Pomahali smo v Litvo

V letošnjem šolskem letu smo se v skupini Slončki, enote Češmin Vrtca Urša, odločili za sodelovanje v mednarodnem projektu »Pomahajmo v svet«. Otroci so stari 4 -5 let, zelo vedoželjni in vedno pripravljeni na spoznavanje nečesa novega, drugačnega. Projekt »Pomahajmo v svet« je mednarodni projekt zavoda Fini iz Radeč, preko katerega otroke v vrtcih in šolah med seboj povezujejo preko video omrežja, kjer se lahko v živo vidijo, si pomahajo in naučijo prvih tujih besed.

Zelo smo bili veseli sporočila, da so nas povezali s prijatelji z Litve, vrtca v mestu Žemauitikas, kjer se igrajo otroci enake starosti kot mi in se imenujejo Ježki. Vodita jih dve vzgojiteljici, imajo pa tudi glasbeno učiteljico, ki jim predaja znanje s področja glasbe v za to namenjeni glasbeni sobi, ki smo jo uspeli videti preko videoklica.

Na srečanje smo se temeljito pripravljali kar nekaj časa, saj pri delu upoštevamo načelo postopnosti. V knjižnjici smo si najprej sposodili zemljevid sveta in poiskali Evropo.

Pomagali smo si tudi z računalnikom, poiskali omenjeno državo, lego mesta s katerega prihajajo prijatelji in spletno stran vrtca v katerem se nahajajo. Otrokom smo predstavili tudi kratek dokumentarni film o državi ter se pogovorili o podobnostih z našo Slovenijo oziroma Domžalami. Otroci so ugotavljali, da imajo več gradov, rek in veliko morja, manj pa gora in parkov ter igrišč. Po doživetju videnega so z našo pomočjo ustvarili velik zemljevid Evrope in na njem označili obe državi.

Sami so izpisovali besede ter usvajali pozdravljanje v treh jezikih, kar jih je zelo pritegnilo in motiviralo k nadaljnjem ustvarjanju in zanimanju o omenjeni temi, kar je razvidno s fotografij.

Javljanje v živo se je zgodilo v torek, 5. decembra 2023, ko smo vsi nestrpno pričakovali video klic na katerem smo končno lahko pomahali prijateljem, jih spoznali, se z njimi pogovorili in izvedeli marsikaj zanimivega. Ob začetku smo jih pozdravili po litvansko Sveiki, kar pomeni Živjo ter se jim posamezno predstavili z imenom. Sledila je deklamacija To sem jaz, predstavili pa smo jim tudi našo sobo v kateri preživljamo dneve v vrtcu. Bili so pozitivno presenečeni nad urejenostjo naše igralnice, zanimivi so jim bili ležalniki za počitek ter toaletni prostori. Izvedeli smo, da je v Litvi trenutno zelo veliko snega, otroci veliko časa preživijo na prostem, kjer se kepajo in ustvarjajo snežake. Bili so presenečeni nad našo številčnostjo, saj nas je bilo 19, njih pa samo 7.

Dogovorili smo se, da si mahamo zopet v januarju, ko bomo predstavili naše družine in družinske skupnosti. Projekt »Pomahajmo v svet« nam je že v uvodu zelo veliko dal, saj tako rahljamo stereotipe, predsodke o tujcih, drugače mislečih… in tako pripomoremo h kakovostnejšemu preživljanju otrokovega časa v vrtcu.

Zapisali vzgojiteljici: Saša Križman in Tanja Pančur, Foto: Vrtec Urša

 

Tagi