Sestanek Komisije za mladinska vprašanja Občine Domžale

Občina Domžale je že leta 2015 v sodelovanju s Komisijo za mladinska vprašanja in Centrom za mlade Domžale ter Inštitutom za mladinsko politiko pristopila k pripravi lokalne strategije za mlade. Namen te strategije je vključiti mlade v lokalno okolje, pomagati pri uspešni integraciji v lokalne skupnosti in jim prisluhniti v njihovih željah.

V sredo, 19. maja so se v sejni sobi Občine Domžale sestali podžupanja mag. Renata Kosec in ostali člani Komisije za mladinska vprašanja z namenom, da preverijo ukrepe pri katerih so bili uspešni in kje je potrebno še dodatno delo na podlagi sprejete Strategije za mlade 2018-2023.

Ugotovili so, da je večina ciljev doseženih, nekaj vprašanj in zadev še ostaja odprtih, vendar aktivnosti tudi v teh primerih že potekajo in so rešljivi na srednji rok. V nadaljevanju so člani komisije spregovorili tudi o stanju mladih v času epidemije Covid-19 ter spregovorili o možnih pristopih, s katerimi bi se mladim v tem obdobju lahko približali.

Veliko truda je prav v tem času vložil tudi Center za mlade Domžale, ki svoje aktivnosti ažurno objavlja na svoji spletni strani in družbenih omrežjih ter mlade spodbuja k večji integraciji v domačem okolju.

Občina Domžale; Foto: Alenka Klinar

Komentarji uporabnikov
Tagi