Občina Domžale pristopila k pripravi nove strategije za mlade

V torek, 20. junija 2023, je na vrtu kavarne MJ, v samem središču Domžal v dopoldanskem času potekala novinarska konferenca Občine Domžale. Prisotne so nagovorili mag. Renata Kosec, županja Občine Domžale, Matej Primožič in Borut Ernestl, oba podžupana Občine Domžale, ter Aljaž Paznik, Mladi župan Občine Domžale ter predstavili aktualne projekte, med katerimi je tudi priprava nove strategije za mlade.

Po imenovanju članic in članov Komisije za mladinska vprašanja ter Mladega župana, Aljaža Paznika in mlade županje, Klare Jeretina, je mag. Renata Kosec, županja Občine Domžale, začela postopek za pripravo nove Strategije za mlade: »Za prihodnji razvoj Občine Domžale so pomembni prav mladi, da jih motiviramo za vključevanje v javno življenje ter jim s pomočjo njihovih predstavnikov ponudimo prostore in vsebine, ki jih želijo. Pomembno je, da mladi razvijajo svoje potenciale in da bo občina Domžale tudi zanje prostor zadovoljnih ljudi, prostor, kjer si bodo ustvarili družine.« Županja je pohvalila pristop članic in članov komisije ter mladega župana in mlade županje: »Pri pripravo nove strategije je osrednji cilj oblikovanje podpornega okolja, ki bo usmerjeno v nadaljnji razvoj mladinskega področja in s tem zagotavljanje pogojev za uspešnejšo integracijo mladih v posamezne dele življenja lokalne skupnosti.«

Občina Domžale je Strategijo za mlade 2018 – 2023 oblikovala skupaj s Komisijo za mladinska vprašanja, Centrom za mlade Domžale in Inštitutom za mladinsko politiko. V februarju 2022 je občina za uspešno izvajanje ukrepov s področja vertikalnih in horizontalnih mladinskih politik kot ena izmed desetih občin prejela podaljšan certifikat Mladim prijazna občina za obdobje od leta 2022 do 2026. Občina se je odločila, da k pripravi strategije za mlade za novo petletno obdobje ponovno vključi tako Komisijo za mladinska vprašanja in Center za mlade Domžale kot Inštitut za mladinsko politiko.

Občina Domžale si prizadeva Strategijo za mlade, ki se zaključuje v letu 2023, nadgraditi z novimi aktivnostmi, ki bodo širila tako aktivnosti kot skupine vključenih mladih občank in občanov. Mag. Renata Kosec, županja Občine Domžale, je povedala: »Ukrepi, ki smo si jih zastavili v pretekli Strategiji za mlade 2018 – 2023 so bili realizirani, razen gradnje hiše za mlade ter določitev kriterijev in meril v javnem razpisu. Ključni moment za oblikovanje nove strategije je ponuditi vsebine in prostore tudi za srednješolce in študente.« Poudarila je, da je za študentsko življenje zelo pomembno, da imajo študenti svojo organizacijo, zato na občini podpirajo tudi ponovno ustanovitev Študentske kluba Domžale. Hkrati je izpostavila, da potekajo pogovori s Fakulteto za organizacijske vede Univerze v Mariboru iz Kranja: »Dogovarjamo se, da bi fakulteta v Občini Domžale izvajala svoje programe.«

Pomemben del aktivnosti v prihodnji strategiji za mlade bo namenjen tudi zagotavljanju primernih prostorov za druženje in ustvarjanje mladih. Borut Ernestl, podžupan občine Domžale, je o projektu »Mladinski center« povedal: »Začeli smo s postopki za rušitev zgradbe starega vrtca na Zasavski cesti. Pričakujemo, da bomo ustrezne dokumente pridobili v kratkem in da bomo potem lahko nadaljevali s pripravo potrebne dokumentacije za gradnjo novih prostorov, ki bodo namenjeni tako mladim kot starejšim ter različnim aktivnostim za medgeneracijsko sodelovanje.«

Aljaž Praznik, mladi župan Občine Domžale, je povedal: »Skupaj s članicami in člani Komisije za mladinska vprašanja smo pripravili anketo, ki jo bodo osnovnošolci izpolnili na šolah. Srednješolce in študente pa bomo k reševanju ankete povabili s pomočjo družbenih in drugih medijev, reševali pa jo bodo prek spleta.« Pojasnil je, da anketo sestavlja 10 vsebinskih sklopov: mladinske organizacije, zabava in prosti čas, zaposlovanje, stanovanjska problematika, mobilnost, izobraževanje, participacija, informiranje, mladi v občini Domžale. Vsak sklop predstavlja zaključeno celoto, nekaterih sklopov pa osnovnošolci in srednješolci zaradi narave vprašanj ne bodo reševali.

Na novinarski konferenci se je predstavila tudi Klara Jeretina, mlada županja Občine Domžale, študentka 2. letnika dodiplomskega študija politologija, smer javne politike in uprava na Fakulteti za družbene vede: »V občini sem bila aktivna v Kulturnem domu Radomlje in v Gasilskem društvu Radomlje, sedaj pa sem z aktivnim delom v študentski svet, tako na ravni fakultete kot univerze, vpeta v sooblikovanje boljše prihodnosti študentov ter z organizacijo dogodkov v Študentsko politološko društvo POLITUSS.« kot Mlada županja Občine Domžale se bo s svojim znanjem in izkušnjami vključila v pripravo Strategije za mlade za prihodnje petletno obdobje, ker bo največ pozornosti namenila prav vključevanju študentk in študentov z območja občine in izboljšanju pogojev za druženje in bivanje v občini Domžale.

Na Občini Domžale pričakujejo, da bodo do konca poletja pridobili potrebno število odgovorov, da bodo podatki ankete vključili vse skupine mladih, tako po starosti kot po interesih ter na podlagi analiziranih podatkov oblikovali novo strategijo, nove ukrepe, ki bodo zadovoljili potrebe vseh skupin. Mag. Renata Kosec je opozorila: »Naš fokus bo na podpornem okolju, ki bo vsem, ki si želijo izobrazbe, omogočil nadaljnje šolanje. Pomemben del aktivnosti pa bomo namenili tudi tistim mladim, ki ga že zaključujejo in se želijo osamosvojiti.« Županja dodaja, da bo strategija za novo petletno obdobje predvidoma zaključena do konca leta 2023.

Petra Petravič; Foto: Miro Pivar

 

Tagi