Medobčinsko društvo invalidov Domžale: Več kot 13.000 ur prostovoljnega dela za pomoč invalidom

Medobčinsko društvo invalidov Domžale, ki združuje 1276 članov ter 208 podpornih članov, s svojim aktivnim delovanjem blaži socialne stiske svojih članov, jim pomaga preko posebnih socialnih programov, hkrati pa predvsem z delom svojih številnih prostovoljcev in prostovoljk poskrbi za uresničevanje številnih programov s socialnih, invalidnih, informativnih, izobraževalnih in kulturno-športnih področij. Pregledu dela v letu 2022 je bil namenjen dobro obiskan zbor članov sredi marca 2023, na katerem so sprejeli tudi program dela in finančni plan društva za letošnje leto, ki ga že pridno uresničujejo.

Za prijeten začetek zbora članov so poskrbele pevke Ženskega pevskega zbora Medobčinskega društva invalidov Domžale pod vodstvom Erike Rode, s katerim so se udeleženci skozi pesmi sprehodili od Primorske do Prlekije. Po pozdravu predsednice društva, Vide Perne, in hvaležnem spominu na umrle člane, je bil na njen predlog sprejet poslovnik in dnevni red zbora ter izvoljeni organi zbora, ki ga je vodila Jana Jenc.

V svojem poročilu o delu v letu 2022 je predsednica Vida Perne namenila glavni poudarek in posebno skrb vsebini osmih posebnih socialnih programov, ki so najbolj pomembni za delo društva s statusom delovanja v javnem interesu. Redno se je sestajalo vodstvo društva, redno se je sestajala socialno zdravstvena komisija, veliko skrbi je bilo namenjeno poročilom prostovoljcev, ki so vedno znova prinašali informacije s obiskov in srečanj z invalidi ter poročali o socialnem stanju in morebitnih finančnih problemih. Tako so obravnavali 58 prošenj za finančno pomoč, 44 pa so odobrili sofinanciranje ohranjanja zdravja v Termah Ptuj. Humanost in želja po pomoči članom se je izkazala tudi v primeru, ko so člani vodstva sklenili, da namesto vsakoletnega srečanja invalidov v Športni dvorani Domžale prostovoljci obiščejo težke ter socialno ogrožene invalide in jim za lažje življenje namenijo po 20 evrov za nakup živil, prostovoljci pa so obiskali tudi 200 invalidov in jim izročili prehrambne pakete Anine zvezdice.

Zagotavljanje zagovorništva je pomoč invalidom, ki se mnogokrat znajdejo v brezizhodni situaciji, saj se večkrat ne zavedajo svojih pravic in so odrinjeni na rob družbenega dogajanja. Društvo pomaga zlasti invalidom, ki živijo sami brez svojcev. Med drugim jim že devet let pomagajo z brezplačnimi prevozi s kombijem, ki jih opravlja prostovoljec Ivan Rems. Pomoči je bilo deležnih 92 članov, skupaj pa opravljenih 5900 km. Pomemben je tudi program informativna dejavnost, kjer je članom v veliko pomoč vsakoletni koledar s celotnim programom dela, stalni obiski prostovoljcev pa tudi informiranje preko lokalnih glasil in domzalec.si. Veliko je telefonskih pogovorov in obiskov uradnih ur društva, kjer je vedno pestro. Na področju usposabljana za aktivno življenje in delo so invalidom pomagali z informacijami o pravicah iz delovnega razmerja, jih napotili na različna izobraževanja in usposabljanja na ZRSZ.

Program ohranjevanje zdravja se uvršča med zahtevne programe z največ invalidi. Tako se v prostorih društva organizira psihofizična rehabilitacija pod vodstvom učitelja telovadbe, invalidom sofinancirajo karte za terme Snovik, Hotel Delfin, težko in socialno ogroženim je bila rehabilitacija organizirana v termah Ptuj, koriščene so bile vse kapacitete, dodeljene s strani ZDIS (Terme Čatež, Simonov zaliv, Terme Ptuj, Terme Dobrna, lastni apartma v Izoli). S programom zagovorništva skušajo doseči čim večjo neodvisnost in samostojnost invalidov, uveljavljanje skupnih ciljev, oblikovali so in ohranjajo skupno mrežo v okolju, kjer živijo.

Bogato je bilo poročilo o športnih in rekreativnih dejavnostih, kjer se zavedajo pomena za oblikovanje osebnosti in ohranjanje psihofizičnega zdravja. Največ interesa je za balinanje, pikado, šah in telesno vadbo, kjer je 69 športnikov doseglo lepe uspehe – tako na medobčinskih kot meddruštvenih tekmovanjih.

Na področju programa dnevni center in klubi spodbujajo interes invalidov za ustvarjalnost, s katero krepijo samopodobo in socialno vključenost ter izmenjavo mnenj in izkušenj. V ta okvir spada uspešen nastop na festivalu tretje življenjsko obdobje v Cankarjevem domu, opozarjajo pa tudi na druženje v klepetalnicah, kjer se mnogi odprejo in potožijo o težavah. Bogata je bila tudi kulturna dejavnost, kamor poleg uspešnega pevskega zbora štejejo samostojno razstavo članice Tatjane Žmavc v Grobljah 35 odtenkov sive, obisk predstav pa tudi ustvarjalne delavnice ter obiske zanimivosti. Obiskali so rudnik Trbovlje in nuklearko v Krškem.

O delovanju na socialno zdravstvenem področju je več povedala Vida Čeh, prisotni so prisluhnili poročilu s področja športa in rekreacije, ki ga vodi Stane Žavbi ml., soglašali so s finančnim poročilom za leto 2022 ter poročilom Nadzornega odbora ter vsa poročila sprejeli soglasno – z aplavzom. Enako je bilo soglasno sprejet program dela drutšva za leto 2023, s katerim so bili člani seznanjeni že ob zečetku leta s tradicionalnih koledarjem. Društvo bo nadgrajevalo program iz leta 2022, v katerem so prostovoljci opravili 13.000 ur prostovoljskega dela, še več skrbi namenjalo socialnemu položaju svojih članov in v začetku septembra pripravilo tradicionalno srečanje, ki se ga člani in članice zelo radi udeležijo. Društvo bo sofinanciralo nekatere dejavnosti s področja ohranjanja zdravja, posebej socialno ogroženim in težkim invalidom, kot novost pa so sprejeli tudi dogovor o sofinanciranju letnih vstopnic v Arboretum Volčji Potok.

Predsednica, Vida Perne, ki so se ji za opravljeno delo zahvalili s šopkom cvetja, enako tudi drugim članicam vodstva, se je iskreno zahvalila prav vsem prostovoljcem, ki so se s svojim srčnim in požrtvovalnim delom vključevali v pomoč invalidom, ki jih razumejo, jim svetujejo, informirajo in vedno najdejo prijazno besedo in toplo dlan zanje ter vsem zaželela skupno prijetno in delovno leto 2023.

Avtorica: Vera Vojska; Foto: Vera Vojska

 

Tagi