval 1), Anton Rajh (Grosuplje), Majda Križaj, (Bled), Romana Ivačič (Sevnica), Dragica Jurše (Ruše), Antonija Stanič (Ljubljana – Šiška) in Savica Brajić (Ljubljana – Prule). Nagrade prejmejo osebe, ki izstopajo iz povprečja in prispevajo k viziji in poslanstvu Društva Šola zdravja ter izražajo svojo pripadnost društvu in njegovemu delovanju.

Prejemnice priznanja Društva Šola zdravja pa so: Anamarija Kranjc (Krško – Videm), Olga Budimir (Turiška vas), Marija Kurnik (Ljubljana – Šiška) in Ljuta Javornik (Ljubljana – Kolezija). Priznanja DŠZ prejmejo osebe, ki so s svojim delovanjem povečale ugled društva, prispevale k širitvi programa Društva Šola zdravja in prispevale k promociji društva.

Avtor: Neda Galijaš; Foto: Franc Habe

Tagi